Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Operational research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-QPM-D1-OR-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Operational research
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe QPM sem 3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Efekty uczenia się:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Bajdor, Tomasz Lis
Prowadzący grup: Paula Bajdor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the theoretical foundations of operational research.

C2. Creation of skills to construct mathematical models for production and transportation problems.

C3. Creation of students ability to apply appropriate methods of operations research to search for the optimal solution using specialized computer packages and individual interpretation and verification of the results.

C4. Creation of competencies for individual analysis of economic and social phenomena and processes with the use of operations research.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1.A student should know the foundations of mathematical analysis.

2.A student should identify and understand the basic terms in the field of socio-economics

3.A student should plan the computational procedures and use their new skills to work with different computing packages.

4.A student should be able to organize self work with the principles of logical inference.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. A.P. Verma, Operations Research, S. K. Kataria & Sons, 2009

2. P.K. Gupta, D.S. Hira, Operations Research, S. Chand, 1991

Supplementary resources:

1. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

2. F. S. Hillier, F.J. Lieberman, Introduction To Operations Research, Tata Mc-graw Hill Publishing Co.ltd.-new Delhi, 2002

3. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Bajdor
Prowadzący grup: Paula Bajdor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the theoretical foundations of operational research.

C2. Creation of skills to construct mathematical models for production and transportation problems.

C3. Creation of students ability to apply appropriate methods of operations research to search for the optimal solution using specialized computer packages and individual interpretation and verification of the results.

C4. Creation of competencies for individual analysis of economic and social phenomena and processes with the use of operations research.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1.A student should know the foundations of mathematical analysis.

2.A student should identify and understand the basic terms in the field of socio-economics

3.A student should plan the computational procedures and use their new skills to work with different computing packages.

4.A student should be able to organize self work with the principles of logical inference.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. A.P. Verma, Operations Research, S. K. Kataria & Sons, 2009

2. P.K. Gupta, D.S. Hira, Operations Research, S. Chand, 1991

Supplementary resources:

1. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

2. F. S. Hillier, F.J. Lieberman, Introduction To Operations Research, Tata Mc-graw Hill Publishing Co.ltd.-new Delhi, 2002

3. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Bajdor
Prowadzący grup: Paula Bajdor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1. To familiarize students with the theoretical foundations of operational research.

C2. Creation of skills to construct mathematical models for production and transportation problems.

C3. Creation of students ability to apply appropriate methods of operations research to search for the optimal solution using specialized computer packages and individual interpretation and verification of the results.

C4. Creation of competencies for individual analysis of economic and social phenomena and processes with the use of operations research.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.A student should know the foundations of mathematical analysis.

2.A student should identify and understand the basic terms in the field of socio-economics

3.A student should plan the computational procedures and use their new skills to work with different computing packages.

4.A student should be able to organize self work with the principles of logical inference.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. A.P. Verma, Operations Research, S. K. Kataria & Sons, 2009

2. P.K. Gupta, D.S. Hira, Operations Research, S. Chand, 1991

Supplementary resources:

1. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

2. F. S. Hillier, F.J. Lieberman, Introduction To Operations Research, Tata Mc-graw Hill Publishing Co.ltd.-new Delhi, 2002

3. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Bajdor
Prowadzący grup: Paula Bajdor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1. To familiarize students with the theoretical foundations of operational research.

C2. Creation of skills to construct mathematical models for production and transportation problems.

C3. Creation of students ability to apply appropriate methods of operations research to search for the optimal solution using specialized computer packages and individual interpretation and verification of the results.

C4. Creation of competencies for individual analysis of economic and social phenomena and processes with the use of operations research.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.A student should know the foundations of mathematical analysis.

2.A student should identify and understand the basic terms in the field of socio-economics

3.A student should plan the computational procedures and use their new skills to work with different computing packages.

4.A student should be able to organize self work with the principles of logical inference.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. A.P. Verma, Operations Research, S. K. Kataria & Sons, 2009

2. P.K. Gupta, D.S. Hira, Operations Research, S. Chand, 1991

Supplementary resources:

1. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

2. F. S. Hillier, F.J. Lieberman, Introduction To Operations Research, Tata Mc-graw Hill Publishing Co.ltd.-new Delhi, 2002

3. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Bajdor
Prowadzący grup: Paula Bajdor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1. To familiarize students with the theoretical foundations of operational research.

C2. Creation of skills to construct mathematical models for production and transportation problems.

C3. Creation of students ability to apply appropriate methods of operations research to search for the optimal solution using specialized computer packages and individual interpretation and verification of the results.

C4. Creation of competencies for individual analysis of economic and social phenomena and processes with the use of operations research.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.A student should know the foundations of mathematical analysis.

2.A student should identify and understand the basic terms in the field of socio-economics

3.A student should plan the computational procedures and use their new skills to work with different computing packages.

4.A student should be able to organize self work with the principles of logical inference.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. A.P. Verma, Operations Research, S. K. Kataria & Sons, 2009

2. P.K. Gupta, D.S. Hira, Operations Research, S. Chand, 1991

Supplementary resources:

1. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

2. F. S. Hillier, F.J. Lieberman, Introduction To Operations Research, Tata Mc-graw Hill Publishing Co.ltd.-new Delhi, 2002

3. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mesjasz-Lech
Prowadzący grup: Agata Mesjasz-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1. To familiarize students with the theoretical foundations of operational research.

C2. Creation of skills to construct mathematical models for production and transportation problems.

C3. Creation of students ability to apply appropriate methods of operations research to search for the optimal solution using specialized computer packages and individual interpretation and verification of the results.

C4. Creation of competencies for individual analysis of economic and social phenomena and processes with the use of operations research.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.A student should know the foundations of mathematical analysis.

2.A student should identify and understand the basic terms in the field of socio-economics

3.A student should plan the computational procedures and use their new skills to work with different computing packages.

4.A student should be able to organize self work with the principles of logical inference.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. A.P. Verma, Operations Research, S. K. Kataria & Sons, 2009

2. P.K. Gupta, D.S. Hira, Operations Research, S. Chand, 1991

Supplementary resources:

1. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

2. F. S. Hillier, F.J. Lieberman, Introduction To Operations Research, Tata Mc-graw Hill Publishing Co.ltd.-new Delhi, 2002

3. J.K. Sharma, Operations Research, Theory and Application, Macmillan India Limited, 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)