Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wartościowanie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z1-WP-ZK-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wartościowanie pracy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem.ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu wartościowania pracy.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach wartościowania pracy w celu realizowania polityki kadrowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student ma podstawową wiedzę na temat technik organizatorskich.

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie zasobami ludzkimi.

4. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu doboru i selekcji personelu oraz opisu stanowiska pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. Ludmiła Stemplewska, Wartościowanie stanowisk pracy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2/2013.

3. Listwan T., Sułkowski Ł., Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Tadeusz Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.

2. Zbigniew Martyniak, Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków 1998.

3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu wartościowania pracy.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach wartościowania pracy w celu realizowania polityki kadrowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student ma podstawową wiedzę na temat technik organizatorskich.

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie zasobami ludzkimi.

4. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu doboru i selekcji personelu oraz opisu stanowiska pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. Ludmiła Stemplewska, Wartościowanie stanowisk pracy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2/2013.

3. Listwan T., Sułkowski Ł., Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Tadeusz Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.

2. Zbigniew Martyniak, Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków 1998.

3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Maja Skiba, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu wartościowania pracy.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach wartościowania pracy w celu realizowania polityki kadrowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student ma podstawową wiedzę na temat technik organizatorskich.

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie zasobami ludzkimi.

4. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu doboru i selekcji personelu oraz opisu stanowiska pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. Ludmiła Stemplewska, Wartościowanie stanowisk pracy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2/2013.

3. Listwan T., Sułkowski Ł., Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Tadeusz Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.

2. Zbigniew Martyniak, Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków 1998.

3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu wartościowania pracy.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach wartościowania pracy w celu realizowania polityki kadrowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student ma podstawową wiedzę na temat technik organizatorskich.

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie zasobami ludzkimi.

4. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu doboru i selekcji personelu oraz opisu stanowiska pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. Ludmiła Stemplewska, Wartościowanie stanowisk pracy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2/2013.

3. Listwan T., Sułkowski Ł., Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Tadeusz Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.

2. Zbigniew Martyniak, Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków 1998.

3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu wartościowania pracy.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach wartościowania pracy w celu realizowania polityki kadrowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student ma podstawową wiedzę na temat technik organizatorskich.

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie zasobami ludzkimi.

4. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu doboru i selekcji personelu oraz opisu stanowiska pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. Ludmiła Stemplewska, Wartościowanie stanowisk pracy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2/2013.

3. Listwan T., Sułkowski Ł., Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Tadeusz Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.

2. Zbigniew Martyniak, Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków 1998.

3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)