Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną środowiska E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-WS-ZB-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną środowiska E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 6 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony środowiska

C2. Przedstawienie metod i technik stosowanych podczas wdrażania systemów zarządzania bhp o oś.

C3. Nabycie przez studenta umiejętności pisania procedur i instrukcji

C4. Nabycie przez studenta umiejętności planowania działań w zakresie wdrażania systemów zarządzania bhp i oś.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych dotyczących bhp.

2. Student posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

3. Student potrafi obsługiwać komputer oraz wyszukiwać informacji w internecie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Karczewski J.: System zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk 2000.

2. Banasiak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzania , PWE, Warszawa 2011.

3. Bugdol M., Jedynak P.: Współczesne systemy zarządzania, OnePress, 2012

4. Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kielesińska
Prowadzący grup: Agata Kielesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

pracy oraz ochrony środowiska

C2.Przedstawienie metod i technik stosowanych podczas wdrażania systemów zarządzania bhp o

oś.

C3.Nabycie przez studenta umiejętności opracowania i odczytywania procedur i instrukcji

C4.Nabycie przez studenta umiejętności planowania działań w zakresie wdrażania systemów

zarządzania bhp i oś.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych dotyczących bhp

2. Student posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska

3. Student potrafi obsługiwać komputer oraz wyszukiwać informacji w internecie

Literatura:

Literatura podstawowa *:

1. Ulewicz R., Klimecka-Tatar D., Mazur M., Niciejewska M.: Wybrane aspekty zarządzania

bezpieczeństwem i higieną pracy. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i

Produkcji, Częstochowa 2015.

2. Karczewski J.: System zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk 2000.

3. Banasiak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca **:

1. Bugdol M., Jedynak P.: Współczesne systemy zarządzania, OnePress, 2012.

2. Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo

Politechniki Śląskiej, 2010.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej (lub

możliwe do pozyskania w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego)

* Publikacje osób prowadzących dany przedmiot, tematycznie bezpośrednio związane z tym

przedmiotem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kielesińska
Prowadzący grup: Agata Kielesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rosak-Szyrocka
Prowadzący grup: Monika Osyra, Joanna Rosak-Szyrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony środowiska.

C2.Przedstawienie metod i technik stosowanych podczas wdrażania systemów zarządzania bhp o oś.

C3.Nabycie przez studenta umiejętności opracowania i odczytywania procedur i instrukcji.

C4.Nabycie przez studenta umiejętności planowania działań w zakresie wdrażania systemów zarządzania bhp i oś.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych dotyczących bhp

2. Student posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska

3. Student potrafi obsługiwać komputer oraz wyszukiwać informacji w internecie

Literatura:

Literatura podstawowa *:

1. Ulewicz R., Klimecka-Tatar D., Mazur M., Niciejewska M.: Wybrane aspekty zarządzania

bezpieczeństwem i higieną pracy. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i

Produkcji, Częstochowa 2015.

2. Karczewski J.: System zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk 2000.

3. Banasiak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca **:

1. Bugdol M., Jedynak P.: Współczesne systemy zarządzania, OnePress, 2012.

2. Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej (lub możliwe do pozyskania w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Roman
Prowadzący grup: Monika Osyra, Magdalena Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)