Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MTR-D1-MATIN-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0715) Przemysł maszynowy i metalurgiczny Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Materiały inżynierskie
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obieralne 1 sem. Mechatronika stacj. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: Adam Gnatowski, Marek Gucwa, Marcin Kukuryk, Paweł Palutkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: Marek Gucwa, Paweł Palutkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami budowy i metodami wytwarzania

podstawowych materiałów inżynierskich,

C2. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o zjawiskach fizykochemicznych

determinujących właściwości tych materiałów.

C3. Nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów z zakresu możliwości zastosowań i warunków eksploatacji nowoczesnych materiałów inżynierskich.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI

I INNYCHKOMPETENCJI

1. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania

postawionych zadań.

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i

dokumentacji technicznej.

3. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

4. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.

5. Znajomość podstaw z fizyki, matematyki, chemii ogólnej oraz podstawowych technik wytwarzania.

6. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu urządzeń

badawczych.

7. Umiejętność doboru metod pomiarowych i wykonywania pomiarów.

Literatura:

1. Ashby M.F., Jones D.R.H.: „Materiały inżynierskie”, WNT, Warszawa 1998.

2. Ashby M.F.: „Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim”, WNT,

Warszawa 1998.

3. Blicharski M.: „Wstęp do inżynierii materiałowej”, WNT, Warszawa 2003 (lub

2006).

4. Dobrzański L.A.: „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT,

Warszawa 2006.

5. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: „Materiałoznawstwo w pytaniach i

odpowiedziach”, Wyd. Pol. Świętokrzyskiej, Kielce 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gucwa, Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: Marek Gucwa, Marcin Kukuryk, Paweł Palutkiewicz, Tomasz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami budowy i metodami wytwarzania

podstawowych materiałów inżynierskich,

C2. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o zjawiskach fizykochemicznych

determinujących właściwości tych materiałów.

C3. Nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów z zakresu możliwości zastosowań i warunków eksploatacji nowoczesnych materiałów inżynierskich.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI

I INNYCHKOMPETENCJI

1. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania

postawionych zadań.

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i

dokumentacji technicznej.

3. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

4. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.

5. Znajomość podstaw z fizyki, matematyki, chemii ogólnej oraz podstawowych technik wytwarzania.

6. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu urządzeń

badawczych.

7. Umiejętność doboru metod pomiarowych i wykonywania pomiarów.

Literatura:

1. Ashby M.F., Jones D.R.H.: „Materiały inżynierskie”, WNT, Warszawa 1998.

2. Ashby M.F.: „Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim”, WNT,

Warszawa 1998.

3. Blicharski M.: „Wstęp do inżynierii materiałowej”, WNT, Warszawa 2003 (lub

2006).

4. Dobrzański L.A.: „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT,

Warszawa 2006.

5. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: „Materiałoznawstwo w pytaniach i

odpowiedziach”, Wyd. Pol. Świętokrzyskiej, Kielce 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami budowy i metodami wytwarzania

podstawowych materiałów inżynierskich,

C2. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o zjawiskach fizykochemicznych

determinujących właściwości tych materiałów.

C3. Nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów z zakresu możliwości zastosowań i warunków eksploatacji nowoczesnych materiałów inżynierskich.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI

I INNYCHKOMPETENCJI

1. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania

postawionych zadań.

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i

dokumentacji technicznej.

3. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

4. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.

5. Znajomość podstaw z fizyki, matematyki, chemii ogólnej oraz podstawowych technik wytwarzania.

6. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu urządzeń

badawczych.

7. Umiejętność doboru metod pomiarowych i wykonywania pomiarów.

Literatura:

1. Ashby M.F., Jones D.R.H.: „Materiały inżynierskie”, WNT, Warszawa 1998.

2. Ashby M.F.: „Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim”, WNT,

Warszawa 1998.

3. Blicharski M.: „Wstęp do inżynierii materiałowej”, WNT, Warszawa 2003 (lub

2006).

4. Dobrzański L.A.: „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT,

Warszawa 2006.

5. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: „Materiałoznawstwo w pytaniach i

odpowiedziach”, Wyd. Pol. Świętokrzyskiej, Kielce 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)