Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D2-PSwZA-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia w zarządzaniu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe - Zarządzanie II sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

3. Student ma wiedzę na temat tego czym jest osobowość i w jaki sposób wpływa ona na procesy postrzegania, motywowania, komunikowania się i uczenia się człowieka.

4. Student potrafi charakteryzować podstawowe ludzkie zachowania organizacyjne występujące w sytuacjach pracy

5. Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz warunków społeczno – kulturowych warunkujących politykę personalną.

6. Student ma wiedze podstawową z zakresu budowania więzi, funkcjonowania grup społecznych, norm i wzorców zachowań.

7. Student potrafi określić czym jest kultura organizacyjna i w jaki sposób wpływa na zachowania organizacyjne

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Katarzyna Kukowska, Małgorzata Sierpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kromołowski
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Henryk Kromołowski, Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak
Prowadzący grup: Henryk Kromołowski, Elżbieta Robak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak
Prowadzący grup: Elżbieta Robak, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska, Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i problemów z zakresu psychologii zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zachowań człowieka, jakie przejawia on w wyniku realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacji oraz działania, które podejmuje, by osiągnąć zamierzony cel.

C2. Wykształcenie umiejętności rozumienia zachowań i osobowości kierowniczych oraz procesów interakcji między kierownikiem a podległym mu personelem.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat tego czym jest osobowość i w jaki sposób wpływa ona na procesy postrzegania, motywowania, komunikowania się i uczenia się człowieka.

2. Student potrafi charakteryzować podstawowe ludzkie zachowania organizacyjne występujące w sytuacjach pracy.

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz warunków społeczno – kulturowych warunkujących politykę personalną.

4. Student ma podstawową wiedzę z zakresu budowania więzi, funkcjonowania grup społecznych, norm i wzorców zachowań.

5. Student potrafi określić czym jest kultura organizacyjna i w jaki sposób wpływa na zachowania organizacyjne pracowników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawadzka A. M., (2010), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN , Warszawa.

2. Lubrańska A. (2008), Psychologia pracy, Difin, Warszawa.

3. Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.

4. Shultz D.P. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Terelak J. F. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.

6. Robak E. (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

1. Robak E., Skolik S. (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

2. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

3. Bazan-Bulanda A., Robak E. (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

4. Robak E., Karczewska A., Skiba M. (2017), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak
Prowadzący grup: Elżbieta Robak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i problemów z zakresu psychologii zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zachowań człowieka, jakie przejawia on w wyniku realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacji oraz działania, które podejmuje, by osiągnąć zamierzony cel.

C2. Wykształcenie umiejętności rozumienia zachowań i osobowości kierowniczych oraz procesów interakcji między kierownikiem a podległym mu personelem.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat tego czym jest osobowość i w jaki sposób wpływa ona na procesy postrzegania, motywowania, komunikowania się i uczenia się człowieka.

2. Student potrafi charakteryzować podstawowe ludzkie zachowania organizacyjne występujące w sytuacjach pracy.

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz warunków społeczno – kulturowych warunkujących politykę personalną.

4. Student ma podstawową wiedzę z zakresu budowania więzi, funkcjonowania grup społecznych, norm i wzorców zachowań.

5. Student potrafi określić czym jest kultura organizacyjna i w jaki sposób wpływa na zachowania organizacyjne pracowników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawadzka A. M., (2010), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN , Warszawa.

2. Lubrańska A. (2008), Psychologia pracy, Difin, Warszawa.

3. Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.

4. Shultz D.P. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Terelak J. F. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.

6. Robak E. (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

1. Robak E., Skolik S. (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

2. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

3. Bazan-Bulanda A., Robak E. (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

4. Robak E., Karczewska A., Skiba M. (2017), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak
Prowadzący grup: Elżbieta Robak, Maja Skiba, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i problemów z zakresu psychologii zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zachowań człowieka, jakie przejawia on w wyniku realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacji oraz działania, które podejmuje, by osiągnąć zamierzony cel.

C2. Wykształcenie umiejętności rozumienia zachowań i osobowości kierowniczych oraz procesów interakcji między kierownikiem a podległym mu personelem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat tego czym jest osobowość i w jaki sposób wpływa ona na procesy postrzegania, motywowania, komunikowania się i uczenia się człowieka.

Student potrafi charakteryzować podstawowe ludzkie zachowania organizacyjne występujące w sytuacjach pracy.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz warunków społeczno – kulturowych warunkujących politykę personalną.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu budowania więzi, funkcjonowania grup społecznych, norm i wzorców zachowań.

