Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D1-OS-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 6 sem BHP D1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek, Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek, Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek, Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

C2. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska oraz wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi wyjaśnić rodzaje zanieczyszczeń środowiska.

2. Student potrafi wyjaśnić jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, wody, gleby.

3. Student zna zasady strategii unieszkodliwiania odpadów.

4. Student prezentuje społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

5. Student zna formy ochrony przyrody.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Poskrobka B., Poskrobka T., Skiba K.: Ochrona biosfery, Wyd. PWE Warszawa 2007.

2. Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Fachowe Cedewu.pl Warszawa 2007.

3. Woliński N., Ekologia człowieka t.2 Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, Wyd. PWN Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Gurgul E., Seroka-Stolka O., Strzelczyk M.: Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii , Wyd. WZ PCz. Częstochowa 2010.

2. Brown R.: Gospodarka ekologiczna na miarę ziemi, Wyd. Książka i Wiedza Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

C2. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska oraz wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi wyjaśnić rodzaje zanieczyszczeń środowiska.

2. Student potrafi wyjaśnić jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, wody, gleby.

3. Student zna zasady strategii unieszkodliwiania odpadów.

4. Student prezentuje społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

5. Student zna formy ochrony przyrody.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Poskrobka B., Poskrobka T., Skiba K.: Ochrona biosfery, Wyd. PWE Warszawa 2007.

2. Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Fachowe Cedewu.pl Warszawa 2007.

3. Woliński N., Ekologia człowieka t.2 Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, Wyd. PWN Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Gurgul E., Seroka-Stolka O., Strzelczyk M.: Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii , Wyd. WZ PCz. Częstochowa 2010.

2. Brown R.: Gospodarka ekologiczna na miarę ziemi, Wyd. Książka i Wiedza Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

C2. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska oraz wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi wyjaśnić rodzaje zanieczyszczeń środowiska.

2. Student potrafi wyjaśnić jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, wody, gleby.

3. Student zna zasady strategii unieszkodliwiania odpadów.

4. Student prezentuje społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

5. Student zna formy ochrony przyrody.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Poskrobka B., Poskrobka T., Skiba K.: Ochrona biosfery, Wyd. PWE Warszawa 2007.

2. Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Fachowe Cedewu.pl Warszawa 2007.

3. Woliński N., Ekologia człowieka t.2 Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, Wyd. PWN Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Gurgul E., Seroka-Stolka O., Strzelczyk M.: Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii , Wyd. WZ PCz. Częstochowa 2010.

2. Brown R.: Gospodarka ekologiczna na miarę ziemi, Wyd. Książka i Wiedza Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Musiał
Prowadzący grup: Agnieszka Bala-Litwiniak, Dorota Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

C2. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska oraz wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi wyjaśnić rodzaje zanieczyszczeń środowiska.

2. Student potrafi wyjaśnić jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, wody, gleby.

3. Student zna zasady strategii unieszkodliwiania odpadów.

4. Student prezentuje społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

5. Student zna formy ochrony przyrody.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Poskrobka B., Poskrobka T., Skiba K.: Ochrona biosfery, Wyd. PWE Warszawa 2007.

2. Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Fachowe Cedewu.pl Warszawa 2007.

3. Woliński N., Ekologia człowieka t.2 Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, Wyd. PWN Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Gurgul E., Seroka-Stolka O., Strzelczyk M.: Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii , Wyd. WZ PCz. Częstochowa 2010.

2. Brown R.: Gospodarka ekologiczna na miarę ziemi, Wyd. Książka i Wiedza Warszawa 2003

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Musiał
Prowadzący grup: Agnieszka Bala-Litwiniak, Dorota Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

C2. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska oraz wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi wyjaśnić rodzaje zanieczyszczeń środowiska.

2. Student potrafi wyjaśnić jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, wody, gleby.

3. Student zna zasady strategii unieszkodliwiania odpadów.

4. Student prezentuje społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

5. Student zna formy ochrony przyrody.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Górski M.: Prawo ochrony środowiska, Wyd. Wolters Kluver, Warszwa 2021.

Krystek J.: Ochrona środowiska dla inżynierów, PWN, Warszawa 2018.

Lonc E., Kantowicz E.: Ekologia i ochrona środowiska. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2005.

Poskrobka B., Poskrobka T., Skiba K.: Ochrona biosfery, Wyd. PWE Warszawa 2007.

Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Fachowe Cedewu.pl Warszawa 2007.

Woliński N., Ekologia człowieka t.2 Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, Wyd. PWN Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Bałdowska-Witos P., Idzikowski A.: Assessment of the Environmental Impact of Single-Use Packaging, In: Quality Production Improvement. QPI 2020, Ulewicz R., Hadzima B. (red.), De Gruyter, Warszawa 2020.

Brown R.: Gospodarka ekologiczna na miarę ziemi, Wyd. Książka i Wiedza Warszawa 2003.

Gurgul E., Seroka-Stolka O., Strzelczyk M.: Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii, Wyd. WZ PCz. Częstochowa 2010.

Docki M., inni: Ochrona środowiska i przyrody - wybrane aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące JST, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020.

