Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administrowanie wynagrodzeniami E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D2-AW-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administrowanie wynagrodzeniami E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe Zarządzanie II stopień sem 3. ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu wynagradzania pracowniczego.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami administrowania wynagrodzeniami pracowniczymi.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I

INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat istoty administrowania wynagrodzeniami.

2. Student zna determinanty oraz strategie kształtowania wynagrodzeń.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i projektowania struktury wynagrodzeń.

4. Student potrafi opracować tabelę płac.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat form wynagrodzeń oraz zasad premiowania, selekcjonuje ją i wykorzystuje, omawiając przebieg procesów dotyczących administrowania wynagrodzeniami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

Ze względu na specyfikę i zmienność regulacji prawnych zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu prowadzący i studenci aktualizują na bieżąco informacje korzystając z serwisów:

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kadry

Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy

1. Borkowska St.: Strategie wynagrodzeń. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

2. Juchnowicz M.: Badanie rynku wynagrodzeń. Problemy metodologiczne. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa 2001.

3. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2007.

4. Sekuła Z.: Struktury wynagradzania pracowników. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

5. Marciniak J.: Regulaminy i Procedury . Lex, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Armstrong M.: Zarządzanie wynagrodzeniami. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

2. Kodeks Pracy, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

3. Kowalski R.: Świadczenia na rzecz pracowników. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013..

4. Czasopisma oraz strony internetowe przeznaczone dla pracowników działów kadr prezentujące aktualne rozwiązania w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do regulacji prawnych oraz trendów w zakresie wynagradzania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu wynagradzania pracowniczego.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami administrowania wynagrodzeniami pracowniczymi.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I

INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat istoty administrowania wynagrodzeniami.

2. Student zna determinanty oraz strategie kształtowania wynagrodzeń.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i projektowania struktury wynagrodzeń.

4. Student potrafi opracować tabelę płac.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat form wynagrodzeń oraz zasad premiowania, selekcjonuje ją i wykorzystuje, omawiając przebieg procesów dotyczących administrowania wynagrodzeniami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

Ze względu na specyfikę i zmienność regulacji prawnych zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu prowadzący i studenci aktualizują na bieżąco informacje korzystając z serwisów:

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kadry

Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy

1. Borkowska St.: Strategie wynagrodzeń. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

2. Juchnowicz M.: Badanie rynku wynagrodzeń. Problemy metodologiczne. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa 2001.

3. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2007.

4. Sekuła Z.: Struktury wynagradzania pracowników. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

5. Marciniak J.: Regulaminy i Procedury . Lex, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Armstrong M.: Zarządzanie wynagrodzeniami. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

2. Kodeks Pracy, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

3. Kowalski R.: Świadczenia na rzecz pracowników. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013..

4. Czasopisma oraz strony internetowe przeznaczone dla pracowników działów kadr prezentujące aktualne rozwiązania w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do regulacji prawnych oraz trendów w zakresie wynagradzania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu wynagradzania pracowniczego.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami administrowania wynagrodzeniami pracowniczymi.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat istoty administrowania wynagrodzeniami.

2. Student zna determinanty oraz strategie kształtowania wynagrodzeń.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i projektowania struktury wynagrodzeń.

4. Student potrafi opracować tabelę płac.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat form wynagrodzeń oraz zasad premiowania, selekcjonuje ją i wykorzystuje, omawiając przebieg procesów dotyczących administrowania wynagrodzeniami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

Ze względu na specyfikę i zmienność regulacji prawnych zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu prowadzący i studenci aktualizują na bieżąco informacje korzystając z serwisów:

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kadry

Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy

1. Borkowska St.: Strategie wynagrodzeń. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

2. Juchnowicz M.: Badanie rynku wynagrodzeń. Problemy metodologiczne. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa 2001.

3. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2007.

4. Sekuła Z.: Struktury wynagradzania pracowników. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

5. Marciniak J.: Regulaminy i Procedury . Lex, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Armstrong M.: Zarządzanie wynagrodzeniami. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

2. Kodeks Pracy, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

3. Kowalski R.: Świadczenia na rzecz pracowników. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013..

4. Czasopisma oraz strony internetowe przeznaczone dla pracowników działów kadr prezentujące aktualne rozwiązania w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do regulacji prawnych oraz trendów w zakresie wynagradzania

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu wynagradzania pracowniczego.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami administrowania wynagrodzeniami pracowniczymi.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat istoty administrowania wynagrodzeniami.

2. Student zna determinanty oraz strategie kształtowania wynagrodzeń.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i projektowania struktury wynagrodzeń.

4. Student potrafi opracować tabelę płac.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat form wynagrodzeń oraz zasad premiowania, selekcjonuje ją i wykorzystuje, omawiając przebieg procesów dotyczących administrowania wynagrodzeniami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

Ze względu na specyfikę i zmienność regulacji prawnych zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu prowadzący i studenci aktualizują na bieżąco informacje korzystając z serwisów:

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kadry

Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy

1. Borkowska St.: Strategie wynagrodzeń. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

2. Juchnowicz M.: Badanie rynku wynagrodzeń. Problemy metodologiczne. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa 2001.

3. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2007.

4. Sekuła Z.: Struktury wynagradzania pracowników. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

5. Marciniak J.: Regulaminy i Procedury . Lex, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Armstrong M.: Zarządzanie wynagrodzeniami. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

2. Kodeks Pracy, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

3. Kowalski R.: Świadczenia na rzecz pracowników. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013..

4. Czasopisma oraz strony internetowe przeznaczone dla pracowników działów kadr prezentujące aktualne rozwiązania w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do regulacji prawnych oraz trendów w zakresie wynagradzania

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)