Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów produkcji żywności E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-MZ-D1-PSPŻ-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów produkcji żywności E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Klimecka-Tatar
Prowadzący grup: Dorota Klimecka-Tatar, Krzysztof Knop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie z istotą podejścia systemowego w produkcji żywności

C2. Przedstawienie podstawowych zasad projektowania systemów produkcji żywności

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera.

2. Student zna podstawowe zagadnienia organizacji i zarządzania.

3. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie żywności i żywienia.

Pełny opis:

WYKŁADY Liczba godzin

W 1 - Istota podejścia systemowego. 1

W 2 – Specyfika i klasyfikacja przedsiębiorstw produkujących żywność. 1

W 3, 4 – Podstawy projektowania systemów produkcyjnych. 2

W 5, 6 – Charakterystyka procesów produkcji żywności. 2

W 7, 8 – Identyfikacja zasobów i infrastruktury niezbędnych w produkcji żywności. 2

W 9 – Struktura przedsiębiorstw produkcji żywności. 1

W 10 – Lokalizacja i otoczenie zakładów produkcji żywności 1

W 11, 12 – Układ funkcjonalny zakładu produkcji żywności 2

W 13 – Logistyka w zakładach produkcji żywności 1

W 14 – Systemy zapewnienia jakości w procesach produkcji żywności 1

W 15 – Systemy informacyjne i informatyczne w zakładach produkcji żywności. 1

PROJEKT Liczba godzin

P 1 – Zajęcia organizacyjne. Omówienie zasad realizacji projektu. 2

P 2 – Wybór organizacji będącej przedmiotem projektu. 2

P 3 – Charakterystyka produktów. 2

P 4 - Wstępne ustalenie struktury organizacyjnej 2

P 5 – Analiza zasobów i infrastruktury organizacji. 2

P 6 – Identyfikacja procesów produkcji w przedsiębiorstwie. 2

P 7 – Identyfikacja stanowisk i przepływów zasobów. 2

P 8 – Metody i techniki modelowania organizacji. 2

P 9 – Metody i techniki graficznej notacji procesów. 2

P 10, 11, 12, 13 – Projektowanie systemu produkcji żywności. 8

P 14 – Dodatkowa dokumentacja techniczna systemu. 2

P 15 – Złożenie projektów i ocena prac. 2

Literatura:

PODSTAWOWA:

1. Durlik I. Inżynieria zarządzania: Strategie organizacji produkcji. Nowe koncepcje zarządzania. Cz. 1, Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz.2, Placet, Warszawa 2015

2. Grzesińska W. (red.), Technologiczne projektowanie zakładów gastronomicznych. Wydawnictwa SGGW, 2012

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (2010): Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek, Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)