Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne we współczesnym przedsiębiorstwie sem.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-D1-ZSwWP-03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne we współczesnym przedsiębiorstwie sem.3
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności z zakresu analizy, planowania, implementacji i kontroli realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii.

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności odnajdywania i porządkowania informacji strategicznej w otoczeniu oraz zastosowanie w praktyce metody analizy potencjału strategicznego współczesnego przedsiębiorstwa.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania.

3. Student potrafi przedstawić problemy z zakresu zarządzania i kierowania rozwojem przedsiębiorstwa w długim okresie.

4. Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów.

Pełny opis:

Wykład 15 h

W 1- Nurty w ogólnej nauce o zrządzaniu 1h

W 2- Omówienie metod formułowania strategii przedsiębiorstwa. 1h

W 3- Prezentacja typologia strategii współczesnych przedsiębiorstw. 2h

W 4- Otoczenie współczesnego przedsiębiorstwa. 2h

W 5- Globalizacja, hiperkonkurencja. 2h

W 6- Strategiczna rola menagera współczesnego przeds. 2h

W 7- Porównanie organizacji dawnej i nowoczesnej. 2h

W 8- Elementy twardego i miękkiego zarządzania. 1h

W 9- Misie i wizje nowoczesnej organizacji. 2h

Literatura:

Podstawowa:

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2016,

2. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2010,

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000,

4. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007,

Uzupełniająca:

5. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007,

6. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Efekty uczenia się:

EU 1 Student potrafi określić istotę strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

EU 2 Student potrafi przedstawić podstawowe uwarunkowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie.

EU 3 Student potrafi rozróżnić strategie (oraz ich charakterystyki) stosowane przez współczesne organizacje rynkowe.

Metody i kryteria oceniania:

6. SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA)

F1. Obecność i aktywność na zajęciach.

EU1:

2-Student nie potrafi zaprezentować ani określić istoty zarządzania strategicznego

3-Student potrafi zaprezentować genezę zarządzania strategicznego

4-Student potrafi zaprezentować genezę zarządzania strategicznego, określić współczesny kontekst zarządzania strategicznego.

5-Student potrafi zaprezentować genezę zarządzania strategicznego, określić współczesny kontekst zarządzania strategicznego oraz podać przykłady prostych decyzji strategicznych.

EU2:

2-Student nie rozumie procesu podejmowania decyzji strategicznych w organizacji.

3-Student potrafi zdefiniować i opisać proces podejmowania decyzji strategicznych w organizacji.

4-Student potrafi zdefiniować i opisać proces podejmowania decyzji strategicznych w organizacji oraz scharakteryzować determinanty tych decyzji.

5-Student potrafi zdefiniować i opisać proces podejmowania decyzji strategicznych w organizacji, scharakteryzować determinanty podejmowania decyzji strategicznych na podstawie określonego przedsiębiorstwa.

EU3:

2-Student nie potrafi rozróżnić strategii stosowanych przez współczesne organizacje rynkowe.

3-Student potrafi rozróżnić strategie stosowane przez współczesne organizacje rynkowe.

4-Student potrafi rozróżnić strategie stosowane przez przedsiębiorstwa oraz przedstawić ich charakterystyki.

5-Student potrafi rozróżnić strategie stosowane przez przedsiębiorstwa, przedstawić ich charakterystyki w kontekście rozwiązań logistycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Królik
Prowadzący grup: Ryszard Królik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Królik
Prowadzący grup: Ryszard Królik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Królik
Prowadzący grup: Ryszard Królik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności z zakresu analizy, planowania, implementacji i kontroli realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii.

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności odnajdywania i porządkowania informacji strategicznej w otoczeniu oraz zastosowanie w praktyce metody analizy potencjału strategicznego współczesnego przedsiębiorstwa.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania.

3. Student potrafi przedstawić problemy z zakresu zarządzania i kierowania rozwojem przedsiębiorstwa w długim okresie.

4. Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów.

Pełny opis:

Wykład 15 h

W 1- Nurty w ogólnej nauce o zrządzaniu 1h

W 2- Omówienie metod formułowania strategii przedsiębiorstwa. 1h

W 3- Prezentacja typologia strategii współczesnych przedsiębiorstw. 2h

W 4- Otoczenie współczesnego przedsiębiorstwa. 2h

W 5- Globalizacja, hiperkonkurencja. 2h

W 6- Strategiczna rola menagera współczesnego przeds. 2h

W 7- Porównanie organizacji dawnej i nowoczesnej. 2h

W 8- Elementy twardego i miękkiego zarządzania. 1h

W 9- Misie i wizje nowoczesnej organizacji. 2h

Literatura:

Podstawowa:

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2016,

2. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2010,

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000,

4. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007,

Uzupełniająca:

5. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007,

6. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.