Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój umiejętności personalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-RUP-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój umiejętności personalnych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu porozumiewania się z ludźmi

Pełny opis:

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii

2. Student odczuwa potrzebę doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju umiejętności personalnych

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2018.

2. Randak-Jezierska M., Techniki wpływu społecznego w miejscu pracy, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba (red.), Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część druga, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

3.Randak-Jezierska M., Asertywność i umiejętność porozumiewania się jako cechy dobrego menedżera – psychologia w naukach o zarządzaniu i jakości, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba (red.), Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

4. Rzepa T., Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1.Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, WAB, Warszawa 2013.

2. Randak-Jezierska M., Wykorzystanie Porozumienia Bez Przemocy w miejscu pracy, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba (red.), Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część pierwsza, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

3. Randak-Jezierska M., Znaczenie autoprezentacji w pracy menedżera, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba (red.), Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część pierwsza, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

*Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia między bibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu porozumiewania się z ludźmi

Pełny opis:

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii

2. Student odczuwa potrzebę doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju umiejętności personalnych

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2018.

2. Randak-Jezierska M., Techniki wpływu społecznego w miejscu pracy, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba (red.), Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część druga, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

3.Randak-Jezierska M., Asertywność i umiejętność porozumiewania się jako cechy dobrego menedżera – psychologia w naukach o zarządzaniu i jakości, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba (red.), Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

4. Rzepa T., Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1.Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, WAB, Warszawa 2013.

2. Randak-Jezierska M., Wykorzystanie Porozumienia Bez Przemocy w miejscu pracy, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba (red.), Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część pierwsza, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

3. Randak-Jezierska M., Znaczenie autoprezentacji w pracy menedżera, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba (red.), Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część pierwsza, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

*Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia między bibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)