Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane systemy wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D2-ZISYW-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane systemy wytwarzania
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 3 sem. MiBM stac. II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z problematyką zintegrowanych systemów wytwarzania, z wykorzystaniem wiedzy o procesach technologicznych.

2. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie modelowania i projektowania prostych systemów maszynowych.

3. Nabycie wiedzy w zakresie możliwości technicznej i funkcjonalnej integracji - środków wytwarzania i procesów produkcyjnych.

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z problematyką zintegrowanych systemów wytwarzania.

2. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie modelowania i projektowania prostych systemów maszynowych w wymiarze struktur produkcyjnych i przestrzennych oraz harmonogramowania produkcji w systemach Flow i Job Shop.

3. Nabycie wiedzy w zakresie możliwości technicznej i funkcjonalnej integracji - rozpatrywanej z punktu widzenia systemów zaopatrzenia materiałowego MRP, procedur kontroli jakości oraz analizy efektywności pracy systemów produkcji.

Literatura:

1. Banaszak Z., Jampolski L.: Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych. WNT, Warszawa 1991

2. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzania. PWE, Warszawa 2011.

3. Gawlik J., Plichta J., Świć A.: Procesy produkcyjne. PWE, Warszawa 2013.

4. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania i systemy obróbkowe. WNT, Warszawa 2000.

5. Knosala R.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2002.

6. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000.

7. Lis S., Panterek K., Strzelczyk S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. PWN, Warszawa 1994.

8. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. PWN, Warszawa 2006.

9. Pasternak K.: Zarys zarządzania produkcją. PWE, Warszawa 2005.

10. Sawik T.: Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych. WNT, Warszawa 1992.

11. Smardzewski J.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli. PWRiL, Poznań 2007.

12. Szymonik A.: Logistyka produkcji. Difin, Warszawa 2012.

13. Zdanowicz R: Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania. Wyd.PŚl., Gliwice 2007.

14. Szczubełek G.: Zintegrowane systemy wytwarzania, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2014.

15. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

1. Student zna obecna tendencje w zakresie integracji systemów wytwarzania, które łączy z wiedzą technologiczną.

2. Student umie rozwiązać problemy związane z projektowaniem i stosowaniem wybranych zintegrowanych procesów wytwarzania. Potrafi wybrać rodzaj procesu oraz właściwie dokonać łączenia różnych technik i (lub) procesów. Potrafi ocenić ich efektywność i udowodnić zasadność przyjętego rozwiązania technicznego.

3. Student zna tendencje rozwojowe oraz metody i techniki organizacyjne oraz zasady przepływu informacji w zintegrowanym wytwarzaniu.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena przygotowania do zajęć laboratoryjnych.

2. Ocena umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w czasie zajęć laboratoryjnych (zbieżność z pkt.1).

3. Ocena sprawozdań z wybranych ćwiczeń.

4. Ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów - zaliczenie kolokwium (kryterium podstawowe).

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Czarnecki, Bogusław Kukuryk
Prowadzący grup: Henryk Czarnecki, Rafał Gołębski, Marek Kęsy, Bogusław Kukuryk, Marcin Kukuryk, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kęsy, Michał Sobociński
Prowadzący grup: Marek Kęsy, Michał Sobociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kęsy
Prowadzący grup: Marek Kęsy, Michał Sobociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z problematyką zintegrowanych systemów wytwarzania, z wykorzystaniem wiedzy o procesach technologicznych.

2. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie modelowania i projektowania prostych systemów maszynowych.

3. Nabycie wiedzy w zakresie możliwości technicznej i funkcjonalnej integracji - środków wytwarzania i procesów produkcyjnych.

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z problematyką zintegrowanych systemów wytwarzania.

2. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie modelowania i projektowania prostych systemów maszynowych w wymiarze struktur produkcyjnych i przestrzennych oraz harmonogramowania produkcji w systemach Flow i Job Shop.

3. Nabycie wiedzy w zakresie możliwości technicznej i funkcjonalnej integracji - rozpatrywanej z punktu widzenia systemów zaopatrzenia materiałowego MRP, procedur kontroli jakości oraz analizy efektywności pracy systemów produkcji.

Literatura:

1. Banaszak Z., Jampolski L.: Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych. WNT, Warszawa 1991

2. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzania. PWE, Warszawa 2011.

3. Gawlik J., Plichta J., Świć A.: Procesy produkcyjne. PWE, Warszawa 2013.

4. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania i systemy obróbkowe. WNT, Warszawa 2000.

5. Knosala R.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2002.

6. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000.

7. Lis S., Panterek K., Strzelczyk S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. PWN, Warszawa 1994.

8. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. PWN, Warszawa 2006.

9. Pasternak K.: Zarys zarządzania produkcją. PWE, Warszawa 2005.

10. Sawik T.: Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych. WNT, Warszawa 1992.

11. Smardzewski J.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli. PWRiL, Poznań 2007.

12. Szymonik A.: Logistyka produkcji. Difin, Warszawa 2012.

13. Zdanowicz R: Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania. Wyd.PŚl., Gliwice 2007.

14. Szczubełek G.: Zintegrowane systemy wytwarzania, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2014.

15. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kęsy
Prowadzący grup: Marek Kęsy, Michał Sobociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z problematyką zintegrowanych systemów wytwarzania, z wykorzystaniem wiedzy o procesach technologicznych.

2. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie modelowania i projektowania prostych systemów maszynowych.

3. Nabycie wiedzy w zakresie możliwości technicznej i funkcjonalnej integracji - środków wytwarzania i procesów produkcyjnych.

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z problematyką zintegrowanych systemów wytwarzania.

2. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie modelowania i projektowania prostych systemów maszynowych w wymiarze struktur produkcyjnych i przestrzennych oraz harmonogramowania produkcji w systemach Flow i Job Shop.

3. Nabycie wiedzy w zakresie możliwości technicznej i funkcjonalnej integracji - rozpatrywanej z punktu widzenia systemów zaopatrzenia materiałowego MRP, procedur kontroli jakości oraz analizy efektywności pracy systemów produkcji.

Literatura:

1. Banaszak Z., Jampolski L.: Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych. WNT, Warszawa 1991

2. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzania. PWE, Warszawa 2011.

3. Gawlik J., Plichta J., Świć A.: Procesy produkcyjne. PWE, Warszawa 2013.

4. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania i systemy obróbkowe. WNT, Warszawa 2000.

5. Knosala R.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2002.

6. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000.

7. Lis S., Panterek K., Strzelczyk S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. PWN, Warszawa 1994.

8. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. PWN, Warszawa 2006.

9. Pasternak K.: Zarys zarządzania produkcją. PWE, Warszawa 2005.

10. Sawik T.: Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych. WNT, Warszawa 1992.

11. Smardzewski J.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli. PWRiL, Poznań 2007.

12. Szymonik A.: Logistyka produkcji. Difin, Warszawa 2012.

13. Zdanowicz R: Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania. Wyd.PŚl., Gliwice 2007.

14. Szczubełek G.: Zintegrowane systemy wytwarzania, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2014.

15. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)