Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-EZ-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2011-02-21 - 2011-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy i ukazanie złożoności problematyki etycznej zarówno w aspekcie historycznym jak systematycznym. Ponadto wskazanie i poddanie analizie najważniejszych dylematów moralnych zawodu współczesnego menedżera. Poprzez zapoznanie studentów z zasadniczymi teoriami filozoficznymi dotyczącymi etycznych zachowań oraz mechanizmami psychologicznymi i społecznymi, wyznaczającymi sposób spostrzegania norm i reguł moralnych.

C2. Uwrażliwienie słuchaczy na złożoność problematyki etycznej w kontekście ich przyszłego zawodu.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

2. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

W 1(2) - Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu „Etyka zawodowa”.

W 2(2) - Etyka jako nauka o moralności.

W 3(2) - „Etyka zawodowa” jako jedna z etyk szczegółowych.

W 4(2) - „Człowiek czy zasób ludzki?” – spór o normę moralną jako kryterium wartości moralnej czynu.

W 5(2) - Formy egzekwowania przestrzegania norm moralnych – Kodeksy Etyczne.

W 6(2) - Dylematy moralne w procesie decyzyjnym współczesnego menedżera.

W 7(2) - Problem wiarygodności i dotrzymywania umów.

W 8- Dyskryminacja/preferencja w procesie rekrutacji i selekcji personelu.

W 9(2) - Korupcja jako przejaw kryzysu moralności zawodowej.

W 10(2) - Lojalność wobec firmy a tzw. pranie brudów.

W 11(2) - Prawa pracownicze na tle praw człowieka.

W 12(2) - Wielokulturowość jako podłoże konfliktów.

W 13(2) - Etyka reklamy w kontekście zawodu menedżera.

W 14(2) - Zasady zachowań etycznych wzorcowego menedżera.

W 15(2) - Test końcowy i wpisy zaliczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.

2. Hope E., Etyka w zawodzie specjalistów public relations, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

3. Klimek J., Etyka biznesu: teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Myśliwiec G., Etyka gospodarcza i zawodowa, Wyd. ALMAMER, Warszawa 2013.

2. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2018.

3. Adamkiewicz M., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015.

4. Komosa A., Kultura zawodu, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2016.

5. Grabowski D, Etyka pracy (eBook), Wyd. UŚ, Katowice 2015.

6. Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Wyd. KUL, Lublin 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy i ukazanie złożoności problematyki etycznej zarówno w aspekcie historycznym jak systematycznym. Ponadto wskazanie i poddanie analizie najważniejszych dylematów moralnych zawodu współczesnego menedżera. Poprzez zapoznanie studentów z zasadniczymi teoriami filozoficznymi dotyczącymi etycznych zachowań oraz mechanizmami psychologicznymi i społecznymi, wyznaczającymi sposób spostrzegania norm i reguł moralnych.

C2. Uwrażliwienie słuchaczy na złożoność problematyki etycznej w kontekście ich przyszłego zawodu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

2. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.

2. Hope E., Etyka w zawodzie specjalistów public relations, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

3. Klimek J., Etyka biznesu: teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Myśliwiec G., Etyka gospodarcza i zawodowa, Wyd. ALMAMER, Warszawa 2013.

2. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2018.

3. Adamkiewicz M., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015.

4. Komosa A., Kultura zawodu, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2016.

5. Grabowski D, Etyka pracy (eBook), Wyd. UŚ, Katowice 2015.

6. Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Wyd. KUL, Lublin 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy i ukazanie złożoności problematyki etycznej zarówno w aspekcie historycznym jak systematycznym. Ponadto wskazanie i poddanie analizie najważniejszych dylematów moralnych zawodu współczesnego menedżera. Poprzez zapoznanie studentów z zasadniczymi teoriami filozoficznymi dotyczącymi etycznych zachowań oraz mechanizmami psychologicznymi i społecznymi, wyznaczającymi sposób spostrzegania norm i reguł moralnych.

C2. Uwrażliwienie słuchaczy na złożoność problematyki etycznej w kontekście ich przyszłego zawodu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

2. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.

2. Hope E., Etyka w zawodzie specjalistów public relations, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

3. Klimek J., Etyka biznesu: teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Myśliwiec G., Etyka gospodarcza i zawodowa, Wyd. ALMAMER, Warszawa 2013.

2. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2018.

3. Adamkiewicz M., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015.

4. Komosa A., Kultura zawodu, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2016.

5. Grabowski D, Etyka pracy (eBook), Wyd. UŚ, Katowice 2015.

6. Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Wyd. KUL, Lublin 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy i ukazanie złożoności problematyki etycznej zarówno w aspekcie historycznym jak systematycznym. Ponadto wskazanie i poddanie analizie najważniejszych dylematów moralnych zawodu współczesnego menedżera. Poprzez zapoznanie studentów z zasadniczymi teoriami filozoficznymi dotyczącymi etycznych zachowań oraz mechanizmami psychologicznymi i społecznymi, wyznaczającymi sposób spostrzegania norm i reguł moralnych.

C2. Uwrażliwienie słuchaczy na złożoność problematyki etycznej w kontekście ich przyszłego zawodu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji.

Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.

Hope E., Etyka w zawodzie specjalistów public relations, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Klimek J., Etyka biznesu: teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Skiba Ł., Etyka zarządzania organizacją, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim, Ewa Gorczycka (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Myśliwiec G., Etyka gospodarcza i zawodowa, Wyd. ALMAMER, Warszawa 2013.

Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2018.

Adamkiewicz M., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015.

Komosa A., Kultura zawodu, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2016.

Grabowski D, Etyka pracy (eBook), Wyd. UŚ, Katowice 2015.

Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Wyd. KUL, Lublin 2010.

Skiba Ł., Rola kodeksów etycznych w kształtowaniu postaw pracowniczych, [w:] Humanizacja w procesach zarządzania, Felicjan Bylok, Janusz Kołodziejski (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Skiba Ł., The Problem of Multiculturalism in the Context of Conflict, Forum Scientiae Oeconomia, Vol. 5, Nr 1, 2017. http://www.wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/Forum%20vol%205%20no%201/3.pdf

Skiba Ł., Dyskryminacja jako patologia procesu rekrutacji i selekcji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy ROBAK Elżbieta (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

Skiba Ł., Etos menedżera administracji publicznej działającego w ramach jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Nr 20, 2015. https://bg.pcz.pl/apisnb/book/49804/Etos-mened-era-administracji-publicznej-dzia-aj-cego-w-ramach-jednostki-samorz-du-terytorialnego

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy i ukazanie złożoności problematyki etycznej zarówno w aspekcie historycznym jak systematycznym. Ponadto wskazanie i poddanie analizie najważniejszych dylematów moralnych zawodu współczesnego menedżera. Poprzez zapoznanie studentów z zasadniczymi teoriami filozoficznymi dotyczącymi etycznych zachowań oraz mechanizmami psychologicznymi i społecznymi, wyznaczającymi sposób spostrzegania norm i reguł moralnych.

C2. Uwrażliwienie słuchaczy na złożoność problematyki etycznej w kontekście ich przyszłego zawodu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji.

Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.

Hope E., Etyka w zawodzie specjalistów public relations, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Klimek J., Etyka biznesu: teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Skiba Ł., Etyka zarządzania organizacją, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim, Ewa Gorczycka (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Myśliwiec G., Etyka gospodarcza i zawodowa, Wyd. ALMAMER, Warszawa 2013.

Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2018.

Adamkiewicz M., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015.

Komosa A., Kultura zawodu, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2016.

Grabowski D, Etyka pracy (eBook), Wyd. UŚ, Katowice 2015.

Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Wyd. KUL, Lublin 2010.

Skiba Ł., Rola kodeksów etycznych w kształtowaniu postaw pracowniczych, [w:] Humanizacja w procesach zarządzania, Felicjan Bylok, Janusz Kołodziejski (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Skiba Ł., The Problem of Multiculturalism in the Context of Conflict, Forum Scientiae Oeconomia, Vol. 5, Nr 1, 2017. http://www.wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/Forum%20vol%205%20no%201/3.pdf

Skiba Ł., Dyskryminacja jako patologia procesu rekrutacji i selekcji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy ROBAK Elżbieta (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

Skiba Ł., Etos menedżera administracji publicznej działającego w ramach jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Nr 20, 2015. https://bg.pcz.pl/apisnb/book/49804/Etos-mened-era-administracji-publicznej-dzia-aj-cego-w-ramach-jednostki-samorz-du-terytorialnego

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy i ukazanie złożoności problematyki etycznej zarówno w aspekcie historycznym jak systematycznym. Ponadto wskazanie i poddanie analizie najważniejszych dylematów moralnych zawodu współczesnego menedżera. Poprzez zapoznanie studentów z zasadniczymi teoriami filozoficznymi dotyczącymi etycznych zachowań oraz mechanizmami psychologicznymi i społecznymi, wyznaczającymi sposób spostrzegania norm i reguł moralnych.

