Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PD 10 Zarządzanie wiedzą w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D1-ZWWOBI-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PD 10 Zarządzanie wiedzą w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 4 sem BHP D1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mielczarek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z zasobami wiedzy w organizacjach.

C2. Przedstawienie i omówienie podstawowych metod i narzędzi zarządzania wiedzą w organizacjach.

C3. Przedstawienie i omówienie podstawowych koncepcji zarządzania wspierających zarządzanie wiedzą w organizacjach.

Pełny opis:

Student zna poszczególne składowe procesu zarządzania w organizacjach.

Student umie wykorzystać wiedzę o funkcjach zarządzania w działaniach organizacji.

Student potrafi analizować studia przypadków.

Literatura:

Literatura podstawowa

Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2000.

Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

Pfeffer J., Sutton R.J.: Wiedza a działanie; przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Mikuła B.: Organizacja oparta na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.

Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z zasobami wiedzy w organizacjach.

C2. Przedstawienie i omówienie podstawowych metod i narzędzi zarządzania wiedzą w organizacjach.

C3. Przedstawienie i omówienie podstawowych koncepcji zarządzania wspierających zarządzanie wiedzą w organizacjach.

Pełny opis:

Student zna poszczególne składowe procesu zarządzania w organizacjach.

Student umie wykorzystać wiedzę o funkcjach zarządzania w działaniach organizacji.

Student potrafi analizować studia przypadków.

Literatura:

Literatura podstawowa

Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2000.

Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

Pfeffer J., Sutton R.J.: Wiedza a działanie; przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Mikuła B.: Organizacja oparta na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.

Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z zasobami wiedzy w organizacjach.

C2. Przedstawienie i omówienie podstawowych metod i narzędzi zarządzania wiedzą w organizacjach.

C3. Przedstawienie i omówienie podstawowych koncepcji zarządzania wspierających zarządzanie wiedzą w organizacjach.

Pełny opis:

Student zna poszczególne składowe procesu zarządzania w organizacjach.

Student umie wykorzystać wiedzę o funkcjach zarządzania w działaniach organizacji.

Student potrafi analizować studia przypadków.

Literatura:

Literatura podstawowa

Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2000.

Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

Pfeffer J., Sutton R.J.: Wiedza a działanie; przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Mikuła B.: Organizacja oparta na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.

Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z zasobami wiedzy w organizacjach.

C2. Przedstawienie i omówienie podstawowych metod i narzędzi zarządzania wiedzą w organizacjach.

C3. Przedstawienie i omówienie podstawowych koncepcji zarządzania wspierających zarządzanie wiedzą w organizacjach.

Pełny opis:

Student zna poszczególne składowe procesu zarządzania w organizacjach.

Student umie wykorzystać wiedzę o funkcjach zarządzania w działaniach organizacji.

Student potrafi analizować studia przypadków.

Literatura:

Literatura podstawowa

Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2000.

Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

Pfeffer J., Sutton R.J.: Wiedza a działanie; przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Mikuła B.: Organizacja oparta na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.

Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z zasobami wiedzy w organizacjach.

C2. Przedstawienie i omówienie podstawowych metod i narzędzi zarządzania wiedzą w organizacjach.

C3. Przedstawienie i omówienie podstawowych koncepcji zarządzania wspierających zarządzanie wiedzą w organizacjach.

Pełny opis:

Student zna poszczególne składowe procesu zarządzania w organizacjach.

Student umie wykorzystać wiedzę o funkcjach zarządzania w działaniach organizacji.

Student potrafi analizować studia przypadków.

Literatura:

Literatura podstawowa

Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2000.

Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

Pfeffer J., Sutton R.J.: Wiedza a działanie; przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Mikuła B.: Organizacja oparta na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.

Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z zasobami wiedzy w organizacjach.

C2. Przedstawienie i omówienie podstawowych metod i narzędzi zarządzania wiedzą w organizacjach.

C3. Przedstawienie i omówienie podstawowych koncepcji zarządzania wspierających zarządzanie wiedzą w organizacjach.

Pełny opis:

Student zna poszczególne składowe procesu zarządzania w organizacjach.

Student umie wykorzystać wiedzę o funkcjach zarządzania w działaniach organizacji.

Student potrafi analizować studia przypadków.

Literatura:

Literatura podstawowa

Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2000.

Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

Pfeffer J., Sutton R.J.: Wiedza a działanie; przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Mikuła B.: Organizacja oparta na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.

Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)