Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-Z1-SP-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia pracy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem. Zarządzanie Jakością i Produkcją
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą

C2. Nabycie umiejętności analizy socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań pracy

C3. Nabycie umiejętności postrzegania powiązań pomiędzy kształtowaniem się stosunków międzyludzkich w zespołach pracowniczych a ich strukturą organizacyjną

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

2. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

4. Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów

Literatura:

. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

2. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. AE, Poznań 1998.

3. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

4. Sikorski C.: Zachowania w organizacji. Wyd. PWN, Warszawa 1999.

5. Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Wyd. AR w Poznianiu, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:

1.Borkowska S. (red.) Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

2. Stalewski T., Łucewicz J.: Socjologia organizacji. Wyd. Wrocławska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.

3. Łucewicz J.: Organizacyjne zachowania człowieka. Wyd. Akademii Ekonomicznej , Wrocław 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak
Prowadzący grup: Elżbieta Robak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą

C2. Nabycie umiejętności analizy socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań pracy

C3. Nabycie umiejętności postrzegania powiązań pomiędzy kształtowaniem się stosunków międzyludzkich w zespołach pracowniczych a ich strukturą organizacyjną

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

2. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

4. Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

2. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. AE, Poznań 1998.

3. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

4. Sikorski C.: Zachowania w organizacji. Wyd. PWN, Warszawa 1999.

5. Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Wyd. AR w Poznianiu, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:

1.Borkowska S. (red.) Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

2. Stalewski T., Łucewicz J.: Socjologia organizacji. Wyd. Wrocławska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.

3. Łucewicz J.: Organizacyjne zachowania człowieka. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą

C2. Nabycie umiejętności analizy socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań pracy

C3. Nabycie umiejętności postrzegania powiązań pomiędzy kształtowaniem się stosunków międzyludzkich w zespołach pracowniczych a ich strukturą organizacyjną

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

2. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

4. Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

2. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. AE, Poznań 1998.

3. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

4. Sikorski C.: Zachowania w organizacji. Wyd. PWN, Warszawa 1999.

5. Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Wyd. AR w Poznianiu, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:

1.Borkowska S. (red.) Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

2. Stalewski T., Łucewicz J.: Socjologia organizacji. Wyd. Wrocławska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.

3. Łucewicz J.: Organizacyjne zachowania człowieka. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Lizoń-Szłapowska
Prowadzący grup: Dorota Lizoń-Szłapowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą

C2. Nabycie umiejętności analizy socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań pracy

C3. Nabycie umiejętności postrzegania powiązań pomiędzy kształtowaniem się stosunków międzyludzkich w zespołach pracowniczych a ich strukturą organizacyjną

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

2. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

4. Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

2. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. AE, Poznań 1998.

3. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

4. Sikorski C.: Zachowania w organizacji. Wyd. PWN, Warszawa 1999.

5. Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Wyd. AR w Poznianiu, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:

1.Borkowska S. (red.) Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

2. Stalewski T., Łucewicz J.: Socjologia organizacji. Wyd. Wrocławska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.

3. Łucewicz J.: Organizacyjne zachowania człowieka. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą

C2. Nabycie umiejętności analizy socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań pracy

C3. Nabycie umiejętności postrzegania powiązań pomiędzy kształtowaniem się stosunków międzyludzkich w zespołach pracowniczych a ich strukturą organizacyjną

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

2. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

4. Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

2. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. AE, Poznań 1998.

3. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

4. Sikorski C.: Zachowania w organizacji. Wyd. PWN, Warszawa 1999.

5. Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Wyd. AR w Poznianiu, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:

1.Borkowska S. (red.) Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

2. Stalewski T., Łucewicz J.: Socjologia organizacji. Wyd. Wrocławska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.

3. Łucewicz J.: Organizacyjne zachowania człowieka. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)