Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie robotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MTR-D1-PRROB-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie robotów
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 6 sem. Mechatronika stacj. I stopnia
Strona przedmiotu: http://www.wimii.pcz.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami programowania robotów

Nabycie przez studentów wiedzy na temat sposobów programowania robotów

Zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy na temat języków programowania robotów

Nabycie przez studentów umiejętności programowania robotów

Pełny opis:

WYKŁADY

Powiązanie układu sterowania z systemem programowania robota

Struktura systemu programowania robotów

Metody programowania

Programatory mechaniczne

Sekwencyjne programowanie ręczne

Programowanie samouczące

Programowanie cyklu pracy za pomocą matrycy diodowej

Komputerowe programowanie robotów off-line

Programowanie tekstowe robotów III generacji

Języki programowania off-line robotów: programowanie logiki działania robota, programowanie ruchu

Języki programowania off-line robotów: sensorowanie i systemy wizyjne

Język AL

Inne języki programowania robotów

Tworzenie i testowanie programu źródłowego

Sprzężenie z układami CAD

LABORATORIUM

Zadania programowania robotów przemysłowych.

Programowanie ręczne i półautomatyczne robotów przemysłowych.

Właściwości programowania off Line, on line – idea i zastosowanie, wybrane języki programowania

Struktura i elementy składowe języka programowania KAREL robota przemysłowego Fanuc S-420 F

Wybrane elementy języka programowania KAREL w zastosowaniu do robota

przemysłowego Fanuc S-420 F

Programowanie robota przemysłowego Fanuc S-420 F – funkcje edycji

i modyfikacji programów on line

Literatura:

Rygałło A.: Robotyka dla mechatroników, PCz, Częstochowa 2008

Kost G. G. : Programowanie robotów przemysłowych. WPŚ, Gliwice 2000.

Dokumentacja GE Fanuc Robotics Operations Manual v. 2.22.

Barczyk J.: Laboratorium podstaw robotyki. Skrypt Politechniki Warszawskiej 1994.

Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki – mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1995.

256

Kost G.: Programowanie robotów przemysłowych. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996

Efekty uczenia się:

Zna metody programowania oraz struktury systemów programowania robotów

Potrafi programować z zastosowaniem języka programowania: ruchy manipulatora, logikę

działania robota, umie zastosować programowanie sensoryki

Analizuje struktury składniowe języka programowania oraz potrafi testować program źródłowy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

Ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

Ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych

wyników – zaliczenie na ocenę*

Ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Jacek Nabiałek, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Jeż
Prowadzący grup: Bartłomiej Jeż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)