Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BIM-Z1-FIZYK-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Wydział Budownictwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 sem. BIM I stopnia studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z działów fizyki: mechaniki, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu na poziomie akademickim.

Nabycie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przekazanie studentom wiedzy z podstawowych działów fizyki takich jak mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm na poziomie akademickim.

Ćwiczenia mają za zadanie doskonalić umiejętności rozwiązywania zadań i problemów fizycznych oraz rozwijać umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1–3, PWN, Warszawa, 2007

2. Sz. Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Cześć I - III, PWN, Warszawa, 1980

3. C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1975

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane zagadnienia z fizyki dla studentów wydziału budownictwa lądowego – pod red. A.Szymańskiego, PWN, Warszawa 1983

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe zasady związane z zagadnieniami międzynarodowego układu jednostek (SI), zna metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz rozumie sposoby zastosowania pomiarów do badań naukowych.

Student potrafi wykorzystać analizy zjawisk fizycznych i potrafi rozwiązywać zagadnienia technologicznych w oparciu o prawa fizyki, pozyskiwać informacje z literatury fachowej oraz rozpoznawać problemy naukowe

związane z tematyką fizyki.

Student jest gotów do pracy samodzielnej i zespołowej nad postawionymi zadaniami związanymi z fizyką, jest gotów do prowadzenia prac naukowo-badawczymi w dziedzinie fizyki, ma świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena samodzielnego przygotowania do ćwiczeń.

Ocena stopnia opanowania materiału prezentowanego na wykładach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drzazga-Szczęśniak
Prowadzący grup: Ewa Drzazga-Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z działów fizyki: mechaniki, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu na poziomie akademickim.

Nabycie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przekazanie studentom wiedzy z podstawowych działów fizyki takich jak mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm na poziomie akademickim.

Ćwiczenia mają za zadanie doskonalić umiejętności rozwiązywania zadań i problemów fizycznych oraz rozwijać umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1–3, PWN, Warszawa, 2007

2. Sz. Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Cześć I - III, PWN, Warszawa, 1980

3. C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1975

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane zagadnienia z fizyki dla studentów wydziału budownictwa lądowego – pod red. A.Szymańskiego, PWN, Warszawa 1983

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jarosik
Prowadzący grup: Marcin Jarosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z działów fizyki: mechaniki, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu na poziomie akademickim.

Nabycie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przekazanie studentom wiedzy z podstawowych działów fizyki takich jak mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm na poziomie akademickim.

Ćwiczenia mają za zadanie doskonalić umiejętności rozwiązywania zadań i problemów fizycznych oraz rozwijać umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1–3, PWN, Warszawa, 2007

2. Sz. Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Cześć I - III, PWN, Warszawa, 1980

3. C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1975

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane zagadnienia z fizyki dla studentów wydziału budownictwa lądowego – pod red. A.Szymańskiego, PWN, Warszawa 1983

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jarosik
Prowadzący grup: Marcin Jarosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z działów fizyki: mechaniki, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu na poziomie akademickim.

Nabycie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przekazanie studentom wiedzy z podstawowych działów fizyki takich jak mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm na poziomie akademickim.

Ćwiczenia mają za zadanie doskonalić umiejętności rozwiązywania zadań i problemów fizycznych oraz rozwijać umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1–3, PWN, Warszawa, 2007

2. Sz. Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Cześć I - III, PWN, Warszawa, 1980

3. C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1975

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane zagadnienia z fizyki dla studentów wydziału budownictwa lądowego – pod red. A.Szymańskiego, PWN, Warszawa 1983

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z działów fizyki: mechaniki, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu na poziomie akademickim.

Nabycie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przekazanie studentom wiedzy z podstawowych działów fizyki takich jak mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm na poziomie akademickim.

Ćwiczenia mają za zadanie doskonalić umiejętności rozwiązywania zadań i problemów fizycznych oraz rozwijać umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1–3, PWN, Warszawa, 2007

2. Sz. Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Cześć I - III, PWN, Warszawa, 1980

3. C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1975

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane zagadnienia z fizyki dla studentów wydziału budownictwa lądowego – pod red. A.Szymańskiego, PWN, Warszawa 1983

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)