Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D1-BWPPICZ-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 4 sem BHP D1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Tabor
Prowadzący grup: Joanna Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Bajdor
Prowadzący grup: Paula Bajdor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mazur
Prowadzący grup: Magdalena Mazur, Marta Niciejewska, Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mazur
Prowadzący grup: Adam Idzikowski, Magdalena Mazur, Justyna Żywiołek
Strona przedmiotu: http://wz.pcz.pl/przewodniki/Bezpiecze%c5%84stwo%20i%20Higiena%20Pracy/I%20stopien/stacjonarne/sem4/BiHP;Ist.;st.;4sem.l;Badanie%20wypadk%c3%b3w%20przy%20pracy%20i%20chor%c3%b3b%20zawodowych;2017;PRK.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

C2. Przedstawienie i omówienie metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie badania wypadków i chorób zawodowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii pracy i higieny przemysłowej.

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

4. Student potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu fizjologii pracy, higieny przemysłowej oraz identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

Literatura:

LITERATURA

PODSTAWOWA

1. Gałusza M., Langer W.: Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2009.

2. Romanowska – Słomka I: Wypadki, choroby zawodowe – analiza i koszty, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2008.

3. Pietrzak L.: Badanie wypadków przy pracy – modele i metody, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2004.

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Podstawy prewencji wypadkowej, (red.) Z. Pawłowska, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2008.

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy, (red.) D. Koradecka, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2008.

3. Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2009.

9. PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mazur
Prowadzący grup: Adam Idzikowski, Magdalena Mazur, Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

C2. Przedstawienie i omówienie metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie badania wypadków i chorób zawodowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii pracy i higieny przemysłowej.

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

4. Student potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu fizjologii pracy, higieny przemysłowej oraz identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

Literatura:

LITERATURA

PODSTAWOWA

1. Gałusza M., Langer W.: Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2009.

2. Romanowska – Słomka I: Wypadki, choroby zawodowe – analiza i koszty, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2008.

3. Pietrzak L.: Badanie wypadków przy pracy – modele i metody, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2004.

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Podstawy prewencji wypadkowej, (red.) Z. Pawłowska, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2008.

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy, (red.) D. Koradecka, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2008.

3. Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2009.

9. PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mazur
Prowadzący grup: Adam Idzikowski, Magdalena Mazur, Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

C2. Przedstawienie i omówienie metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie badania wypadków i chorób zawodowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii pracy i higieny przemysłowej.

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

4. Student potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu fizjologii pracy, higieny przemysłowej oraz identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

Literatura:

LITERATURA

PODSTAWOWA

1. Gałusza M., Langer W.: Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2009.

2. Romanowska – Słomka I: Wypadki, choroby zawodowe – analiza i koszty, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2008.

3. Pietrzak L.: Badanie wypadków przy pracy – modele i metody, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2004.

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Podstawy prewencji wypadkowej, (red.) Z. Pawłowska, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2008.

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy, (red.) D. Koradecka, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2008.

3. Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2009.

9. PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Roman
Prowadzący grup: Adam Idzikowski, Magdalena Roman, Grzegorz Wosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

C2. Przedstawienie i omówienie metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie badania wypadków i chorób zawodowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii pracy i higieny przemysłowej.

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

4. Student potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu fizjologii pracy, higieny przemysłowej oraz identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

Literatura:

LITERATURA

PODSTAWOWA

1. Gałusza M., Langer W.: Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2009.

2. Romanowska – Słomka I: Wypadki, choroby zawodowe – analiza i koszty, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2008.

3. Pietrzak L.: Badanie wypadków przy pracy – modele i metody, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2004.

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Podstawy prewencji wypadkowej, (red.) Z. Pawłowska, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2008.

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy, (red.) D. Koradecka, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2008.

3. Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2009.

9. PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mazur
Prowadzący grup: Adam Idzikowski, Dorota Klimecka-Tatar, Magdalena Mazur, Magdalena Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

C2. Przedstawienie i omówienie metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie badania wypadków i chorób zawodowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii pracy i higieny przemysłowej.

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

4. Student potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu fizjologii pracy, higieny przemysłowej oraz identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Gałusza M., Langer W.: Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2021.

Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2020.

Krauze M.: Analiza stanu bhp i analiza wypadków w przedsiębiorstwie, Wydawn. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.

Romanowska - Słomka I: Wypadki, choroby zawodowe – analiza i koszty, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2014.

Literatura uzupełniająca

Tabor J.: Badanie wypadków przy pracy – teoria a praktyka [w:] Bezpieczeństwo systemu: człowiek – obiekt techniczny – otoczenie, Ulewicz R., Żywiołek J., (red.), Oficyna Wydawnicza SMJiP, Częstochowa, 2016.

