Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania środowiskowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-D1-SZS-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania środowiskowego
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ przedmioty obowiązkowe sem.1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kula
Prowadzący grup: Monika Kula, Magdalena Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Seroka-Stolka
Prowadzący grup: Magdalena Roman, Oksana Seroka-Stolka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z zarządzaniem środowiskowym

C2. Zapoznanie studentów z teorią, wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów zarządzania środowiskiem

C3. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie technik wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w analizowanych zakładach przemysłowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia i ma ogólną wiedzę z dziedziny ochrona środowiska

2. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu podstaw zarządzania

3. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych czynników na środowisko.

Literatura:

Podstawowa

1. Nowosielski R. Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.

2. Graczyk A. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE Wrocław 2008.

3. PN-EN ISO 14001:2005, Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania, Polski Komitet Normalizacyjny 2005.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Uzupełniająca

1. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008

2. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP – PIB, Warszawa, 2004. 4

3. Łuczka-Bakuła W., Skutki systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 i EMAS, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy , Bydgoszcz 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Seroka-Stolka
Prowadzący grup: Monika Osyra, Oksana Seroka-Stolka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z zarządzaniem środowiskowym

C2. Zapoznanie studentów z teorią, wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów zarządzania środowiskiem

C3. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie technik wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w analizowanych zakładach przemysłowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia i ma ogólną wiedzę z dziedziny ochrona środowiska

2. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu podstaw zarządzania

3. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych czynników na środowisko.

Literatura:

Podstawowa

1. Nowosielski R. Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.

2. Graczyk A. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE Wrocław 2008.

3. PN-EN ISO 14001:2005, Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania, Polski Komitet Normalizacyjny 2005.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Uzupełniająca

1. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008

2. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP – PIB, Warszawa, 2004. 4

3. Łuczka-Bakuła W., Skutki systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 i EMAS, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy , Bydgoszcz 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Seroka-Stolka
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Oksana Seroka-Stolka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z zarządzaniem środowiskowym

C2. Zapoznanie studentów z teorią, wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów zarządzania środowiskiem

C3. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie technik wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w analizowanych zakładach przemysłowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia i ma ogólną wiedzę z dziedziny ochrona środowiska

2. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu podstaw zarządzania

3. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych czynników na środowisko.

Literatura:

Podstawowa

1. Nowosielski R. Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.

2. Graczyk A. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE Wrocław 2008.

3. PN-EN ISO 14001:2005, Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania, Polski Komitet Normalizacyjny 2005.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Uzupełniająca

1. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008

2. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP – PIB, Warszawa, 2004. 4

3. Łuczka-Bakuła W., Skutki systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 i EMAS, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy , Bydgoszcz 2009.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z zarządzaniem środowiskowym

C2. Zapoznanie studentów z teorią, wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów zarządzania środowiskiem

C3. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie technik wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w analizowanych zakładach przemysłowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia i ma ogólną wiedzę z dziedziny ochrona środowiska

2. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu podstaw zarządzania

3. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych czynników na środowisko.

Literatura:

Podstawowa

1. Nowosielski R. Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.

2. Graczyk A. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE Wrocław 2008.

3. PN-EN ISO 14001:2005, Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania, Polski Komitet Normalizacyjny 2005.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Uzupełniająca

1. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008

2. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP – PIB, Warszawa, 2004. 4

3. Łuczka-Bakuła W., Skutki systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 i EMAS, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy , Bydgoszcz 2009.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)