Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania działu personalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z1-PiO-ZK-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania działu personalnego
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem.ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami systemu prawa pracy

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się przepisami z zakresu prawa pracy.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania działu personalnego w organizacji.

C4.Zapoznanie studentów ze wskaźnikami opisującymi efektywność i sprawność działania działu personalnego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat czynności prawnych.

4.Student zna podstawy funkcjonowania organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ze względu na specyfikę i zmienność regulacji prawnych zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu prowadzący i studenci aktualizują na bieżąco informacje korzystając z serwisów:

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kadry

Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy

1. .Prawo Pracy 2008,Redakcja: Nałęcz Maciej, C.H.Beck, Warszawa 2008

2. Świątkowski Andrzej Marian, Kodeks pracy .Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2006

3. Florek Ludwig, Prawo Pracy Orzecznictwo, C.H. Beck, Warszawa 2011

4.Łapiński Karol, Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy Wolters Kluwer Polska 2011 Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- Strategie i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2010

5.Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

6.Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007

7.Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009

Uzupełniająca

1. Baran Krzysztof Wojciech, Ćwiertniak Bolesław, Dorre-Nowak Dominika, Walczak Krzysztof, Prawo pracy, Wolters Kluwer Polska 2010

2. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

3. Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2006

4. Kopertyńska Maria, Wanda, Motywowanie Pracowników, Wyd. Placet, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami systemu prawa pracy

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się przepisami z zakresu prawa pracy.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania działu personalnego w organizacji.

C4.Zapoznanie studentów ze wskaźnikami opisującymi efektywność i sprawność działania działu personalnego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat czynności prawnych.

4.Student zna podstawy funkcjonowania organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ze względu na specyfikę i zmienność regulacji prawnych zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu prowadzący i studenci aktualizują na bieżąco informacje korzystając z serwisów:

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kadry

Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy

1. .Prawo Pracy 2008,Redakcja: Nałęcz Maciej, C.H.Beck, Warszawa 2008

2. Świątkowski Andrzej Marian, Kodeks pracy .Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2006

3. Florek Ludwig, Prawo Pracy Orzecznictwo, C.H. Beck, Warszawa 2011

4.Łapiński Karol, Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy Wolters Kluwer Polska 2011 Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- Strategie i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2010

5.Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

6.Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007

7.Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009

Uzupełniająca

1. Baran Krzysztof Wojciech, Ćwiertniak Bolesław, Dorre-Nowak Dominika, Walczak Krzysztof, Prawo pracy, Wolters Kluwer Polska 2010

2. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

3. Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2006

4. Kopertyńska Maria, Wanda, Motywowanie Pracowników, Wyd. Placet, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami systemu prawa pracy

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się przepisami z zakresu prawa pracy.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania działu personalnego w organizacji.

C4.Zapoznanie studentów ze wskaźnikami opisującymi efektywność i sprawność działania działu personalnego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat czynności prawnych.

4.Student zna podstawy funkcjonowania organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ze względu na specyfikę i zmienność regulacji prawnych zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu prowadzący i studenci aktualizują na bieżąco informacje korzystając z serwisów:

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kadry

Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy

Prawo Pracy 2008,Redakcja: Nałęcz Maciej, C.H.Beck, Warszawa 2008

Świątkowski Andrzej Marian, Kodeks pracy .Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2006

Florek Ludwig, Prawo Pracy Orzecznictwo, C.H. Beck, Warszawa 2011

Łapiński Karol, Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy Wolters Kluwer Polska 2011 Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- Strategie i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2010

5.Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

6.Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007

7.Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009

Uzupełniająca

Baran Krzysztof Wojciech, Ćwiertniak Bolesław, Dorre-Nowak Dominika, Walczak Krzysztof, Prawo pracy, Wolters Kluwer Polska 2010

Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2006

Kopertyńska Maria, Wanda, Motywowanie Pracowników, Wyd. Placet, Warszawa 2009

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami systemu prawa pracy

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się przepisami z zakresu prawa pracy.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania działu personalnego w organizacji.

C4.Zapoznanie studentów ze wskaźnikami opisującymi efektywność i sprawność działania działu personalnego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat czynności prawnych.

4.Student zna podstawy funkcjonowania organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ze względu na specyfikę i zmienność regulacji prawnych zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu prowadzący i studenci aktualizują na bieżąco informacje korzystając z serwisów:

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kadry

Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy

Prawo Pracy 2008,Redakcja: Nałęcz Maciej, C.H.Beck, Warszawa 2008

Świątkowski Andrzej Marian, Kodeks pracy .Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2006

Florek Ludwig, Prawo Pracy Orzecznictwo, C.H. Beck, Warszawa 2011

Łapiński Karol, Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy Wolters Kluwer Polska 2011 Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- Strategie i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2010

5.Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

6.Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007

7.Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009

Uzupełniająca

Baran Krzysztof Wojciech, Ćwiertniak Bolesław, Dorre-Nowak Dominika, Walczak Krzysztof, Prawo pracy, Wolters Kluwer Polska 2010

Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2006

Kopertyńska Maria, Wanda, Motywowanie Pracowników, Wyd. Placet, Warszawa 2009

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)