Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ERP Management support systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-QPM-D1-ERP-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ERP Management support systems
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe QPM sem 5
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Pawełoszek
Prowadzący grup: Ilona Pawełoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1. Getting to know students with the notion of ERP management support systems.

C2. Getting to know students with the methodology of business process management using ICT solutions.

C3. Acquiring theoretical and practical knowledge in the field of integrated management information systems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.Basic knowledge about organization and management in the enterprise.

2.Basic knowledge concerning the process approach in organization management.

3.Basic knowledge concerning the application of information technologies in the management of business organizations.

4.Basic knowledge of computer skills and internet services, MS Office package, etc.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Beynon-Davies P. Business Information Systems. Palgrave, New York 2009.

2.Nowicki A., Turek T. Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania. UE Wrocław, Wrocław 2010.

3.Nowicki A., Sitarska M. Procesy informacyjne w zarządzaniu. UE Wrocław, Wrocław 2010.

4.Peppard J., Ward J. The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy. Hohn Wiley and Sons, 2016.

5.Power D.J. Data-Based Decision Making and Digital Transformation. New York: Business Expert Press, 2018.

Supplementary resources

6.Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP. PWN, Warszawa 2012.

7.Nowicki A. (eds.) Komputerowe wspomaganie biznesu. Wydawnictwo Placet. Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Ziora
Prowadzący grup: Leszek Ziora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1. Getting to know students with the notion of ERP management support systems.

C2. Getting to know students with the methodology of business process management using ICT solutions.

C3. Acquiring theoretical and practical knowledge in the field of integrated management information systems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.Basic knowledge about organization and management in the enterprise.

2.Basic knowledge concerning the process approach in organization management.

3.Basic knowledge concerning the application of information technologies in the management of business organizations.

4.Basic knowledge of computer skills and internet services, MS Office package, etc.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Beynon-Davies P. Business Information Systems. Palgrave, New York 2009.

2.Nowicki A., Turek T. Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania. UE Wrocław, Wrocław 2010.

3.Nowicki A., Sitarska M. Procesy informacyjne w zarządzaniu. UE Wrocław, Wrocław 2010.

4.Peppard J., Ward J. The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy. Hohn Wiley and Sons, 2016.

5.Power D.J. Data-Based Decision Making and Digital Transformation. New York: Business Expert Press, 2018.

Supplementary resources

6.Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP. PWN, Warszawa 2012.

7.Nowicki A. (eds.) Komputerowe wspomaganie biznesu. Wydawnictwo Placet. Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Ziora
Prowadzący grup: Leszek Ziora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1. Getting to know students with the notion of ERP management support systems.

C2. Getting to know students with the methodology of business process management using ICT solutions.

C3. Acquiring theoretical and practical knowledge in the field of integrated management information systems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.Basic knowledge about organization and management in the enterprise.

2.Basic knowledge concerning the process approach in organization management.

3.Basic knowledge concerning the application of information technologies in the management of business organizations.

4.Basic knowledge of computer skills and internet services, MS Office package, etc.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Beynon-Davies P. Business Information Systems. Palgrave, New York 2009.

2.Nowicki A., Turek T. Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania. UE Wrocław, Wrocław 2010.

3.Nowicki A., Sitarska M. Procesy informacyjne w zarządzaniu. UE Wrocław, Wrocław 2010.

4.Peppard J., Ward J. The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy. Hohn Wiley and Sons, 2016.

5.Power D.J. Data-Based Decision Making and Digital Transformation. New York: Business Expert Press, 2018.

Supplementary resources

6.Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP. PWN, Warszawa 2012.

7.Nowicki A. (eds.) Komputerowe wspomaganie biznesu. Wydawnictwo Placet. Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Ziora
Prowadzący grup: Leszek Ziora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1. Getting to know students with the notion of ERP management support systems.

C2. Getting to know students with the methodology of business process management using ICT solutions.

C3. Acquiring theoretical and practical knowledge in the field of integrated management information systems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.Basic knowledge about organization and management in the enterprise.

2.Basic knowledge concerning the process approach in organization management.

3.Basic knowledge concerning the application of information technologies in the management of business organizations.

4.Basic knowledge of computer skills and internet services, MS Office package, etc.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Beynon-Davies P. Business Information Systems. Palgrave, New York 2009.

2.Nowicki A., Turek T. Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania. UE Wrocław, Wrocław 2010.

3.Nowicki A., Sitarska M. Procesy informacyjne w zarządzaniu. UE Wrocław, Wrocław 2010.

4.Peppard J., Ward J. The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy. Hohn Wiley and Sons, 2016.

5.Power D.J. Data-Based Decision Making and Digital Transformation. New York: Business Expert Press, 2018.

Supplementary resources

6.Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP. PWN, Warszawa 2012.

7.Nowicki A. (eds.) Komputerowe wspomaganie biznesu. Wydawnictwo Placet. Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Ziora
Prowadzący grup: Leszek Ziora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1. Getting to know students with the notion of ERP management support systems.

C2. Getting to know students with the methodology of business process management using ICT solutions.

C3. Acquiring theoretical and practical knowledge in the field of integrated management information systems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.Basic knowledge about organization and management in the enterprise.

2.Basic knowledge concerning the process approach in organization management.

3.Basic knowledge concerning the application of information technologies in the management of business organizations.

4.Basic knowledge of computer skills and internet services, MS Office package, etc.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Beynon-Davies P. Business Information Systems. Palgrave, New York 2009.

2.Nowicki A., Turek T. Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania. UE Wrocław, Wrocław 2010.

3.Nowicki A., Sitarska M. Procesy informacyjne w zarządzaniu. UE Wrocław, Wrocław 2010.

4.Peppard J., Ward J. The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy. Hohn Wiley and Sons, 2016.

5.Power D.J. Data-Based Decision Making and Digital Transformation. New York: Business Expert Press, 2018.

Supplementary resources

6.Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP. PWN, Warszawa 2012.

7.Nowicki A. (eds.) Komputerowe wspomaganie biznesu. Wydawnictwo Placet. Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)