Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-FT-D2-PPD-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 20.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku.

Posiada pogłębiona i uporządkowana wiedza z zakresu podejmowanej tematyki pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin dyplomowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dośpiał, Joanna Gondro, Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Marcin Dośpiał, Joanna Gondro, Marcin Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dośpiał, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka, Marcin Jarosik, Marcin Nabiałek, Anna Przybył
Prowadzący grup: Marcin Dośpiał, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka, Marcin Jarosik, Marcin Nabiałek, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Anna Duda, Artur Durajski, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka, Marcin Jarosik, Agnieszka Łukiewska, Paweł Pietrusiewicz, Radosław Szczęśniak
Prowadzący grup: Marcin Dośpiał, Anna Duda, Artur Durajski, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka, Marcin Jarosik, Agnieszka Łukiewska, Paweł Pietrusiewicz, Radosław Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dośpiał, Ewa Drzazga-Szczęśniak, Agata Dudek, Artur Durajski, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Marcin Nabiałek, Paweł Pietrusiewicz, Jakub Rzącki
Prowadzący grup: Marcin Dośpiał, Ewa Drzazga-Szczęśniak, Agata Dudek, Artur Durajski, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Marcin Nabiałek, Paweł Pietrusiewicz, Jakub Rzącki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dośpiał, Agata Dudek, Artur Durajski, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka, Marcin Jarosik, Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dośpiał, Artur Durajski, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka, Marcin Jarosik, Marcin Nabiałek, Grzegorz Stradomski, Radosław Szczęśniak
Prowadzący grup: Marcin Dośpiał, Artur Durajski, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka, Marcin Jarosik, Marcin Nabiałek, Grzegorz Stradomski, Radosław Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drzazga-Szczęśniak, Marcin Gacek, Piotr Gębara, Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Ewa Drzazga-Szczęśniak, Marcin Gacek, Piotr Gębara, Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dośpiał, Marcin Gacek, Piotr Gębara, Joanna Gondro
Prowadzący grup: Marcin Dośpiał, Marcin Gacek, Piotr Gębara, Joanna Gondro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca dyplomowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)