Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychology in Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-MAN-D2-PM-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychology in Management
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe MANAGEMENT stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Leszek Cichobłaziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Leszek Cichobłaziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE OBJECTIVE

O1. Presentation and discussion of basic definitions, issues and problems of the psychology of management (managerial psychology) with particular emphasis on human behavior, which is reflected on the result of the basic functions of management in the organization and the action it is taken to achieve goals.

O2. Characteristics of behavior, role and managerial personality and processes of interaction between the manager and supervised staff.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

INITIAL REQUIREMENT FOR THE KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER

COMPETENCES

perception, motivation, communication and human learning.

1 Students can describe basic human organizational behavior occurring in work situations.

2 The student has a basic knowledge of management and socio - cultural conditioning personnel policy.

3 The student has a basic knowledge in the field of building relationships, the functioning of social groups, norms and patterns of behavior.

4 The student is able to determine what is organizational culture and how it affects organizational behavior

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Pepper A., The Economic Psychology of Incentives: New Design Princioples for Executive Pay, Basingstoke, Palgrave Macmillan, New York, 2015

2. Kiev A., The Psychology of Risk: Mastering Market Uncerainty, John Wiley and Sons Inc., New York, 2002

3. Myers D.G., Social Psychology, McGraw-Hill Book Company, New York, 1993

Supplementary literature:

4. Karczewska A., Using Modern Forms and Tools Of Communication in an Organization for the Effective Human Resources Management, Human Resource Management and Corporate Competitiveness, Szent Istvan University Publishing, Godolo 2012

5. Słocińska A., Requirements of Improving Knowledge Sharing Behavior. Creaativity Context, Trends of Management in the Contemporary Society (red.) Formankova Sylvie, Mendelova Univerzita v Brne, Brno 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE OBJECTIVE

O1. Presentation and discussion of basic definitions, issues and problems of the psychology of management (managerial psychology) with particular emphasis on human behavior, which is reflected on the result of the basic functions of management in the organization and the action it is taken to achieve goals.

O2. Characteristics of behavior, role and managerial personality and processes of interaction between the manager and supervised staff.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

INITIAL REQUIREMENT FOR THE KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER

COMPETENCES

perception, motivation, communication and human learning.

1 Students can describe basic human organizational behavior occurring in work situations.

2 The student has a basic knowledge of management and socio - cultural conditioning personnel policy.

3 The student has a basic knowledge in the field of building relationships, the functioning of social groups, norms and patterns of behavior.

4 The student is able to determine what is organizational culture and how it affects organizational behavior

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Pepper A., The Economic Psychology of Incentives: New Design Princioples for Executive Pay, Basingstoke, Palgrave Macmillan, New York, 2015

2. Kiev A., The Psychology of Risk: Mastering Market Uncerainty, John Wiley and Sons Inc., New York, 2002

3. Myers D.G., Social Psychology, McGraw-Hill Book Company, New York, 1993

Supplementary literature:

4. Karczewska A., Using Modern Forms and Tools Of Communication in an Organization for the Effective Human Resources Management, Human Resource Management and Corporate Competitiveness, Szent Istvan University Publishing, Godolo 2012

5. Słocińska A., Requirements of Improving Knowledge Sharing Behavior. Creaativity Context, Trends of Management in the Contemporary Society (red.) Formankova Sylvie, Mendelova Univerzita v Brne, Brno 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE OBJECTIVE

O1. Presentation and discussion of basic definitions, issues and problems of the psychology of management (managerial psychology) with particular emphasis on human behavior, which is reflected on the result of the basic functions of management in the organization and the action it is taken to achieve goals.

O2. Characteristics of behavior, role and managerial personality and processes of interaction between the manager and supervised staff.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

INITIAL REQUIREMENT FOR THE KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER

COMPETENCES

perception, motivation, communication and human learning.

1 Students can describe basic human organizational behavior occurring in work situations.

2 The student has a basic knowledge of management and socio - cultural conditioning personnel policy.

3 The student has a basic knowledge in the field of building relationships, the functioning of social groups, norms and patterns of behavior.

4 The student is able to determine what is organizational culture and how it affects organizational behavior

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Pepper A., The Economic Psychology of Incentives: New Design Princioples for Executive Pay, Basingstoke, Palgrave Macmillan, New York, 2015

2. Kiev A., The Psychology of Risk: Mastering Market Uncerainty, John Wiley and Sons Inc., New York, 2002

3. Myers D.G., Social Psychology, McGraw-Hill Book Company, New York, 1993

Supplementary literature:

4. Karczewska A., Using Modern Forms and Tools Of Communication in an Organization for the Effective Human Resources Management, Human Resource Management and Corporate Competitiveness, Szent Istvan University Publishing, Godolo 2012

5. Słocińska A., Requirements of Improving Knowledge Sharing Behavior. Creaativity Context, Trends of Management in the Contemporary Society (red.) Formankova Sylvie, Mendelova Univerzita v Brne, Brno 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE OBJECTIVE

O1. Presentation and discussion of basic definitions, issues and problems of the psychology of management (managerial psychology) with particular emphasis on human behavior, which is reflected on the result of the basic functions of management in the organization and the action it is taken to achieve goals.

O2. Characteristics of behavior, role and managerial personality and processes of interaction between the manager and supervised staff.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

INITIAL REQUIREMENT FOR THE KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER

COMPETENCES

perception, motivation, communication and human learning.

1 Students can describe basic human organizational behavior occurring in work situations.

2 The student has a basic knowledge of management and socio - cultural conditioning personnel policy.

3 The student has a basic knowledge in the field of building relationships, the functioning of social groups, norms and patterns of behavior.

4 The student is able to determine what is organizational culture and how it affects organizational behavior

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Pepper A., The Economic Psychology of Incentives: New Design Princioples for Executive Pay, Basingstoke, Palgrave Macmillan, New York, 2015

2. Kiev A., The Psychology of Risk: Mastering Market Uncerainty, John Wiley and Sons Inc., New York, 2002

3. Myers D.G., Social Psychology, McGraw-Hill Book Company, New York, 1993

Supplementary literature:

4. Karczewska A., Using Modern Forms and Tools Of Communication in an Organization for the Effective Human Resources Management, Human Resource Management and Corporate Competitiveness, Szent Istvan University Publishing, Godolo 2012

5. Słocińska A., Requirements of Improving Knowledge Sharing Behavior. Creaativity Context, Trends of Management in the Contemporary Society (red.) Formankova Sylvie, Mendelova Univerzita v Brne, Brno 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)