Student potrafi określić czym jest kultura organizacyjna i w jaki sposób wpływa na zachowania organizacyjne pracowników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawadzka A. M., (2010), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN , Warszawa.

2. Lubrańska A. (2008), Psychologia pracy, Difin, Warszawa.

3. Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.

4. Shultz D.P. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Terelak J. F. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.

6. Robak E. (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca

Robak E., Skolik S. (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan–Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan–Bulanda A., Robak E. (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Robak E., Karczewska A., Skiba M. (2017), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak
Prowadzący grup: Elżbieta Robak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i problemów z zakresu psychologii zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zachowań człowieka, jakie przejawia on w wyniku realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacji oraz działania, które podejmuje, by osiągnąć zamierzony cel.

C2. Wykształcenie umiejętności rozumienia zachowań i osobowości kierowniczych oraz procesów interakcji między kierownikiem a podległym mu personelem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat tego czym jest osobowość i w jaki sposób wpływa ona na procesy postrzegania, motywowania, komunikowania się i uczenia się człowieka.

Student potrafi charakteryzować podstawowe ludzkie zachowania organizacyjne występujące w sytuacjach pracy.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz warunków społeczno – kulturowych warunkujących politykę personalną.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu budowania więzi, funkcjonowania grup społecznych, norm i wzorców zachowań.

Student potrafi określić czym jest kultura organizacyjna i w jaki sposób wpływa na zachowania organizacyjne pracowników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawadzka A. M., (2010), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN , Warszawa.

2. Lubrańska A. (2008), Psychologia pracy, Difin, Warszawa.

3. Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.

4. Shultz D.P. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Terelak J. F. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.

6. Robak E. (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca

Robak E., Skolik S. (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan–Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan–Bulanda A., Robak E. (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Robak E., Karczewska A., Skiba M. (2017), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek, Elżbieta Robak, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i problemów z zakresu psychologii zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zachowań człowieka, jakie przejawia on w wyniku realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacji oraz działania, które podejmuje, by osiągnąć zamierzony cel.

C2. Wykształcenie umiejętności rozumienia zachowań i osobowości kierowniczych oraz procesów interakcji między kierownikiem a podległym mu personelem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat tego czym jest osobowość i w jaki sposób wpływa ona na procesy postrzegania, motywowania, komunikowania się i uczenia się człowieka.

Student potrafi charakteryzować podstawowe ludzkie zachowania organizacyjne występujące w sytuacjach pracy.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz warunków społeczno – kulturowych warunkujących politykę personalną.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu budowania więzi, funkcjonowania grup społecznych, norm i wzorców zachowań.

Student potrafi określić czym jest kultura organizacyjna i w jaki sposób wpływa na zachowania organizacyjne pracowników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawadzka A. M., (2010), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN , Warszawa.

2. Lubrańska A. (2008), Psychologia pracy, Difin, Warszawa.

3. Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.

4. Shultz D.P. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Terelak J. F. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.

6. Robak E. (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca

Robak E., Skolik S. (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan–Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan–Bulanda A., Robak E. (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Robak E., Karczewska A., Skiba M. (2017), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i problemów z zakresu psychologii zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zachowań człowieka, jakie przejawia on w wyniku realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacji oraz działania, które podejmuje, by osiągnąć zamierzony cel.

C2. Wykształcenie umiejętności rozumienia zachowań i osobowości kierowniczych oraz procesów interakcji między kierownikiem a podległym mu personelem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat tego czym jest osobowość i w jaki sposób wpływa ona na procesy postrzegania, motywowania, komunikowania się i uczenia się człowieka.

Student potrafi charakteryzować podstawowe ludzkie zachowania organizacyjne występujące w sytuacjach pracy.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz warunków społeczno – kulturowych warunkujących politykę personalną.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu budowania więzi, funkcjonowania grup społecznych, norm i wzorców zachowań.

Student potrafi określić czym jest kultura organizacyjna i w jaki sposób wpływa na zachowania organizacyjne pracowników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawadzka A. M., (2010), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN , Warszawa.

2. Lubrańska A. (2008), Psychologia pracy, Difin, Warszawa.

3. Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.

4. Shultz D.P. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Terelak J. F. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.

6. Robak E. (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca

Robak E., Skolik S. (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan–Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan–Bulanda A., Robak E. (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Robak E., Karczewska A., Skiba M. (2017), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)