Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja szkoleń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-OSZ-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja szkoleń
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 5 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zagadnień i zasad przeprowadzania szkoleń.

C2. Zapoznanie się i identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Różne rodzaje szkoleń

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student potrafi scharakteryzować proces organizowania jako składnik procesu zarządzania.

Student potrafi identyfikować różne rodzaje organizacji.

Student charakteryzuje otoczenie organizacji.

Student prezentuje składniki funkcji personalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa

Boydell T., Leary M.: Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Wyd. Oficyna Ekonomiczna 2006.

Siberman M., Auerbach C.: Metody aktywizujące w szkoleniach, Wyd. Oficyna Ekonomiczna 2016.

Literatura uzupełniająca

Andrzejczak A.: Projektowanie i realizacja szkoleń, Wyd. PWE, 2013.

Krikpatrick D. L.: Ocena efektywności szkoleń, Wyd. Emka 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)