Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy dypl. (proj. inż.) i przyg. do egz. dypl.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-IBM-D-I-PPD-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pracy dypl. (proj. inż.) i przyg. do egz. dypl.
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku.

Posiada pogłębiona i uporządkowana wiedza z zakresu podejmowanej tematyki pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin dyplomowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Agata Dudek, Kazimierz Dziliński, Joanna Gondro, Tomasz Kaczmarzyk, Marcin Nabiałek, Jacek Olszewski, Katarzyna Pawlik, Piotr Pawlik, Anna Przybył, Radosław Szczęśniak, Jan Świerczek, Izabela Wnuk, Jerzy Wysłocki, Anna Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Kazimierz Dziliński, Joanna Gondro, Tomasz Kaczmarzyk, Marcin Nabiałek, Piotr Pawlik, Radosław Szczęśniak, Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Kazimierz Dziliński, Joanna Gondro, Tomasz Kaczmarzyk, Marcin Nabiałek, Piotr Pawlik, Radosław Szczęśniak, Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Kazimierz Dziliński, Joanna Gondro, Tomasz Kaczmarzyk, Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Kazimierz Dziliński, Joanna Gondro, Marcin Jarosik, Tomasz Kaczmarzyk, Marcin Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Joanna Gondro, Marcin Jarosik, Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Marcin Dośpiał, Joanna Gondro, Marcin Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dobrakowski, Marcin Dośpiał, Piotr Gębara, Joanna Gondro, Konrad Gruszka, Marcin Janik, Marcin Jarosik, Marcin Nabiałek, Paweł Pietrusiewicz, Radosław Szczęśniak
Prowadzący grup: Rafał Dobrakowski, Piotr Gębara, Konrad Gruszka, Marcin Janik, Marcin Jarosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dośpiał, Agata Dudek, Artur Durajski, Konrad Gruszka, Karina Jagielska-Wiaderek, Marcin Jarosik, Małgorzata Lubas, Edyta Owczarek, Anna Przybył, Grzegorz Stradomski
Prowadzący grup: Marcin Dośpiał, Agata Dudek, Artur Durajski, Konrad Gruszka, Karina Jagielska-Wiaderek, Marcin Jarosik, Małgorzata Lubas, Edyta Owczarek, Anna Przybył, Grzegorz Stradomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dośpiał, Agata Dudek, Artur Durajski, Monika Gwoździk, Małgorzata Lubas
Prowadzący grup: Marcin Dośpiał, Agata Dudek, Artur Durajski, Monika Gwoździk, Małgorzata Lubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bałaga, Artur Durajski, Joanna Gondro, Monika Gwoździk, Marcin Jarosik, Marcin Nabiałek, Katarzyna Pawlik, Paweł Pietrusiewicz, Jakub Rzącki
Prowadzący grup: Zbigniew Bałaga, Artur Durajski, Monika Gwoździk, Marcin Jarosik, Katarzyna Pawlik, Paweł Pietrusiewicz, Jakub Rzącki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Studenci realizują prace dyplomowe pod kierownictwem Promotora

Pełny opis:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy

uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji.

Literatura:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dośpiał, Artur Durajski, Piotr Gębara, Karina Jagielska-Wiaderek, Marcin Jarosik, Małgorzata Lubas, Grzegorz Stradomski
Prowadzący grup: Marcin Dośpiał, Artur Durajski, Piotr Gębara, Karina Jagielska-Wiaderek, Marcin Jarosik, Małgorzata Lubas, Grzegorz Stradomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)