Idzikowski A., Salamon Sz.: Present-Day Evolution of Motorization and Its Effect on Natural Environment, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, s. 114-127.

Ingaldi M., Klimecka-Tatar D., Environmental Management Systems, Quality Improvement Practice in Different Branches, Borkowski S., Rosak-Szyrocka J. (red.), Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2015, s. 25-36.

Nowak Z.: Zarządzanie środowiskiem, praca zbiorowa cz.1. i cz.2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2001.

Rosak-Szyrocka J., Krynke M., Knop K.: Doskonalenie przedsiębiorstw w aspekcie czystszej produkcji i zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji. Częstochowa 2017, s. 136.

Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa 2020.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Musiał
Prowadzący grup: Dorota Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

C2. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska oraz wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi wyjaśnić rodzaje zanieczyszczeń środowiska.

2. Student potrafi wyjaśnić jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, wody, gleby.

3. Student zna zasady strategii unieszkodliwiania odpadów.

4. Student prezentuje społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

5. Student zna formy ochrony przyrody.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Górski M.: Prawo ochrony środowiska, Wyd. Wolters Kluver, Warszwa 2021.

Krystek J.: Ochrona środowiska dla inżynierów, PWN, Warszawa 2018.

Lonc E., Kantowicz E.: Ekologia i ochrona środowiska. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2005.

Poskrobka B., Poskrobka T., Skiba K.: Ochrona biosfery, Wyd. PWE Warszawa 2007.

Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Fachowe Cedewu.pl Warszawa 2007.

Woliński N., Ekologia człowieka t.2 Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, Wyd. PWN Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Bałdowska-Witos P., Idzikowski A.: Assessment of the Environmental Impact of Single-Use Packaging, In: Quality Production Improvement. QPI 2020, Ulewicz R., Hadzima B. (red.), De Gruyter, Warszawa 2020.

Brown R.: Gospodarka ekologiczna na miarę ziemi, Wyd. Książka i Wiedza Warszawa 2003.

Gurgul E., Seroka-Stolka O., Strzelczyk M.: Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii, Wyd. WZ PCz. Częstochowa 2010.

Docki M., inni: Ochrona środowiska i przyrody - wybrane aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące JST, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020.

Idzikowski A., Salamon Sz.: Present-Day Evolution of Motorization and Its Effect on Natural Environment, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, s. 114-127.

Ingaldi M., Klimecka-Tatar D., Environmental Management Systems, Quality Improvement Practice in Different Branches, Borkowski S., Rosak-Szyrocka J. (red.), Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2015, s. 25-36.

Nowak Z.: Zarządzanie środowiskiem, praca zbiorowa cz.1. i cz.2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2001.

Rosak-Szyrocka J., Krynke M., Knop K.: Doskonalenie przedsiębiorstw w aspekcie czystszej produkcji i zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji. Częstochowa 2017, s. 136.

Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa 2020.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Musiał
Prowadzący grup: Dorota Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

C2. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska oraz wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi wyjaśnić rodzaje zanieczyszczeń środowiska.

2. Student potrafi wyjaśnić jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, wody, gleby.

3. Student zna zasady strategii unieszkodliwiania odpadów.

4. Student prezentuje społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

5. Student zna formy ochrony przyrody.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Górski M.: Prawo ochrony środowiska, Wyd. Wolters Kluver, Warszwa 2021.

Krystek J.: Ochrona środowiska dla inżynierów, PWN, Warszawa 2018.

Lonc E., Kantowicz E.: Ekologia i ochrona środowiska. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2005.

Poskrobka B., Poskrobka T., Skiba K.: Ochrona biosfery, Wyd. PWE Warszawa 2007.

Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Fachowe Cedewu.pl Warszawa 2007.

Woliński N., Ekologia człowieka t.2 Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, Wyd. PWN Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Bałdowska-Witos P., Idzikowski A.: Assessment of the Environmental Impact of Single-Use Packaging, In: Quality Production Improvement. QPI 2020, Ulewicz R., Hadzima B. (red.), De Gruyter, Warszawa 2020.

Brown R.: Gospodarka ekologiczna na miarę ziemi, Wyd. Książka i Wiedza Warszawa 2003.

Gurgul E., Seroka-Stolka O., Strzelczyk M.: Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii, Wyd. WZ PCz. Częstochowa 2010.

Docki M., inni: Ochrona środowiska i przyrody - wybrane aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące JST, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020.

Idzikowski A., Salamon Sz.: Present-Day Evolution of Motorization and Its Effect on Natural Environment, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, s. 114-127.

Ingaldi M., Klimecka-Tatar D., Environmental Management Systems, Quality Improvement Practice in Different Branches, Borkowski S., Rosak-Szyrocka J. (red.), Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2015, s. 25-36.

Nowak Z.: Zarządzanie środowiskiem, praca zbiorowa cz.1. i cz.2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2001.

Rosak-Szyrocka J., Krynke M., Knop K.: Doskonalenie przedsiębiorstw w aspekcie czystszej produkcji i zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji. Częstochowa 2017, s. 136.

Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa 2020.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)