Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Do wyboru techniczny 4 Bezpieczeństwo instalacji procesowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-D1-PT4-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Do wyboru techniczny 4 Bezpieczeństwo instalacji procesowych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ- Przedmioty obowiązkowe sem.4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Osyra
Prowadzący grup: Monika Kula, Monika Osyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zagrożeniami procesowymi związanych z katastrofami i awariami przemysłowymi

C2. Zapoznanie studentów z charakterystyką różnych elementów bezpieczeństwa związanych z projektowaniem i eksploatacją instalacji procesowych

C3. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy w zakresie systemów bezpieczeństwa dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

2. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych czynników na stan bezpieczeństwa w procesie pracy.

3. Student zna podstawowe pojęcia związane z ryzykiem zawodowym.

Literatura:

Podstawowa

1. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008

2. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP – PIB, Warszawa, 2004.

3. Borysiewicz M., Markowski A., Michalik J.S.: Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych, CIOP, Warszawa, 2003

Uzupełniająca

1. Borysiewicz M., Liszkowska-Mieszkowska E., Żurek J.: Systemy zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko – wytyczne, CIOP, Warszawa, 2001

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

3. Synoradzki L., Wisialski J.: Projektowanie procesów technologicznych od laboratorium do instalacji przemysłowej. Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński, Monika Osyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zagrożeniami procesowymi związanych z katastrofami i awariami przemysłowymi

C2. Zapoznanie studentów z charakterystyką różnych elementów bezpieczeństwa związanych z projektowaniem i eksploatacją instalacji procesowych

C3. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy w zakresie systemów bezpieczeństwa dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

2. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych czynników na stan bezpieczeństwa w procesie pracy.

3. Student zna podstawowe pojęcia związane z ryzykiem zawodowym.

Literatura:

Podstawowa

1. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008

2. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP – PIB, Warszawa, 2004.

3. Borysiewicz M., Markowski A., Michalik J.S.: Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych, CIOP, Warszawa, 2003

Uzupełniająca

1. Borysiewicz M., Liszkowska-Mieszkowska E., Żurek J.: Systemy zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko – wytyczne, CIOP, Warszawa, 2001

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

3. Synoradzki L., Wisialski J.: Projektowanie procesów technologicznych od laboratorium do instalacji przemysłowej. Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Idzikowski
Prowadzący grup: Adam Idzikowski, Monika Osyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zagrożeniami procesowymi związanych z katastrofami i awariami przemysłowymi

C2. Zapoznanie studentów z charakterystyką różnych elementów bezpieczeństwa związanych z projektowaniem i eksploatacją instalacji procesowych

C3. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy w zakresie systemów bezpieczeństwa dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

2. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych czynników na stan bezpieczeństwa w procesie pracy.

3. Student zna podstawowe pojęcia związane z ryzykiem zawodowym.

Literatura:

Podstawowa

1. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008

2. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP – PIB, Warszawa, 2004.

3. Borysiewicz M., Markowski A., Michalik J.S.: Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych, CIOP, Warszawa, 2003

Uzupełniająca

1. Borysiewicz M., Liszkowska-Mieszkowska E., Żurek J.: Systemy zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko – wytyczne, CIOP, Warszawa, 2001

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

3. Synoradzki L., Wisialski J.: Projektowanie procesów technologicznych od laboratorium do instalacji przemysłowej. Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Idzikowski
Prowadzący grup: Adam Idzikowski, Monika Osyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zagrożeniami procesowymi związanych z katastrofami i awariami przemysłowymi

C2. Zapoznanie studentów z charakterystyką różnych elementów bezpieczeństwa związanych z projektowaniem i eksploatacją instalacji procesowych

C3. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy w zakresie systemów bezpieczeństwa dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

2. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych czynników na stan bezpieczeństwa w procesie pracy.

3. Student zna podstawowe pojęcia związane z ryzykiem zawodowym.

Literatura:

Podstawowa

1. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008

2. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP – PIB, Warszawa, 2004.

3. Borysiewicz M., Markowski A., Michalik J.S.: Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych, CIOP, Warszawa, 2003

Uzupełniająca

1. Borysiewicz M., Liszkowska-Mieszkowska E., Żurek J.: Systemy zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko – wytyczne, CIOP, Warszawa, 2001

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

3. Synoradzki L., Wisialski J.: Projektowanie procesów technologicznych od laboratorium do instalacji przemysłowej. Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)