Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D1-TIN-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. BHP D1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ptak
Prowadzący grup: Aleksandra Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Bajdor
Prowadzący grup: Paula Bajdor, Magdalena Scherer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Scherer
Prowadzący grup: Magdalena Scherer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ptak
Prowadzący grup: Aleksandra Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: Tomasz Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie podstawowej terminologii związanej z technologią informacyjną, przekazanie wiedzy na temat podstawowych usług i możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w społeczeństwie informacyjnym, oprogramowania Open Source dla biznesu, przechowywania i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej, nowych trendów rozwoju technologii informacyjnych. Zapoznanie z obsługą oprogramowania pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym.

C2. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania omawianej problematyki, dotyczącej zastosowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki.

3. Student posiada podstawowe umiejętności obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

4. Student potrafi pracować w zespole, dokonywać właściwej analizy czytanych tekstów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Microsoft Excel 2016 biblia, Helion, Gliwice 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Jaskuła T., Kwiatkowski T., Mejsner E., Stefańczyk M., Informatyka dla ekonomistów, przykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: Tomasz Lis, Aleksandra Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie podstawowej terminologii związanej z technologią informacyjną, przekazanie wiedzy na temat podstawowych usług i możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w społeczeństwie informacyjnym, oprogramowania Open Source dla biznesu, przechowywania i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej, nowych trendów rozwoju technologii informacyjnych. Zapoznanie z obsługą oprogramowania pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym.

C2. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania omawianej problematyki, dotyczącej zastosowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki.

3. Student posiada podstawowe umiejętności obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

4. Student potrafi pracować w zespole, dokonywać właściwej analizy czytanych tekstów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Microsoft Excel 2016 biblia, Helion, Gliwice 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Jaskuła T., Kwiatkowski T., Mejsner E., Stefańczyk M., Informatyka dla ekonomistów, przykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: Tomasz Lis, Aleksandra Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie podstawowej terminologii związanej z technologią informacyjną, przekazanie wiedzy na temat podstawowych usług i możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w społeczeństwie informacyjnym, oprogramowania Open Source dla biznesu, przechowywania i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej, nowych trendów rozwoju technologii informacyjnych. Zapoznanie z obsługą oprogramowania pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym.

C2. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania omawianej problematyki, dotyczącej zastosowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki.

3. Student posiada podstawowe umiejętności obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

4. Student potrafi pracować w zespole, dokonywać właściwej analizy czytanych tekstów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Microsoft Excel 2016 biblia, Helion, Gliwice 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Jaskuła T., Kwiatkowski T., Mejsner E., Stefańczyk M., Informatyka dla ekonomistów, przykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: Tomasz Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie podstawowej terminologii związanej z technologią informacyjną, przekazanie wiedzy na temat podstawowych usług i możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w społeczeństwie informacyjnym, oprogramowania Open Source dla biznesu, przechowywania i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej, nowych trendów rozwoju technologii informacyjnych. Zapoznanie z obsługą oprogramowania pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym.

C2. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania omawianej problematyki, dotyczącej zastosowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki.

3. Student posiada podstawowe umiejętności obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

4. Student potrafi pracować w zespole, dokonywać właściwej analizy czytanych tekstów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Microsoft Excel 2016 biblia, Helion, Gliwice 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Jaskuła T., Kwiatkowski T., Mejsner E., Stefańczyk M., Informatyka dla ekonomistów, przykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: Andrzej Chluski, Tomasz Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie podstawowej terminologii związanej z technologią informacyjną, przekazanie wiedzy na temat podstawowych usług i możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w społeczeństwie informacyjnym, oprogramowania Open Source dla biznesu, przechowywania i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej, nowych trendów rozwoju technologii informacyjnych. Zapoznanie z obsługą oprogramowania pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym.

C2. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania omawianej problematyki, dotyczącej zastosowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki.

3. Student posiada podstawowe umiejętności obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

4. Student potrafi pracować w zespole, dokonywać właściwej analizy czytanych tekstów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Nowicki A. Turek T.: Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wyd UE., Wrocław 2010.

Samolej S., Rząsa W.: Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014.

Walkenbach J.: Microsoft Excel 2016, Helion, Gliwice 2016.

Lis T., Łapeta J., Nowodziński P.: Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym - informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010.

Łobos K., Pypłacz P.,: Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, 2015.