C2. Uwrażliwienie słuchaczy na złożoność problematyki etycznej w kontekście ich przyszłego zawodu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji.

Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.

Hope E., Etyka w zawodzie specjalistów public relations, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Klimek J., Etyka biznesu: teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Skiba Ł., Etyka zarządzania organizacją, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim, Ewa Gorczycka (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Myśliwiec G., Etyka gospodarcza i zawodowa, Wyd. ALMAMER, Warszawa 2013.

Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2018.

Adamkiewicz M., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015.

Komosa A., Kultura zawodu, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2016.

Grabowski D, Etyka pracy (eBook), Wyd. UŚ, Katowice 2015.

Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Wyd. KUL, Lublin 2010.

Skiba Ł., Rola kodeksów etycznych w kształtowaniu postaw pracowniczych, [w:] Humanizacja w procesach zarządzania, Felicjan Bylok, Janusz Kołodziejski (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Skiba Ł., The Problem of Multiculturalism in the Context of Conflict, Forum Scientiae Oeconomia, Vol. 5, Nr 1, 2017. http://www.wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/Forum%20vol%205%20no%201/3.pdf

Skiba Ł., Dyskryminacja jako patologia procesu rekrutacji i selekcji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy ROBAK Elżbieta (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

Skiba Ł., Etos menedżera administracji publicznej działającego w ramach jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Nr 20, 2015. https://bg.pcz.pl/apisnb/book/49804/Etos-mened-era-administracji-publicznej-dzia-aj-cego-w-ramach-jednostki-samorz-du-terytorialnego

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy i ukazanie złożoności problematyki etycznej zarówno w aspekcie historycznym jak systematycznym. Ponadto wskazanie i poddanie analizie najważniejszych dylematów moralnych zawodu współczesnego menedżera. Poprzez zapoznanie studentów z zasadniczymi teoriami filozoficznymi dotyczącymi etycznych zachowań oraz mechanizmami psychologicznymi i społecznymi, wyznaczającymi sposób spostrzegania norm i reguł moralnych.

C2. Uwrażliwienie słuchaczy na złożoność problematyki etycznej w kontekście ich przyszłego zawodu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.

Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w organizacji.

Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizacji oraz zna klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.

Hope E., Etyka w zawodzie specjalistów public relations, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Klimek J., Etyka biznesu: teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Skiba Ł., Etyka zarządzania organizacją, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim, Ewa Gorczycka (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Myśliwiec G., Etyka gospodarcza i zawodowa, Wyd. ALMAMER, Warszawa 2013.

Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2018.

Adamkiewicz M., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015.

Komosa A., Kultura zawodu, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2016.

Grabowski D, Etyka pracy (eBook), Wyd. UŚ, Katowice 2015.

Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Wyd. KUL, Lublin 2010.

Skiba Ł., Rola kodeksów etycznych w kształtowaniu postaw pracowniczych, [w:] Humanizacja w procesach zarządzania, Felicjan Bylok, Janusz Kołodziejski (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Skiba Ł., The Problem of Multiculturalism in the Context of Conflict, Forum Scientiae Oeconomia, Vol. 5, Nr 1, 2017. http://www.wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/Forum%20vol%205%20no%201/3.pdf

Skiba Ł., Dyskryminacja jako patologia procesu rekrutacji i selekcji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy ROBAK Elżbieta (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

Skiba Ł., Etos menedżera administracji publicznej działającego w ramach jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Nr 20, 2015. https://bg.pcz.pl/apisnb/book/49804/Etos-mened-era-administracji-publicznej-dzia-aj-cego-w-ramach-jednostki-samorz-du-terytorialnego

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)