Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z1-PRAWO-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Goszczyński
Prowadzący grup: Tomasz Goszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Goszczyński
Prowadzący grup: Tomasz Goszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Goszczyński
Prowadzący grup: Tomasz Goszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Goszczyński
Prowadzący grup: Tomasz Goszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Cichoń
Prowadzący grup: Seweryn Cichoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Cichoń
Prowadzący grup: Seweryn Cichoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie natury i źródeł prawa.

C2. Wykształcenie w studentach umiejętności interpretacji i stosowania prawa w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólna na temat państwa.

2. Student zna podział władzy oraz zasad jej równoważenia.

3. Student posiada wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański, Prawo cywilne- część ogólna, C.H.Beck 2017,

2. Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława Gnela. (Seria Akademicka), Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.

3. Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. Kraków: Kantor Wydaw. "Zakamycze", 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bazan-Bulanda: Legal Aspects of Food Safety [w:] The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance (red.) F. Bylok, A. Tangla, Budapest 2016

2. A. Bazan-Bulanda: Trwałość umów zawieranych w ramach zamówień publicznych, [w:] Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Red. Kuc M., Zduniak A., Poznań 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie natury i źródeł prawa.

C2. Wykształcenie w studentach umiejętności interpretacji i stosowania prawa w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólna na temat państwa.

2. Student zna podział władzy oraz zasad jej równoważenia.

3. Student posiada wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański, Prawo cywilne- część ogólna, C.H.Beck 2017,

2. Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława Gnela. (Seria Akademicka), Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.

3. Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. Kraków: Kantor Wydaw. "Zakamycze", 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bazan-Bulanda: Legal Aspects of Food Safety [w:] The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance (red.) F. Bylok, A. Tangla, Budapest 2016

2. A. Bazan-Bulanda: Trwałość umów zawieranych w ramach zamówień publicznych, [w:] Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Red. Kuc M., Zduniak A., Poznań 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie natury i źródeł prawa.

C2. Wykształcenie w studentach umiejętności interpretacji i stosowania prawa w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólna na temat państwa.

2. Student zna podział władzy oraz zasad jej równoważenia.

3. Student posiada wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański, Prawo cywilne- część ogólna, C.H.Beck 2017,

2. Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława Gnela. (Seria Akademicka), Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.

3. Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. Kraków: Kantor Wydaw. "Zakamycze", 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bazan-Bulanda: Legal Aspects of Food Safety [w:] The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance (red.) F. Bylok, A. Tangla, Budapest 2016

2. A. Bazan-Bulanda: Trwałość umów zawieranych w ramach zamówień publicznych, [w:] Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Red. Kuc M., Zduniak A., Poznań 2016

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)