Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-PS-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 5 PZMSP
WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 5 ZDMP
WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 5 ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej (przedmiot, podmioty, polityki szczegółowe)

C2. Umiejętność korzystania w praktyce z usług instytucji oraz świadczeń polityki społeczne

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania państwa i jego głównych podmiotów

2.Wiedza dotycząca organizacji pozarządowych i roli, jaką pełnią w społeczeństwie

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, (red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko –Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Polityka społeczna, A. Kurzynowski (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006

3. Polityka społeczna: podręcznik akademicki ( red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2011.

4. R. Garbiec, Konstrukcje systemowe i rozwiązania parametryczne w systemach ubezpieczeń społecznych wybranych krajów Unii Europejskiej. Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011.

5. Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 roku ( red.) K. Pająk, Andrzej Przymeński, Poznań, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

6. Polityka społeczna. Materiały do studiowania, ( red.) Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., Wydawnictwo „Śląsk”, Kato wice 1998

7. Polityka społeczna w okresie transformacji, ( red.) Frąckiewicz-Wronka A., Zrałek M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Pisz Z.(red.), Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002

2. Teraźniejszość i przyszłość polityki społecznej, (red.) Roman Garbiec, Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa :, 2013

3. Orczyk J., Polityka społeczna: uwarunkowania i cele. Poznań, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

4. Nowe dylematy polityki społecznej, ( red.) Golinowska S., Boni M. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raport CASE nr 65/2006, Warszawa 2006

5. Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, ( red. nauk). L. Frąckiewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej (przedmiot, podmioty, polityki szczegółowe)

C2. Umiejętność korzystania w praktyce z usług instytucji oraz świadczeń polityki społeczne

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania państwa i jego głównych podmiotów

2.Wiedza dotycząca organizacji pozarządowych i roli, jaką pełnią w społeczeństwie

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, (red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko –Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Polityka społeczna, A. Kurzynowski (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006

3. Polityka społeczna: podręcznik akademicki ( red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2011.

4. R. Garbiec, Konstrukcje systemowe i rozwiązania parametryczne w systemach ubezpieczeń społecznych wybranych krajów Unii Europejskiej. Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011.

5. Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 roku ( red.) K. Pająk, Andrzej Przymeński, Poznań, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

6. Polityka społeczna. Materiały do studiowania, ( red.) Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., Wydawnictwo „Śląsk”, Kato wice 1998

7. Polityka społeczna w okresie transformacji, ( red.) Frąckiewicz-Wronka A., Zrałek M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Pisz Z.(red.), Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002

2. Teraźniejszość i przyszłość polityki społecznej, (red.) Roman Garbiec, Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa :, 2013

3. Orczyk J., Polityka społeczna: uwarunkowania i cele. Poznań, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

4. Nowe dylematy polityki społecznej, ( red.) Golinowska S., Boni M. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raport CASE nr 65/2006, Warszawa 2006

5. Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, ( red. nauk). L. Frąckiewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej (przedmiot, podmioty, polityki szczegółowe)

C2. Umiejętność korzystania w praktyce z usług instytucji oraz świadczeń polityki społeczne

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania państwa i jego głównych podmiotów

2.Wiedza dotycząca organizacji pozarządowych i roli, jaką pełnią w społeczeństwie

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, (red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko –Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Polityka społeczna, A. Kurzynowski (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006

3. Polityka społeczna: podręcznik akademicki ( red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2011.

4. R. Garbiec, Konstrukcje systemowe i rozwiązania parametryczne w systemach ubezpieczeń społecznych wybranych krajów Unii Europejskiej. Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011.

5. Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 roku ( red.) K. Pająk, Andrzej Przymeński, Poznań, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

6. Polityka społeczna. Materiały do studiowania, ( red.) Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., Wydawnictwo „Śląsk”, Kato wice 1998

7. Polityka społeczna w okresie transformacji, ( red.) Frąckiewicz-Wronka A., Zrałek M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Pisz Z.(red.), Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002

2. Teraźniejszość i przyszłość polityki społecznej, (red.) Roman Garbiec, Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa :, 2013

3. Orczyk J., Polityka społeczna: uwarunkowania i cele. Poznań, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

4. Nowe dylematy polityki społecznej, ( red.) Golinowska S., Boni M. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raport CASE nr 65/2006, Warszawa 2006

5. Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, ( red. nauk). L. Frąckiewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej (przedmiot, podmioty, polityki szczegółowe)

C2. Umiejętność korzystania w praktyce z usług instytucji oraz świadczeń polityki społeczne

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania państwa i jego głównych podmiotów

2.Wiedza dotycząca organizacji pozarządowych i roli, jaką pełnią w społeczeństwie

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, (red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko –Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Polityka społeczna, A. Kurzynowski (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006

3. Polityka społeczna: podręcznik akademicki ( red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2011.

4. R. Garbiec, Konstrukcje systemowe i rozwiązania parametryczne w systemach ubezpieczeń społecznych wybranych krajów Unii Europejskiej. Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011.

5. Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 roku ( red.) K. Pająk, Andrzej Przymeński, Poznań, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

6. Polityka społeczna. Materiały do studiowania, ( red.) Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., Wydawnictwo „Śląsk”, Kato wice 1998

7. Polityka społeczna w okresie transformacji, ( red.) Frąckiewicz-Wronka A., Zrałek M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Pisz Z.(red.), Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002

2. Teraźniejszość i przyszłość polityki społecznej, (red.) Roman Garbiec, Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa :, 2013

3. Orczyk J., Polityka społeczna: uwarunkowania i cele. Poznań, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

4. Nowe dylematy polityki społecznej, ( red.) Golinowska S., Boni M. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raport CASE nr 65/2006, Warszawa 2006

5. Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, ( red. nauk). L. Frąckiewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Maja Skiba, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej (przedmiot, podmioty, polityki szczegółowe)

C2. Umiejętność korzystania w praktyce z usług instytucji oraz świadczeń polityki społeczne

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania państwa i jego głównych podmiotów

2.Wiedza dotycząca organizacji pozarządowych i roli, jaką pełnią w społeczeństwie

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, (red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko –Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Polityka społeczna, A. Kurzynowski (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006

3. Polityka społeczna: podręcznik akademicki ( red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 2011.

4. R. Garbiec, Konstrukcje systemowe i rozwiązania parametryczne w systemach ubezpieczeń społecznych wybranych krajów Unii Europejskiej. Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011.

5. Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 roku ( red.) K. Pająk, Andrzej Przymeński, Poznań, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

6. Polityka społeczna. Materiały do studiowania, ( red.) Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., Wydawnictwo „Śląsk”, Kato wice 1998

7. Polityka społeczna w okresie transformacji, ( red.) Frąckiewicz-Wronka A., Zrałek M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Pisz Z.(red.), Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002

2. Teraźniejszość i przyszłość polityki społecznej, (red.) Roman Garbiec, Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa :, 2013

3. Orczyk J., Polityka społeczna: uwarunkowania i cele. Poznań, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

4. Nowe dylematy polityki społecznej, ( red.) Golinowska S., Boni M. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raport CASE nr 65/2006, Warszawa 2006

5. Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, ( red. nauk). L. Frąckiewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)