Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-Z1-PZ-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. Zarządzanie Jakością i Produkcją
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Pypłacz
Prowadzący grup: Paula Pypłacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania.

C2. Zapoznanie z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania.

C3. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania,

organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać umiejętność wypowiadania się na tematy związane

z funkcjonowaniem organizacji.

2. Student dysponuje ogólną wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących we

współczesnym świecie.

3. Student powinien umieć pracować w zespole.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.

3. Kisielnicki J., Zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Durlik I., Inżynieria zarządzania – cz. 1. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007.

2. Stoner J. A. F., Freeman E. R., Gilbert Jr. D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.

3. Koźmiński K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. PWE, Warszawa 2004.

4. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania. Wyd. AE w Krakowie. Kraków 2002.

5. Duchniewicz S., Metody organizacji i zarządzania, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania.

C2. Zapoznanie z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania.

C3. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać umiejętność wypowiadania się na tematy związane

z funkcjonowaniem organizacji.

2. Student dysponuje ogólną wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących we

współczesnym świecie.

3. Student powinien umieć pracować w zespole.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stoner, James A. F. Stoner, Charles Wankel Kierowanie , Państ. Wydaw. Ekon., 1992. i późniejsze

2. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert, Podstawy zarządzania organizacjami, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998 i późniejsze 4. Kisielnicki J., Zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

5. Kiełtyka L., Przykłady dobrych praktyk w biznesie, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2015

6. Łobos K., Pypłacz P., Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu Sp.z o.o., 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Kiełtyka L., Jędrzejczyk J., Kobis P., Wyzwania współczesnego zarządzania. Tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2015

2. Wrzalik A., Niedbał R., Sokołowski A., Hierarchiczny model decyzyjny w procesie wyboru systemu rekrutacji i selekcji personelu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016

3. Smoląg K., Wrzalik A., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016

4. Kiełtyka L., Smoląg K., Współczesne wyzwania przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018

5. Pypłacz P, Dudek D., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016szawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania.

C2. Zapoznanie z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania.

C3. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać umiejętność wypowiadania się na tematy związane

z funkcjonowaniem organizacji.

2. Student dysponuje ogólną wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących we

współczesnym świecie.

3. Student powinien umieć pracować w zespole.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stoner, James A. F. Stoner, Charles Wankel Kierowanie , Państ. Wydaw. Ekon., 1992. i późniejsze

2. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert, Podstawy zarządzania organizacjami, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998 i późniejsze 4. Kisielnicki J., Zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

5. Kiełtyka L., Przykłady dobrych praktyk w biznesie, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2015

6. Łobos K., Pypłacz P., Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu Sp.z o.o., 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Kiełtyka L., Jędrzejczyk J., Kobis P., Wyzwania współczesnego zarządzania. Tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2015

2. Wrzalik A., Niedbał R., Sokołowski A., Hierarchiczny model decyzyjny w procesie wyboru systemu rekrutacji i selekcji personelu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016

3. Smoląg K., Wrzalik A., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016

4. Kiełtyka L., Smoląg K., Współczesne wyzwania przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018

5. Pypłacz P, Dudek D., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016szawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Gostkowska-Dźwig
Prowadzący grup: Sylwia Gostkowska-Dźwig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania.

C2. Zapoznanie z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania.

C3. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać umiejętność wypowiadania się na tematy związane

z funkcjonowaniem organizacji.

2. Student dysponuje ogólną wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących we

współczesnym świecie.

3. Student powinien umieć pracować w zespole.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stoner, James A. F. Stoner, Charles Wankel Kierowanie , Państ. Wydaw. Ekon., 1992. i późniejsze

2. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert, Podstawy zarządzania organizacjami, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998 i późniejsze 4. Kisielnicki J., Zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

5. Kiełtyka L., Przykłady dobrych praktyk w biznesie, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2015

6. Łobos K., Pypłacz P., Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu Sp.z o.o., 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Kiełtyka L., Jędrzejczyk J., Kobis P., Wyzwania współczesnego zarządzania. Tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2015

2. Wrzalik A., Niedbał R., Sokołowski A., Hierarchiczny model decyzyjny w procesie wyboru systemu rekrutacji i selekcji personelu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016

3. Smoląg K., Wrzalik A., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016

4. Kiełtyka L., Smoląg K., Współczesne wyzwania przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018

5. Pypłacz P, Dudek D., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016szawa 2005.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Gostkowska-Dźwig
Prowadzący grup: Sylwia Gostkowska-Dźwig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania.

C2. Zapoznanie z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania.

C3. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać umiejętność wypowiadania się na tematy związane

z funkcjonowaniem organizacji.

2. Student dysponuje ogólną wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących we

współczesnym świecie.

3. Student powinien umieć pracować w zespole.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stoner, James A. F. Stoner, Charles Wankel Kierowanie , Państ. Wydaw. Ekon., 1992. i późniejsze

2. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert, Podstawy zarządzania organizacjami, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998 i późniejsze 4. Kisielnicki J., Zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

5. Kiełtyka L., Przykłady dobrych praktyk w biznesie, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2015

6. Łobos K., Pypłacz P., Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu Sp.z o.o., 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Kiełtyka L., Jędrzejczyk J., Kobis P., Wyzwania współczesnego zarządzania. Tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2015

2. Wrzalik A., Niedbał R., Sokołowski A., Hierarchiczny model decyzyjny w procesie wyboru systemu rekrutacji i selekcji personelu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016

3. Smoląg K., Wrzalik A., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016

4. Kiełtyka L., Smoląg K., Współczesne wyzwania przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018

5. Pypłacz P, Dudek D., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016szawa 2005.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)