Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy programowania maszyn sterowanych numerycznie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D1-PPM-AP-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania maszyn sterowanych numerycznie I
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami programowania maszyn CNC.

Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie programowania i narządzania maszyn sterowanych numerycznie.

Pełny opis:

Idea sterowania numerycznego maszyn i urządzeń. Zasady bezpieczeństwa pracy na maszynach numerycznych. Charakterystyka obrabiarek CNC, układy współrzędnych i punkty odniesienia. Konstrukcja narzędzi skrawających i ich parametry technologiczne. Podstawowe pojęcia z zakresu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Funkcje pomocnicze, funkcje przygotowawcze. Analiza programu MTS w zakresie programowania tokarki SN i symulacji jej pracy. Analiza kodu programu zgodnego z ISO. Programowanie z zastosowaniem ciągów konturowych. Programowanie z zastosowaniem wspomagania zorientowanego warsztatowo WOP. Programowanie w trybie ISO tokarki CNC ze sterowaniem Mitsubishi Meldas. Analiza programu MTS w zakresie programowania frezarki SN i symulacji jej pracy. Analiza kodu programu zgodnego z ISO. Programowanie w trybie ISO frezarki CNC ze sterowaniem Mitsubishi Meldas. Idea programowania dialogowego na przykładzie plotera frezującego BNF-7035.

Literatura:

Instrukcje programowania i obsługi maszyn numerycznych.

Dokumentacja frezarki CBKO FYS 16NM i tokarki CBKO OSA 20 L.

Dokumentacja do symulatora CNC toczenia i frezowania MTS.

Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa, 2000.

Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie, WNT, Warszawa, 1998.

Pritschow: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu budowy obrabiarek i ich sterowania,

potrafi napisać program w kodzie ISO na obrabiarkę sterowaną numerycznie,

ma ogólną wiedzę na temat konstrukcji narzędzi,

potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych,

ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń,

ocena aktywności podczas zajęć,

ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników, kolokwium zaliczające z całego materiału – zaliczenie na ocenę

ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu.

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)