Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstw EGZ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z1-FINPRZ-02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw EGZ
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bień
Prowadzący grup: Ewa Bień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Ewa Bień, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Włodarska-Zoła
Prowadzący grup: Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Włodarska-Zoła
Prowadzący grup: Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień odnoszących się do problematyki gospodarowania finansami w przedsiębiorstwie w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej.

C2. Nabycie przez studenta umiejętności podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o finansach.

2. Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

3. Student posiada ogólną znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

4. Student ma wiedzę z zakresu przepływów finansowych w gospodarce.

5. Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi i dokonywać podstawowych czynności prawnych.

6. Student posiada wiedzę o mechanizmie i zasadach funkcjonowania organizacji; instrumentach, metodach i narzędziach wykorzystywanych w procesie zarządzania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Grzywacz J.: Finanse przedsiębiorstwa. SGH, Warszawa 2016

2. Dziawgo D., Zawadzki A.: Finanse przedsiębiorstwa: istota - narzędzia - zarządzanie. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Warszawa 2011

3. Chudzicki M., Wielgórka D.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. PCz, Częstochowa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych: analiza przykładów i przypadków. WN PWN, Warszawa 2007.

2. Michalski D. Skudlik M.: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka. WN ATH , Bielsko-Biała 2016.

3. Śliwiński P.:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Sobociński
Prowadzący grup: Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.