Smoląg K.: Virtualization of business processes in enterprises: selected aspects, [w:] Kiełtyka L. (red.), IT Tools in Management and Education. Selected Problems, The Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2011, s. 190-203.

Literatura uzupełniająca

Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Jaskuła T., Kwiatkowski T., Mejsner E., Stefańczyk M.: Informatyka dla ekonomistów, przykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.

Skibicki D.: Technologia informacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012.

Lis T.: Technologie informacyjne a kształtowanie świadomości informacyjnej studentów kierunków ekonomicznych, Edukacja bez barier, Digicorp, Słomniki 2011.

Pypłacz P., Smoląg K., Kucęba R., Kulej-Dudek E.: Transfer of Information in Polish Small and Medium Enterprises, [w:] Present Day Trends of Innovations 7, Varkoly L., Zabovsky M., Szczebiot R. (red.), Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, Łomża, 2017

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis
Prowadzący grup: Tomasz Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie podstawowej terminologii związanej z technologią informacyjną, przekazanie wiedzy na temat podstawowych usług i możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w społeczeństwie informacyjnym, oprogramowania Open Source dla biznesu, przechowywania i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej, nowych trendów rozwoju technologii informacyjnych. Zapoznanie z obsługą oprogramowania pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym.

C2. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania omawianej problematyki, dotyczącej zastosowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki.

3. Student posiada podstawowe umiejętności obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

4. Student potrafi pracować w zespole, dokonywać właściwej analizy czytanych tekstów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Nowicki A. Turek T.: Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wyd UE., Wrocław 2010.

Samolej S., Rząsa W.: Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014.

Walkenbach J.: Microsoft Excel 2016, Helion, Gliwice 2016.

Lis T., Łapeta J., Nowodziński P.: Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym - informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010.

Łobos K., Pypłacz P.,: Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, 2015.

Smoląg K.: Virtualization of business processes in enterprises: selected aspects, [w:] Kiełtyka L. (red.), IT Tools in Management and Education. Selected Problems, The Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2011, s. 190-203.

Literatura uzupełniająca

Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Jaskuła T., Kwiatkowski T., Mejsner E., Stefańczyk M.: Informatyka dla ekonomistów, przykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.

Skibicki D.: Technologia informacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012.

Lis T.: Technologie informacyjne a kształtowanie świadomości informacyjnej studentów kierunków ekonomicznych, Edukacja bez barier, Digicorp, Słomniki 2011.

Pypłacz P., Smoląg K., Kucęba R., Kulej-Dudek E.: Transfer of Information in Polish Small and Medium Enterprises, [w:] Present Day Trends of Innovations 7, Varkoly L., Zabovsky M., Szczebiot R. (red.), Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, Łomża, 2017

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie podstawowej terminologii związanej z technologią informacyjną, przekazanie wiedzy na temat podstawowych usług i możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w społeczeństwie informacyjnym, oprogramowania Open Source dla biznesu, przechowywania i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej, nowych trendów rozwoju technologii informacyjnych. Zapoznanie z obsługą oprogramowania pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym.

C2. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania omawianej problematyki, dotyczącej zastosowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki.

3. Student posiada podstawowe umiejętności obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

4. Student potrafi pracować w zespole, dokonywać właściwej analizy czytanych tekstów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Nowicki A. Turek T.: Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wyd UE., Wrocław 2010.

Samolej S., Rząsa W.: Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014.

Walkenbach J.: Microsoft Excel 2016, Helion, Gliwice 2016.

Lis T., Łapeta J., Nowodziński P.: Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym - informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010.

Łobos K., Pypłacz P.,: Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, 2015.

Smoląg K.: Virtualization of business processes in enterprises: selected aspects, [w:] Kiełtyka L. (red.), IT Tools in Management and Education. Selected Problems, The Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2011, s. 190-203.

Literatura uzupełniająca

Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Jaskuła T., Kwiatkowski T., Mejsner E., Stefańczyk M.: Informatyka dla ekonomistów, przykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.

Skibicki D.: Technologia informacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012.

Lis T.: Technologie informacyjne a kształtowanie świadomości informacyjnej studentów kierunków ekonomicznych, Edukacja bez barier, Digicorp, Słomniki 2011.

Pypłacz P., Smoląg K., Kucęba R., Kulej-Dudek E.: Transfer of Information in Polish Small and Medium Enterprises, [w:] Present Day Trends of Innovations 7, Varkoly L., Zabovsky M., Szczebiot R. (red.), Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, Łomża, 2017

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)