Tabor J.: Accident Hazards in Processes of Using Engineering Safety Precautions, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2. Pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawn. PTZP, Opole 2014.

Tabor J., Nowicki D.: Rozdział 9. Prewencja chorób zawodowych w sektorze drzewnym na przykładzie zagrożenia pyłami, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Współczesne problemy bezpieczeństwa pracy. Tom 4. Monografia. Red. Nauk. Joanna Tabor, Sekcja Wydawn. WZ, PCzęst., Częstochowa 2013, s.104-116.

Tabor J.: Analysis of Accident Occurrence Rates in Manufacturing Companies of Different Sizes. Chapter 12, [w:] Safety of the System: Human – Technical Object – Environment. Work Health and Safety in Production, Operation and Maintenance. Monograph. Ed. By Szymon Salamon. Sekcja Wydawn. WZPCzest. Częstochowa 2011, s.136-150.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mazur
Prowadzący grup: Adam Grodecki, Adam Idzikowski, Magdalena Mazur, Magdalena Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

C2. Przedstawienie i omówienie metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie badania wypadków i chorób zawodowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii pracy i higieny przemysłowej.

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

4. Student potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu fizjologii pracy, higieny przemysłowej oraz identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Gałusza M., Langer W.: Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2021.

Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2020.

Krauze M.: Analiza stanu bhp i analiza wypadków w przedsiębiorstwie, Wydawn. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.

Romanowska - Słomka I: Wypadki, choroby zawodowe – analiza i koszty, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2014.

Literatura uzupełniająca

Tabor J.: Badanie wypadków przy pracy – teoria a praktyka [w:] Bezpieczeństwo systemu: człowiek – obiekt techniczny – otoczenie, Ulewicz R., Żywiołek J., (red.), Oficyna Wydawnicza SMJiP, Częstochowa, 2016.

Tabor J.: Accident Hazards in Processes of Using Engineering Safety Precautions, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2. Pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawn. PTZP, Opole 2014.

Tabor J., Nowicki D.: Rozdział 9. Prewencja chorób zawodowych w sektorze drzewnym na przykładzie zagrożenia pyłami, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Współczesne problemy bezpieczeństwa pracy. Tom 4. Monografia. Red. Nauk. Joanna Tabor, Sekcja Wydawn. WZ, PCzęst., Częstochowa 2013, s.104-116.

Tabor J.: Analysis of Accident Occurrence Rates in Manufacturing Companies of Different Sizes. Chapter 12, [w:] Safety of the System: Human – Technical Object – Environment. Work Health and Safety in Production, Operation and Maintenance. Monograph. Ed. By Szymon Salamon. Sekcja Wydawn. WZPCzest. Częstochowa 2011, s.136-150.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

C2. Przedstawienie i omówienie metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie badania wypadków i chorób zawodowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii pracy i higieny przemysłowej.

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

4. Student potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu fizjologii pracy, higieny przemysłowej oraz identyfikacji i pomiaru czynników występujących w środowisku pracy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Gałusza M., Langer W.: Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2021.

Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2020.

Krauze M.: Analiza stanu bhp i analiza wypadków w przedsiębiorstwie, Wydawn. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.

Romanowska - Słomka I: Wypadki, choroby zawodowe – analiza i koszty, Wyd. TARbonus, Tarnobrzeg 2014.

Literatura uzupełniająca

Tabor J.: Badanie wypadków przy pracy – teoria a praktyka [w:] Bezpieczeństwo systemu: człowiek – obiekt techniczny – otoczenie, Ulewicz R., Żywiołek J., (red.), Oficyna Wydawnicza SMJiP, Częstochowa, 2016.

Tabor J.: Accident Hazards in Processes of Using Engineering Safety Precautions, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2. Pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawn. PTZP, Opole 2014.

Tabor J., Nowicki D.: Rozdział 9. Prewencja chorób zawodowych w sektorze drzewnym na przykładzie zagrożenia pyłami, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Współczesne problemy bezpieczeństwa pracy. Tom 4. Monografia. Red. Nauk. Joanna Tabor, Sekcja Wydawn. WZ, PCzęst., Częstochowa 2013, s.104-116.

Tabor J.: Analysis of Accident Occurrence Rates in Manufacturing Companies of Different Sizes. Chapter 12, [w:] Safety of the System: Human – Technical Object – Environment. Work Health and Safety in Production, Operation and Maintenance. Monograph. Ed. By Szymon Salamon. Sekcja Wydawn. WZPCzest. Częstochowa 2011, s.136-150.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)