Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami w obszarze HR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z2-ZPwHR-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami w obszarze HR
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 3 sem.
WZ Przedmioty obowiązkowe 3 sem. Z2 ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka, Maciej Sobociński
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z założeniami zarządzania projektami w obszarze ZZL.

C2. Zapoznanie studentów ze znaczeniem projektów ZZL dla zarządzania organizacją.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania organizacją

2.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii i socjologii zarządzania

3. Student posiada podstawową wiedzę zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Król, A. Ludwiczyński (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2008.

2. T. Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa

2001

3. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000

4. P. Reilly, T. Williams, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Rostkowski, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

2. O. Lundy, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z założeniami zarządzania projektami w obszarze ZZL.

C2. Zapoznanie studentów ze znaczeniem projektów ZZL dla zarządzania organizacją.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania organizacją

2.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii i socjologii zarządzania

3. Student posiada podstawową wiedzę zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Król, A. Ludwiczyński (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2008.

2. T. Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001

3. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000

4. P. Reilly, T. Williams, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

5. P. Gacek, P. Kubisiak, Pracuj na tak! Jak zbudowaliśmy firmę opartą na zaangażowaniu, ICAN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 2015.

6. Czarnecka A., Słocińska A., Staff Training and Improvement as a Factor in Building Human Capital in Organizations [w:] SME's Management in the 21st Century. Challenges and Solutions. (Ed.) C. B. Illes, Publishing Section of the Faculty of Management Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Rostkowski, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

2. O. Lundy, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000.

3. Czarnecka A., Peryga A., Metody doboru pracowników - trafność ich wykorzystania w procesie rekrutacji i selekcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 15, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka, Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka, Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z założeniami zarządzania projektami w obszarze ZZL.

C2. Zapoznanie studentów ze znaczeniem projektów ZZL dla zarządzania organizacją.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania organizacją.

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii i socjologii zarządzania.

Student posiada podstawową wiedzę zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa

K. Król, A. Ludwiczyński (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2008.

T. Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.

P. Reilly, T. Williams, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

P. Gacek, P. Kubisiak, Pracuj na tak! Jak zbudowaliśmy firmę opartą na zaangażowaniu, ICAN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 2015.

Czarnecka A., Słocińska A., Staff Training and Improvement as a Factor in Building Human Capital in Organizations [w:] SME's Management in the 21st Century. Challenges and Solutions. (Ed.) C. B. Illes, Publishing Section of the Faculty of Management Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2012.

Literatura uzupełniająca

T. Rostkowski, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

O. Lundy, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000.

Czarnecka A., Peryga A., Metody doboru pracowników – trafność ich wykorzystania w procesie rekrutacji i selekcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 15, 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z założeniami zarządzania projektami w obszarze ZZL.

C2. Zapoznanie studentów ze znaczeniem projektów ZZL dla zarządzania organizacją.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania organizacją.

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii i socjologii zarządzania.

Student posiada podstawową wiedzę zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa

K. Król, A. Ludwiczyński (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2008.

T. Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.

P. Reilly, T. Williams, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

P. Gacek, P. Kubisiak, Pracuj na tak! Jak zbudowaliśmy firmę opartą na zaangażowaniu, ICAN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 2015.

Czarnecka A., Słocińska A., Staff Training and Improvement as a Factor in Building Human Capital in Organizations [w:] SME's Management in the 21st Century. Challenges and Solutions. (Ed.) C. B. Illes, Publishing Section of the Faculty of Management Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2012.

Literatura uzupełniająca

T. Rostkowski, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

O. Lundy, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000.

Czarnecka A., Peryga A., Metody doboru pracowników – trafność ich wykorzystania w procesie rekrutacji i selekcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 15, 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)