Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z2-EwZ-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w zarządzaniu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiazkowe 4 sem.PZMŚP
WZ Przedmioty obowiązkowe 4 sem. Z2 ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Harciarek
Prowadzący grup: Mirosław Harciarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kromołowski
Prowadzący grup: Henryk Kromołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i zagadnień etyki życia gospodarczego na tle etyki ogólnej oraz pogłębionej refleksji na temat etycznych uwarunkowań zarządzania firmą w warunkach wolnego rynku.

C2. Umiejętność wykorzystania w praktyce menedżerskiej podstawowych standardów moralnych obowiązujących na naszym rynku i profesjonalnego formułowania ocen moralnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

2. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji gospodarczej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Marian Mroziewski, Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, EXPOL, Olsztyn 2014.

2) Łukasz Burkiewicz, Jarosław Kucharski, Etyka w organizacji: zarządzanie, kultura, polityka, Wyd. WAM, Kraków 2016.

3) Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1) Agata Chudzicka-Czupała, Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji, Wyd. UŚ, Katowice 2013.

2) Mirosława Rybak, Etyka menedżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3) Krzysztof Kietliński, Victor Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i zagadnień etyki życia gospodarczego na tle etyki ogólnej oraz pogłębionej refleksji na temat etycznych uwarunkowań zarządzania firmą w warunkach wolnego rynku.

C2. Umiejętność wykorzystania w praktyce menedżerskiej podstawowych standardów moralnych obowiązujących na naszym rynku i profesjonalnego formułowania ocen moralnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

2. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji gospodarczej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Marian Mroziewski, Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, EXPOL, Olsztyn 2014.

2) Łukasz Burkiewicz, Jarosław Kucharski, Etyka w organizacji: zarządzanie, kultura, polityka, Wyd. WAM, Kraków 2016.

3) Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1) Agata Chudzicka-Czupała, Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji, Wyd. UŚ, Katowice 2013.

2) Mirosława Rybak, Etyka menedżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3) Krzysztof Kietliński, Victor Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i zagadnień etyki życia gospodarczego na tle etyki ogólnej oraz pogłębionej refleksji na temat etycznych uwarunkowań zarządzania firmą w warunkach wolnego rynku.

C2. Umiejętność wykorzystania w praktyce menedżerskiej podstawowych standardów moralnych obowiązujących na naszym rynku i profesjonalnego formułowania ocen moralnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

2. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji gospodarczej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Marian Mroziewski, Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, EXPOL, Olsztyn 2014.

2) Łukasz Burkiewicz, Jarosław Kucharski, Etyka w organizacji: zarządzanie, kultura, polityka, Wyd. WAM, Kraków 2016.

3) Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1) Agata Chudzicka-Czupała, Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji, Wyd. UŚ, Katowice 2013.

2) Mirosława Rybak, Etyka menedżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3) Krzysztof Kietliński, Victor Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i zagadnień etyki życia gospodarczego na tle etyki ogólnej oraz pogłębionej refleksji na temat etycznych uwarunkowań zarządzania firmą w warunkach wolnego rynku.

C2. Umiejętność wykorzystania w praktyce menedżerskiej podstawowych standardów moralnych obowiązujących na naszym rynku i profesjonalnego formułowania ocen moralnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

2. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji gospodarczej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Marian Mroziewski, Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, EXPOL, Olsztyn 2014.

2) Łukasz Burkiewicz, Jarosław Kucharski, Etyka w organizacji: zarządzanie, kultura, polityka, Wyd. WAM, Kraków 2016.

3) Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1) Agata Chudzicka-Czupała, Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji, Wyd. UŚ, Katowice 2013.

2) Mirosława Rybak, Etyka menedżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3) Krzysztof Kietliński, Victor Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Lizoń-Szłapowska
Prowadzący grup: Dorota Lizoń-Szłapowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i zagadnień etyki życia gospodarczego na tle etyki ogólnej oraz pogłębionej refleksji na temat etycznych uwarunkowań zarządzania firmą w warunkach wolnego rynku.

C2. Umiejętność wykorzystania w praktyce menedżerskiej podstawowych standardów moralnych obowiązujących na naszym rynku i profesjonalnego formułowania ocen moralnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

2. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji gospodarczej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Marian Mroziewski, Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, EXPOL, Olsztyn 2014.

2) Łukasz Burkiewicz, Jarosław Kucharski, Etyka w organizacji: zarządzanie, kultura, polityka, Wyd. WAM, Kraków 2016.

3) Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1) Agata Chudzicka-Czupała, Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji, Wyd. UŚ, Katowice 2013.

2) Mirosława Rybak, Etyka menedżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3) Krzysztof Kietliński, Victor Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i zagadnień etyki życia gospodarczego na tle etyki ogólnej oraz pogłębionej refleksji na temat etycznych uwarunkowań zarządzania firmą w warunkach wolnego rynku.

C2. Umiejętność wykorzystania w praktyce menedżerskiej podstawowych standardów moralnych obowiązujących na naszym rynku i profesjonalnego formułowania ocen moralnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

2. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji gospodarczej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Marian Mroziewski, Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, EXPOL, Olsztyn 2014.

2) Łukasz Burkiewicz, Jarosław Kucharski, Etyka w organizacji: zarządzanie, kultura, polityka, Wyd. WAM, Kraków 2016.

3) Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1) Agata Chudzicka-Czupała, Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji, Wyd. UŚ, Katowice 2013.

2) Mirosława Rybak, Etyka menedżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3) Krzysztof Kietliński, Victor Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i zagadnień etyki życia gospodarczego na tle etyki ogólnej oraz pogłębionej refleksji na temat etycznych uwarunkowań zarządzania firmą w warunkach wolnego rynku.

C2. Umiejętność wykorzystania w praktyce menedżerskiej podstawowych standardów moralnych obowiązujących na naszym rynku i profesjonalnego formułowania ocen moralnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

2. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji gospodarczej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Marian Mroziewski, Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, EXPOL, Olsztyn 2014.

2) Łukasz Burkiewicz, Jarosław Kucharski, Etyka w organizacji: zarządzanie, kultura, polityka, Wyd. WAM, Kraków 2016.

3) Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1) Agata Chudzicka-Czupała, Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji, Wyd. UŚ, Katowice 2013.

2) Mirosława Rybak, Etyka menedżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3) Krzysztof Kietliński, Victor Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)