Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D2-NIwZP-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 3 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Dariusz Dudek, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie pojęć związanych z systemami informatycznymi w zarządzaniu, w tym zarządzaniu projektami.

C2. Zaprezentowanie zasad, metod i technik projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

C3. Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji GanttProject.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I

INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami.

2. Student posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych.

3. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu systemów informacyjnych zarządzania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trocki M. (2013), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

2. Wirkus M. (2014), Zarządzanie projektem, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Wysocki R. K. (2018), Efektywne zarządzanie projektami, Onepress, Gliwice.

Literatura uzupełniająca:

1. Wrycza S., Marcinkowski B., Maślankowski J. (2012), UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane, Helion, Gliwice.

2. Wachnik B. (2016), Wdrażanie systemów informatycznych wspomagajacych zarządzanie, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Kucęba R. (2015), Changes in Management Processes and IT Technology Development - "Milestones", [w:] Considerations About the Economy, Niedziółka D. (red.), Warsaw School of Economics Press, s. 179-201.

4. Kulej-Dudek E., Niedbał R., Wrzalik A., Dudek D., Kobis P. (2018), Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie inżynierskie, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, (red.) Nowakowska-Grunt J., Grabowska M., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 193-206.

5. Kobis P., Chmielarz G. (2018), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w

przedsiębiorstwach na płaszczyźnie elektronicznego przetwarzania danych, Marketing i Rynek Nr 9, s. 410-423.

6. Chmielarz G. (2016), Kształtowanie właściwych postaw pracowników organizacji w aspekcie ochrony informacji, [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania. Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji (red.) KIEŁTYKA Leszek, JĘDRZEJCZYK Waldemar, KOBIS Paweł, s. 227-242.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Dariusz Dudek, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie pojęć związanych z systemami informatycznymi w zarządzaniu, w tym zarządzaniu projektami.

C2. Zaprezentowanie zasad, metod i technik projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

C3. Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji GanttProject.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I

INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami.

2. Student posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych.

3. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu systemów informacyjnych zarządzania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trocki M. (2013), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

2. Wirkus M. (2014), Zarządzanie projektem, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Wysocki R. K. (2018), Efektywne zarządzanie projektami, Onepress, Gliwice.

Literatura uzupełniająca:

1. Wrycza S., Marcinkowski B., Maślankowski J. (2012), UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane, Helion, Gliwice.

2. Wachnik B. (2016), Wdrażanie systemów informatycznych wspomagajacych zarządzanie, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Kucęba R. (2015), Changes in Management Processes and IT Technology Development - "Milestones", [w:] Considerations About the Economy, Niedziółka D. (red.), Warsaw School of Economics Press, s. 179-201.

4. Kulej-Dudek E., Niedbał R., Wrzalik A., Dudek D., Kobis P. (2018), Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie inżynierskie, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, (red.) Nowakowska-Grunt J., Grabowska M., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 193-206.

5. Kobis P., Chmielarz G. (2018), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w

przedsiębiorstwach na płaszczyźnie elektronicznego przetwarzania danych, Marketing i Rynek Nr 9, s. 410-423.

6. Chmielarz G. (2016), Kształtowanie właściwych postaw pracowników organizacji w aspekcie ochrony informacji, [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania. Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji (red.) KIEŁTYKA Leszek, JĘDRZEJCZYK Waldemar, KOBIS Paweł, s. 227-242.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie pojęć związanych z systemami informatycznymi w zarządzaniu, w tym zarządzaniu projektami.

C2. Zaprezentowanie zasad, metod i technik projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

C3. Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji GanttProject.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I

INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami.

2. Student posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych.

3. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu systemów informacyjnych zarządzania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trocki M. (2013), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

2. Wirkus M. (2014), Zarządzanie projektem, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Wysocki R. K. (2018), Efektywne zarządzanie projektami, Onepress, Gliwice.

Literatura uzupełniająca:

1. Wrycza S., Marcinkowski B., Maślankowski J. (2012), UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane, Helion, Gliwice.

2. Wachnik B. (2016), Wdrażanie systemów informatycznych wspomagajacych zarządzanie, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Kucęba R. (2015), Changes in Management Processes and IT Technology Development - "Milestones", [w:] Considerations About the Economy, Niedziółka D. (red.), Warsaw School of Economics Press, s. 179-201.

4. Kulej-Dudek E., Niedbał R., Wrzalik A., Dudek D., Kobis P. (2018), Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie inżynierskie, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, (red.) Nowakowska-Grunt J., Grabowska M., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 193-206.

5. Kobis P., Chmielarz G. (2018), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w

przedsiębiorstwach na płaszczyźnie elektronicznego przetwarzania danych, Marketing i Rynek Nr 9, s. 410-423.

6. Chmielarz G. (2016), Kształtowanie właściwych postaw pracowników organizacji w aspekcie ochrony informacji, [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania. Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji (red.) KIEŁTYKA Leszek, JĘDRZEJCZYK Waldemar, KOBIS Paweł, s. 227-242.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)