Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki wytwarzania II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D1-TWII-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki wytwarzania II
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 4 sem BHP D1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żywiołek
Prowadzący grup: Aleksandra Wrzalik, Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żywiołek
Prowadzący grup: Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krynke
Prowadzący grup: Marek Krynke, Anna Sobocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krynke
Prowadzący grup: Marek Krynke, Aleksandra Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie struktury oraz różnych metod organizacyjnych procesów produkcyjnych.

C2. Poznanie zasad doboru procesu technologicznego do rodzaju wyrobu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę o materiałach.

2. Student zna podstawowe procesy wytwórcze i zasady organizacji pracy.

3. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych technologii na wynik procesu obróbki..

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1. Dobrzański L.: Metalowe materiały inżynierskie. WNT, 2004.

2. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Część I, Placet, Warszawa 2007.

3. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Część II. Placet. Warszawa 2005.

4. Karpiński T.: Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa 2004.

Uzupełniająca

1. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

2. Borkowski S., Ulewicz R.: Zarządzanie produkcją, systemy produkcyjne. O.W. Humanitas, Sosnowiec 2008.

3. Przybyłowicz K.: Inżynieria stopów żelaza, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Poskart
Prowadzący grup: Anna Biniek-Poskart, Adam Idzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie struktury oraz różnych metod organizacyjnych procesów produkcyjnych.

C2. Poznanie zasad doboru procesu technologicznego do rodzaju wyrobu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę o materiałach.

2. Student zna podstawowe procesy wytwórcze i zasady organizacji pracy.

3. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych technologii na wynik procesu obróbki..

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1. Dobrzański L.: Metalowe materiały inżynierskie. WNT, 2004.

2. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Część I, Placet, Warszawa 2007.

3. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Część II. Placet. Warszawa 2005.

4. Karpiński T.: Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa 2004.

Uzupełniająca

1. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

2. Borkowski S., Ulewicz R.: Zarządzanie produkcją, systemy produkcyjne. O.W. Humanitas, Sosnowiec 2008.

3. Przybyłowicz K.: Inżynieria stopów żelaza, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wyleciał
Prowadzący grup: Tomasz Wyleciał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie struktury oraz różnych metod organizacyjnych procesów produkcyjnych.

C2. Poznanie zasad doboru procesu technologicznego do rodzaju wyrobu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę o materiałach.

2. Student zna podstawowe procesy wytwórcze i zasady organizacji pracy.

3. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych technologii na wynik procesu obróbki..

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1. Dobrzański L.: Metalowe materiały inżynierskie. WNT, 2004.

2. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Część I, Placet, Warszawa 2007.

3. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Część II. Placet. Warszawa 2005.

4. Karpiński T.: Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa 2004.

Uzupełniająca

1. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

2. Borkowski S., Ulewicz R.: Zarządzanie produkcją, systemy produkcyjne. O.W. Humanitas, Sosnowiec 2008.

3. Przybyłowicz K.: Inżynieria stopów żelaza, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalczyk
Prowadzący grup: Jacek Michalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie struktury oraz różnych metod organizacyjnych procesów produkcyjnych.

C2. Poznanie zasad doboru procesu technologicznego do rodzaju wyrobu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę o materiałach.

2. Student zna podstawowe procesy wytwórcze i zasady organizacji pracy.

3. Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo – skutkowych w zakresie oddziaływań różnych technologii na wynik procesu obróbki..

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1. Dobrzański L.: Metalowe materiały inżynierskie. WNT, 2004.

2. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Część I, Placet, Warszawa 2007.

3. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Część II. Placet. Warszawa 2005.

4. Karpiński T.: Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa 2004.

Uzupełniająca

1. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

2. Borkowski S., Ulewicz R.: Zarządzanie produkcją, systemy produkcyjne. O.W. Humanitas, Sosnowiec 2008.

3. Przybyłowicz K.: Inżynieria stopów żelaza, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalczyk
Prowadzący grup: Jacek Michalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS PRZEDMIOTU

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie roli i znaczenia dokumentacji technologicznej w projektowaniu i realizacji procesów.

C2. Charakterystyka podstawowych metod i technik wytwarzania w obróbce ubytkowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada podstawową wiedzę o materiałach.

Student zna podstawowe procesy wytwórcze w zakresie obróbki plastycznej, odlewania, spawania i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo-skutkowych w zakresie oddziaływań różnych technologii na wynik procesu wytwarzania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa 2014.

Kubiński, W.: Inżynieria i technologie produkcji, Uczelniane Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH, Kraków 2017.

Słupik, H.: Obróbka skrawaniem: podstawy teoretyczne, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Grzesik, W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych, Wydaw. Nauk.-Techn., Warszawa 2010.

Matuszak, J., Zaleski, K.: Podstawy obróbki ubytkowej, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2016.

