Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-FT-D1-PPDyp-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku.

Posiada pogłębiona i uporządkowana wiedza z zakresu podejmowanej tematyki pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin dyplomowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Wanda Ciurzyńska, Marcin Dośpiał, Kazimierz Dziliński, Marcin Nabiałek, Danuta Płusa, Anna Przybył, Radosław Szczęśniak, Józef Zbroszczyk
Prowadzący grup: Wanda Ciurzyńska, Kazimierz Dziliński, Marcin Nabiałek, Józef Zbroszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka dyplomowa, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciurzyńska, Marcin Dośpiał, Kazimierz Dziliński, Marcin Nabiałek, Danuta Płusa, Anna Przybył, Radosław Szczęśniak, Józef Zbroszczyk
Prowadzący grup: Wanda Ciurzyńska, Kazimierz Dziliński, Marcin Nabiałek, Józef Zbroszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praktyka dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Radosław Szczęśniak
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Radosław Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch, Rafał Dobrakowski, Artur Durajski, Joanna Gondro, Marcin Jarosik, Agnieszka Łukiewska, Marcin Nabiałek, Piotr Pawlik, Radosław Szczęśniak
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Rafał Dobrakowski, Artur Durajski, Joanna Gondro, Marcin Jarosik, Agnieszka Łukiewska, Marcin Nabiałek, Piotr Pawlik, Radosław Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praktyka dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch, Ewa Drzazga-Szczęśniak, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Radosław Szczęśniak
Prowadzący grup: Ewa Drzazga-Szczęśniak, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Radosław Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praktyka dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praktyka dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drzazga-Szczęśniak, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka, Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Ewa Drzazga-Szczęśniak, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praktyka dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębara, Joanna Gondro, Radosław Szczęśniak
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Joanna Gondro, Radosław Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka dyplomowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gondro, Marcin Jarosik, Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Joanna Gondro, Marcin Jarosik, Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka dyplomowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)