Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zespołami pracowniczymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z2-ZZP-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiazkowe 4 sem.PZMŚP
WZ Przedmioty obowiązkowe 4 sem. Z2 ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kromołowski
Prowadzący grup: Henryk Kromołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kromołowski
Prowadzący grup: Henryk Kromołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi.

C2. Charakterystyka czynników sprzyjających efektywnemu zarządzaniu zespołami pracowniczymi i wykorzystanie ich w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania organizacjami.

2. Student zna podstawowe zagadnienia związane z psychologicznymi i socjologicznymi aspektami funkcjonowania człowieka w grupie społecznej.

3. Student zna ogólne zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. F. Bylok, E. Robak (red.), (2009), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

2. B. Kożusznik, (2002), Psychologia zespołu pracowniczego. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

3. Robak E. (red.), (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

4. Robak E., Skolik S. (red.), (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

5. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (red.), (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

6. Bazan-Bulanda A., Robak E. (red.), (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi.

C2. Charakterystyka czynników sprzyjających efektywnemu zarządzaniu zespołami pracowniczymi i wykorzystanie ich w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania organizacjami.

2. Student zna podstawowe zagadnienia związane z psychologicznymi i socjologicznymi aspektami funkcjonowania człowieka w grupie społecznej.

3. Student zna ogólne zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. F. Bylok, E. Robak (red.), (2009), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

2. B. Kożusznik, (2002), Psychologia zespołu pracowniczego. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

3. Robak E. (red.), (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

4. Robak E., Skolik S. (red.), (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

5. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (red.), (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

6. Bazan-Bulanda A., Robak E. (red.), (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik, Ryszard Królik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi.

C2. Charakterystyka czynników sprzyjających efektywnemu zarządzaniu zespołami pracowniczymi i wykorzystanie ich w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania organizacjami.

2. Student zna podstawowe zagadnienia związane z psychologicznymi i socjologicznymi aspektami funkcjonowania człowieka w grupie społecznej.

3. Student zna ogólne zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. F. Bylok, E. Robak (red.), (2009), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

2. B. Kożusznik, (2002), Psychologia zespołu pracowniczego. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

3. Robak E. (red.), (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

4. Robak E., Skolik S. (red.), (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

5. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (red.), (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

6. Bazan-Bulanda A., Robak E. (red.), (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi.

C2. Charakterystyka czynników sprzyjających efektywnemu zarządzaniu zespołami pracowniczymi i wykorzystanie ich w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania organizacjami.

Student zna podstawowe zagadnienia związane z psychologicznymi i socjologicznymi aspektami funkcjonowania człowieka w grupie społecznej.

Student zna ogólne zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

F. Bylok, E. Robak (red.), (2009), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

B. Kożusznik, (2002), Psychologia zespołu pracowniczego. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Robak E. (red.), (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Robak E., Skolik S. (red.), (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (red.), (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A., Robak E. (red.), (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi.

C2. Charakterystyka czynników sprzyjających efektywnemu zarządzaniu zespołami pracowniczymi i wykorzystanie ich w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania organizacjami.

Student zna podstawowe zagadnienia związane z psychologicznymi i socjologicznymi aspektami funkcjonowania człowieka w grupie społecznej.

Student zna ogólne zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

F. Bylok, E. Robak (red.), (2009), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

B. Kożusznik, (2002), Psychologia zespołu pracowniczego. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Robak E. (red.), (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Robak E., Skolik S. (red.), (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (red.), (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A., Robak E. (red.), (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi.

C2. Charakterystyka czynników sprzyjających efektywnemu zarządzaniu zespołami pracowniczymi i wykorzystanie ich w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania organizacjami.

Student zna podstawowe zagadnienia związane z psychologicznymi i socjologicznymi aspektami funkcjonowania człowieka w grupie społecznej.

Student zna ogólne zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

F. Bylok, E. Robak (red.), (2009), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

B. Kożusznik, (2002), Psychologia zespołu pracowniczego. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Robak E. (red.), (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Robak E., Skolik S. (red.), (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (red.), (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A., Robak E. (red.), (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi.

C2. Charakterystyka czynników sprzyjających efektywnemu zarządzaniu zespołami pracowniczymi i wykorzystanie ich w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania organizacjami.

Student zna podstawowe zagadnienia związane z psychologicznymi i socjologicznymi aspektami funkcjonowania człowieka w grupie społecznej.

Student zna ogólne zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

F. Bylok, E. Robak (red.), (2009), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

B. Kożusznik, (2002), Psychologia zespołu pracowniczego. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Robak E. (red.), (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Robak E., Skolik S. (red.), (2016), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Robak E. (red.), (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A., Robak E. (red.), (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)