Literatura uzupełniająca

Górski, E.: Poradnik narzędziowca, Wydaw. Nauk.-Techn., Warszawa 2014.

Zawada-Tomkiewicz A.: Obrabiarki, narzędzia i procesy obróbki skrawaniem: ćwiczenia laboratoryjne, Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2015.

Kapiński S. i inni: Projektowanie technologii maszyn, Oficyna Politechniki Warszawskiej 2002;

Wodecki, Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn, Wydawnictwo Poli-techniki Śląskiej, Gliwice 2011

M. Feld, Technologia budowy maszyn, PWN, Warszawa 2000.

Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 1993.

Krynke M., Zasadzień M., Czaja P: Systemy techniczne – technologia, jakość, eksploatacja, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2016.

Idzikowski A., Żywiołek J.: Machinery Safety in Technological Processes, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Engineering Management Department (EMD), 2019

Jagusiak-Kocik M. i inni: Determination of the Technology Place in the Metal Company on the Basis of the Toyota's Management Principles, METAL 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalczyk
Prowadzący grup: Jacek Michalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS PRZEDMIOTU

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie roli i znaczenia dokumentacji technologicznej w projektowaniu i realizacji procesów.

C2. Charakterystyka podstawowych metod i technik wytwarzania w obróbce ubytkowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada podstawową wiedzę o materiałach.

Student zna podstawowe procesy wytwórcze w zakresie obróbki plastycznej, odlewania, spawania i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo-skutkowych w zakresie oddziaływań różnych technologii na wynik procesu wytwarzania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa 2014.

Kubiński, W.: Inżynieria i technologie produkcji, Uczelniane Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH, Kraków 2017.

Słupik, H.: Obróbka skrawaniem: podstawy teoretyczne, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Grzesik, W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych, Wydaw. Nauk.-Techn., Warszawa 2010.

Matuszak, J., Zaleski, K.: Podstawy obróbki ubytkowej, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2016.

Literatura uzupełniająca

Górski, E.: Poradnik narzędziowca, Wydaw. Nauk.-Techn., Warszawa 2014.

Zawada-Tomkiewicz A.: Obrabiarki, narzędzia i procesy obróbki skrawaniem: ćwiczenia laboratoryjne, Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2015.

Kapiński S. i inni: Projektowanie technologii maszyn, Oficyna Politechniki Warszawskiej 2002;

Wodecki, Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn, Wydawnictwo Poli-techniki Śląskiej, Gliwice 2011

M. Feld, Technologia budowy maszyn, PWN, Warszawa 2000.

Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 1993.

Krynke M., Zasadzień M., Czaja P: Systemy techniczne – technologia, jakość, eksploatacja, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2016.

Idzikowski A., Żywiołek J.: Machinery Safety in Technological Processes, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Engineering Management Department (EMD), 2019

Jagusiak-Kocik M. i inni: Determination of the Technology Place in the Metal Company on the Basis of the Toyota's Management Principles, METAL 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalczyk
Prowadzący grup: Jacek Michalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS PRZEDMIOTU

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie roli i znaczenia dokumentacji technologicznej w projektowaniu i realizacji procesów.

C2. Charakterystyka podstawowych metod i technik wytwarzania w obróbce ubytkowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada podstawową wiedzę o materiałach.

Student zna podstawowe procesy wytwórcze w zakresie obróbki plastycznej, odlewania, spawania i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Student posiada podstawową umiejętność analizy związków przyczynowo-skutkowych w zakresie oddziaływań różnych technologii na wynik procesu wytwarzania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa 2014.

Kubiński, W.: Inżynieria i technologie produkcji, Uczelniane Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH, Kraków 2017.

Słupik, H.: Obróbka skrawaniem: podstawy teoretyczne, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Grzesik, W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych, Wydaw. Nauk.-Techn., Warszawa 2010.

Matuszak, J., Zaleski, K.: Podstawy obróbki ubytkowej, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2016.

Literatura uzupełniająca

Górski, E.: Poradnik narzędziowca, Wydaw. Nauk.-Techn., Warszawa 2014.

Zawada-Tomkiewicz A.: Obrabiarki, narzędzia i procesy obróbki skrawaniem: ćwiczenia laboratoryjne, Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2015.

Kapiński S. i inni: Projektowanie technologii maszyn, Oficyna Politechniki Warszawskiej 2002;

Wodecki, Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn, Wydawnictwo Poli-techniki Śląskiej, Gliwice 2011

M. Feld, Technologia budowy maszyn, PWN, Warszawa 2000.

Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 1993.

Krynke M., Zasadzień M., Czaja P: Systemy techniczne – technologia, jakość, eksploatacja, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2016.

Idzikowski A., Żywiołek J.: Machinery Safety in Technological Processes, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Engineering Management Department (EMD), 2019

Jagusiak-Kocik M. i inni: Determination of the Technology Place in the Metal Company on the Basis of the Toyota's Management Principles, METAL 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)