Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z2-SD-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiazkowe 4 sem.PZMŚP
WZ Przedmioty obowiązkowe 4 sem. Z2 ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Mirosław Harciarek, Małgorzata Kuraś, Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Mirosław Harciarek, Małgorzata Kuraś, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ratman, Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Krzysztof Ratman, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska, Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Felicjan Bylok, Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Felicjan Bylok, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zasad dotyczących przygotowania części praktycznej pracy dyplomowej

C2. Zapoznanie z zasadami przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy dyplomowej – z metodologią i metodyką realizacji badań na potrzeby pracy

C3. Omówienie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz kryteriów ocen prac dyplomowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych i wymagań przygotowania prac dyplomowych

2. Student dysponuje zakończoną lub znacznie zaawansowaną merytorycznie jak i redakcyjnie częścią teoretyczną pracy dyplomowej

3. Student posiada umiejętność prezentacji fragmentów realizowanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań

4. Student posiada podstawową wiedzę o warsztacie naukowym, przedmiocie badań i metodach badawczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Pabian, W. Gworys, Prace dyplomowe. Przygotowanie merytoryczne i redakcyjne, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2008

2. Ch.Frankfort –Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 2001

3. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007

3. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

4. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek, Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zasad dotyczących przygotowania części praktycznej pracy dyplomowej

C2. Zapoznanie z zasadami przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy dyplomowej – z metodologią i metodyką realizacji badań na potrzeby pracy

C3. Omówienie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz kryteriów ocen prac dyplomowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych i wymagań przygotowania prac dyplomowych

2. Student dysponuje zakończoną lub znacznie zaawansowaną merytorycznie jak i redakcyjnie częścią teoretyczną pracy dyplomowej

3. Student posiada umiejętność prezentacji fragmentów realizowanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań

4. Student posiada podstawową wiedzę o warsztacie naukowym, przedmiocie badań i metodach badawczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Pabian, W. Gworys, Prace dyplomowe. Przygotowanie merytoryczne i redakcyjne, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2008

2. Ch.Frankfort –Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 2001

3. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007

3. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

4. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Robak, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zasad dotyczących przygotowania części praktycznej pracy dyplomowej

C2. Zapoznanie z zasadami przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy dyplomowej – z metodologią i metodyką realizacji badań na potrzeby pracy

C3. Omówienie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz kryteriów ocen prac dyplomowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych i wymagań przygotowania prac dyplomowych

2. Student dysponuje zakończoną lub znacznie zaawansowaną merytorycznie jak i redakcyjnie częścią teoretyczną pracy dyplomowej

3. Student posiada umiejętność prezentacji fragmentów realizowanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań

4. Student posiada podstawową wiedzę o warsztacie naukowym, przedmiocie badań i metodach badawczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Pabian, W. Gworys, Prace dyplomowe. Przygotowanie merytoryczne i redakcyjne, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2008

2. Ch.Frankfort –Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 2001

3. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007

3. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

4. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek, Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zasad dotyczących przygotowania części praktycznej pracy dyplomowej

C2. Zapoznanie z zasadami przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy dyplomowej – z metodologią i metodyką realizacji badań na potrzeby pracy

C3. Omówienie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz kryteriów ocen prac dyplomowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych i wymagań przygotowania prac dyplomowych

2. Student dysponuje zakończoną lub znacznie zaawansowaną merytorycznie jak i redakcyjnie częścią teoretyczną pracy dyplomowej

3. Student posiada umiejętność prezentacji fragmentów realizowanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań

4. Student posiada podstawową wiedzę o warsztacie naukowym, przedmiocie badań i metodach badawczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Pabian, W. Gworys, Prace dyplomowe. Przygotowanie merytoryczne i redakcyjne, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2008

2. Ch.Frankfort –Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 2001

3. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007

3. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

4. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska, Paweł Nowodziński
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Paweł Nowodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zasad dotyczących przygotowania części praktycznej pracy dyplomowej

C2. Zapoznanie z zasadami przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy dyplomowej – z metodologią i metodyką realizacji badań na potrzeby pracy

C3. Omówienie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz kryteriów ocen prac dyplomowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych i wymagań przygotowania prac dyplomowych

2. Student dysponuje zakończoną lub znacznie zaawansowaną merytorycznie jak i redakcyjnie częścią teoretyczną pracy dyplomowej

3. Student posiada umiejętność prezentacji fragmentów realizowanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań

4. Student posiada podstawową wiedzę o warsztacie naukowym, przedmiocie badań i metodach badawczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Pabian, W. Gworys, Prace dyplomowe. Przygotowanie merytoryczne i redakcyjne, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2008

2. Ch.Frankfort –Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 2001

3. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007

3. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

4. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowodziński, Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Paweł Nowodziński, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zasad dotyczących przygotowania części praktycznej pracy dyplomowej

C2. Zapoznanie z zasadami przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy dyplomowej – z metodologią i metodyką realizacji badań na potrzeby pracy

C3. Omówienie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz kryteriów ocen prac dyplomowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych i wymagań przygotowania prac dyplomowych

2. Student dysponuje zakończoną lub znacznie zaawansowaną merytorycznie jak i redakcyjnie częścią teoretyczną pracy dyplomowej

3. Student posiada umiejętność prezentacji fragmentów realizowanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań

4. Student posiada podstawową wiedzę o warsztacie naukowym, przedmiocie badań i metodach badawczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Pabian, W. Gworys, Prace dyplomowe. Przygotowanie merytoryczne i redakcyjne, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2008

2. Ch.Frankfort –Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 2001

3. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007

3. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

4. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zasad dotyczących przygotowania części praktycznej pracy dyplomowej

C2. Zapoznanie z zasadami przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy dyplomowej – z metodologią i metodyką realizacji badań na potrzeby pracy

C3. Omówienie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz kryteriów ocen prac dyplomowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych i wymagań przygotowania prac dyplomowych

2. Student dysponuje zakończoną lub znacznie zaawansowaną merytorycznie jak i redakcyjnie częścią teoretyczną pracy dyplomowej

3. Student posiada umiejętność prezentacji fragmentów realizowanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań

4. Student posiada podstawową wiedzę o warsztacie naukowym, przedmiocie badań i metodach badawczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Pabian, W. Gworys, Prace dyplomowe. Przygotowanie merytoryczne i redakcyjne, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2008

2. Ch.Frankfort –Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 2001

3. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007

3. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

4. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)