Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-Z1-FIZ-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka I
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. Zarządzanie Jakością i Produkcją
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drzazga-Szczęśniak
Prowadzący grup: Ewa Drzazga-Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i uporządkowanie zjawisk fizycznych i praw rządzących tymi zjawiskami.

C2. Zrozumienie praw fizyki w świecie nowoczesnych technologii.

C3. Opanowanie przez studentów umiejętności stosowania praw fizyki do rozwiązywania zadań rachunkowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość podstawowych praw fizyki.

2. Wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. J. Orear: Fizyka, cz. 1 i 2, WNT, Warszawa, 1995.

2. Cz. Bobrowski: Fizyka - krótki kurs, WNT, Warszawa, 1995.

3. A. N. Kucenko, J. W. Rublew: Zbiór zadań z fizyki dla wyższych uczelni technicznych.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Penrose: „Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki”, PWN, Warszawa, 1996.

2. C. Suplee: Fizyka XX wieku, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2001.

3. J. Domański, J. Turło: Nieobliczeniowe zadania z fizyki, Prószyński i Sp. Warszawa 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i uporządkowanie zjawisk fizycznych i praw rządzących tymi zjawiskami.

C2. Zrozumienie praw fizyki w świecie nowoczesnych technologii.

C3. Opanowanie przez studentów umiejętności stosowania praw fizyki do rozwiązywania zadań rachunkowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość podstawowych praw fizyki.

2. Wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. P. A. Tipler, R. Llewellyn "Fizyka współczesna" PWN 2015

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker "Podstawy fizyki" PWN, Warszawa, 2015

3. R. Feynman, R. Leighton, S. Matthew Sands "Feynmana wykłady z fizyki", PWN, Warszawa, 2005

4. S.J. Ling, J. Sanny, W. Moebs, “Fizyka dla szkół wyższych” Tom1-3, OpenStax Polska, 2018. ttps://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkoł-wyższych-polska

5. Różański, Stanisław: „Zbiór zadań z fizyki z przykładowymi rozwiązaniami”, Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, Piła, 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Wysłocki J. „Od rudy magnetytu do współczesnych magnesów: wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej i fizyki magnetyków”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2004

2. Cedrik M. "Zadania z fizyki" PWN 1986

3. Dziliński K., Wysłocki J., „Fizyczne podstawy właściwości wybranych materiałów krystalicznych, amorficznych i molekularnych: FIZYKA 2013”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2013.

4. Wysłocki J., „Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu: magnetyzm w Polsce - hipoteza domen magnetycznych - magnesy ze stali”, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016.Domański, J. Turło: Nieobliczeniowe zadania z fizyki, Prószyński i Sp. Warszawa 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Olszewski
Prowadzący grup: Jacek Olszewski, Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i uporządkowanie zjawisk fizycznych i praw rządzących tymi zjawiskami.

C2. Zrozumienie praw fizyki w świecie nowoczesnych technologii.

C3. Opanowanie przez studentów umiejętności stosowania praw fizyki do rozwiązywania zadań rachunkowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość podstawowych praw fizyki.

2. Wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. P. A. Tipler, R. Llewellyn "Fizyka współczesna" PWN 2015

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker "Podstawy fizyki" PWN, Warszawa, 2015

3. R. Feynman, R. Leighton, S. Matthew Sands "Feynmana wykłady z fizyki", PWN, Warszawa, 2005

4. S.J. Ling, J. Sanny, W. Moebs, “Fizyka dla szkół wyższych” Tom1-3, OpenStax Polska, 2018. ttps://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkoł-wyższych-polska

5. Różański, Stanisław: „Zbiór zadań z fizyki z przykładowymi rozwiązaniami”, Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, Piła, 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Wysłocki J. „Od rudy magnetytu do współczesnych magnesów: wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej i fizyki magnetyków”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2004

2. Cedrik M. "Zadania z fizyki" PWN 1986

3. Dziliński K., Wysłocki J., „Fizyczne podstawy właściwości wybranych materiałów krystalicznych, amorficznych i molekularnych: FIZYKA 2013”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2013.

4. Wysłocki J., „Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu: magnetyzm w Polsce - hipoteza domen magnetycznych - magnesy ze stali”, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016.Domański, J. Turło: Nieobliczeniowe zadania z fizyki, Prószyński i Sp. Warszawa 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Olszewski
Prowadzący grup: Jacek Olszewski, Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i uporządkowanie zjawisk fizycznych i praw rządzących tymi zjawiskami.

C2. Zrozumienie praw fizyki w świecie nowoczesnych technologii.

C3. Opanowanie przez studentów umiejętności stosowania praw fizyki do rozwiązywania zadań rachunkowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość podstawowych praw fizyki.

2. Wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. P. A. Tipler, R. Llewellyn "Fizyka współczesna" PWN 2015

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker "Podstawy fizyki" PWN, Warszawa, 2015

3. R. Feynman, R. Leighton, S. Matthew Sands "Feynmana wykłady z fizyki", PWN, Warszawa, 2005

4. S.J. Ling, J. Sanny, W. Moebs, “Fizyka dla szkół wyższych” Tom1-3, OpenStax Polska, 2018. ttps://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkoł-wyższych-polska

5. Różański, Stanisław: „Zbiór zadań z fizyki z przykładowymi rozwiązaniami”, Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, Piła, 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Wysłocki J. „Od rudy magnetytu do współczesnych magnesów: wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej i fizyki magnetyków”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2004

2. Cedrik M. "Zadania z fizyki" PWN 1986

3. Dziliński K., Wysłocki J., „Fizyczne podstawy właściwości wybranych materiałów krystalicznych, amorficznych i molekularnych: FIZYKA 2013”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2013.

4. Wysłocki J., „Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu: magnetyzm w Polsce - hipoteza domen magnetycznych - magnesy ze stali”, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016.Domański, J. Turło: Nieobliczeniowe zadania z fizyki, Prószyński i Sp. Warszawa 1997.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Rzącki
Prowadzący grup: Jakub Rzącki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i uporządkowanie zjawisk fizycznych i praw rządzących tymi zjawiskami.

C2. Zrozumienie praw fizyki w świecie nowoczesnych technologii.

C3. Opanowanie przez studentów umiejętności stosowania praw fizyki do rozwiązywania zadań rachunkowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość podstawowych praw fizyki.

2. Wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. P. A. Tipler, R. Llewellyn "Fizyka współczesna" PWN 2015

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker "Podstawy fizyki" PWN, Warszawa, 2015

3. R. Feynman, R. Leighton, S. Matthew Sands "Feynmana wykłady z fizyki", PWN, Warszawa, 2005

4. S.J. Ling, J. Sanny, W. Moebs, “Fizyka dla szkół wyższych” Tom1-3, OpenStax Polska, 2018. ttps://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkoł-wyższych-polska

5. Różański, Stanisław: „Zbiór zadań z fizyki z przykładowymi rozwiązaniami”, Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, Piła, 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Wysłocki J. „Od rudy magnetytu do współczesnych magnesów: wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej i fizyki magnetyków”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2004

2. Cedrik M. "Zadania z fizyki" PWN 1986

3. Dziliński K., Wysłocki J., „Fizyczne podstawy właściwości wybranych materiałów krystalicznych, amorficznych i molekularnych: FIZYKA 2013”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2013.

4. Wysłocki J., „Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu: magnetyzm w Polsce - hipoteza domen magnetycznych - magnesy ze stali”, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016.Domański, J. Turło: Nieobliczeniowe zadania z fizyki, Prószyński i Sp. Warszawa 1997.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)