Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z2-SD-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiazkowe 3 sem.PZMŚP
WZ Przedmioty obowiązkowe 3 sem.
WZ Przedmioty obowiązkowe 3 sem. Z2 ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2011-02-21 - 2011-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Mirosław Harciarek
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Mirosław Harciarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ratman, Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Krzysztof Ratman, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska, Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Felicjan Bylok, Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Felicjan Bylok, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak, Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Robak, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek, Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek, Elżbieta Robak, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1.Przedstawienie i omówienie ustaleń wstępnych i wymogów prawnych dotyczących przygotowania pracy dyplomowej.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej.

C3. Omówienie redakcyjnych aspektów przygotowania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student potrafi uściślić swoje zainteresowania naukowe i wstępnie nakreślić granice obszaru badawczego którego ma dotyczyć planowana praca dyplomowa.

Student potrafi zebrać właściwie wyselekcjonowany materiał badawczy, właściwie go zgromadzić i poddać wstępnej analizie.

Student posiada podstawową wiedzę o warsztacie naukowym, przedmiocie badań i metodach badawczych.

Literatura:

EU 1 – Dyplomant potrafi wypracować koncepcję pracy licencjackiej w obszarze jej celów, tematu i struktury (sporządzić jej plan)

EU 2 – Student potrafi korzystać z zasobów bibliotecznych – gromadzić materiał piśmienniczy i poddawać go analizie pod kątem wybranego problemu badawczego

EU 3 – Student zna zasady przygotowania części teoretycznej dyplomowej pracy licencjackiej

EU 4 – Student zna wymogi redakcyjne przygotowania teoretycznej części pracy dyplomowej z uwzględnieniem umiejętności prezentacji realizowanych etapów pracy

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska, Paweł Nowodziński
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Paweł Nowodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1.Przedstawienie i omówienie ustaleń wstępnych i wymogów prawnych dotyczących przygotowania pracy dyplomowej.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej.

C3. Omówienie redakcyjnych aspektów przygotowania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student potrafi uściślić swoje zainteresowania naukowe i wstępnie nakreślić granice obszaru badawczego którego ma dotyczyć planowana praca dyplomowa.

Student potrafi zebrać właściwie wyselekcjonowany materiał badawczy, właściwie go zgromadzić i poddać wstępnej analizie.

Student posiada podstawową wiedzę o warsztacie naukowym, przedmiocie badań i metodach badawczych.

Literatura:

EU 1 – Dyplomant potrafi wypracować koncepcję pracy licencjackiej w obszarze jej celów, tematu i struktury (sporządzić jej plan)

EU 2 – Student potrafi korzystać z zasobów bibliotecznych – gromadzić materiał piśmienniczy i poddawać go analizie pod kątem wybranego problemu badawczego

EU 3 – Student zna zasady przygotowania części teoretycznej dyplomowej pracy licencjackiej

EU 4 – Student zna wymogi redakcyjne przygotowania teoretycznej części pracy dyplomowej z uwzględnieniem umiejętności prezentacji realizowanych etapów pracy

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)