Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Promocja i reklama usług logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-PiRUL-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja i reklama usług logistycznych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z problematyką marketingu usług.

C2. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej działań promocyjnych przedsiębiorstw oraz roli reklamy w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw oraz wykształcenie u studentów umiejętności wykorzystania działań z zakresu promocji w przedsiębiorstwie.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat podstawowych założeń dotyczących marketingu.

2. Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania przedsiębiorstwem..

3. Student posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

W1/W2 – (2) Charakterystyka marketingu usług.

W3/W4 – (2) Koncepcja marketingu relacyjnego.

W 5 – (1) Znaczenie polityki komunikacji w działaniach przedsiębiorstwa usługowego.

W 6 – (1) Znaczenie promocji mix w instrumentarium marketingu mix

W 7/W8 – (2) Miejsce reklamy w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw

W9/W10 – (2) Sprzedaż osobista w przedsiębiorstwach usługowych

W11/W12 – (2) Skuteczne kreowanie pozytywnego wizerunku firmy – Public Relations

W13/W14 – (2) Wykorzystanie marketingu bezpośredniego, w tym mediów społecznościowych, w działaniach przedsiębiorstw

W 15 – (1) Narzędzia promocji sprzedaży

Ć1 - (1) Zajęcia wprowadzające – przedstawienie celów, które będą realizowane podczas cotygodniowych spotkań oraz zapoznanie studentów z kryteriami oceny.

Ć2 – (1) Przypomnienie podstaw zagadnień marketingowych (ćwiczenie w zespołach)

Ć3 – Ć7 –(5) Specyfika komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem za pomocą reklamy. Przygotowanie briefu reklamowego na wybranych przykładach (ćwiczenie w zespołach)

Ć8 – (1) Prezentacje briefu reklamowego (power point)

Ć9 – Ć10 – (2) Kompozycja działań promocyjnych przedsiębiorstw usługowych na wybranych przykładach. Przygotowanie analizy (praca w zespołach).

Ć11 – (1) Prezentacje analizy (power point)

Ć12 – Ć13 – (2) Budowanie relacji z odbiorcami za pomocą mediów społecznościowych. Przygotowanie analizy (praca w zespołach).

Ć14 - (1) Prezentacje analizy (power point)

Ć15 – (1) Wpisywanie ocen.

Literatura:

Podstawowa

1) Antonowicz, M., „O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo-logistycznych”. Logistyka, 2/2015.

2) Gaschi, A., „Istota ryzyka w usługach logistycznych”. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, nr kol. 1888, 2013 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2ede9516-b162-4f23-9375-f53996469633/c/Gaschi_ZNOiZ_63_2013.pdf).

3) Mindur, L., Rosa, G., „Innowacje w marketingu usług transportowych”. Logistyka, 6/2014.

4) Artykuły – czasopismo „Marketing w praktyce”

Uzupełniająca:

1) Artykuły w czasopiśmie „Marketing i Rynek”

2) Kozłowska, A. (2015). „Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej”. W: A. Kołodziej-Durnaś (red.), Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, 75-96 (wersja online, dostęp: https://www.researchgate.net/profile/Marcin _Karlik/publication/323759475_Wikipedia_2001-2015_-_czternascie_lat_innowacji_ spolecznych_w_obszarze_wolnego_dostepu_do_wiedzy/links/5aa962920f7e9b88266ea324/Wikipedia-2001-2015-czternascie-lat-innowacji-spolecznych-w-obszarze-wolnego-dostepu-do-wiedzy.pdf#page=76).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z problematyką marketingu usług.

C2. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej działań promocyjnych przedsiębiorstw oraz roli reklamy w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw oraz wykształcenie u studentów umiejętności wykorzystania działań z zakresu promocji w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat podstawowych założeń dotyczących marketingu.

2. Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania przedsiębiorstwem..

3. Student posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1) Antonowicz, M., „O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo-logistycznych”. Logistyka, 2/2015.

2) Gaschi, A., „Istota ryzyka w usługach logistycznych”. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, nr kol. 1888, 2013 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2ede9516-b162-4f23-9375-f53996469633/c/Gaschi_ZNOiZ_63_2013.pdf).

3) Mindur, L., Rosa, G., „Innowacje w marketingu usług transportowych”. Logistyka, 6/2014.

4) Artykuły – czasopismo „Marketing w praktyce”

Uzupełniająca:

1) Artykuły w czasopiśmie „Marketing i Rynek”

2) Kozłowska, A. (2015). „Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej”. W: A. Kołodziej-Durnaś (red.), Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, 75-96 (wersja online, dostęp: https://www.researchgate.net/profile/Marcin _Karlik/publication/323759475_Wikipedia_2001-2015_-_czternascie_lat_innowacji_ spolecznych_w_obszarze_wolnego_dostepu_do_wiedzy/links/5aa962920f7e9b88266ea324/Wikipedia-2001-2015-czternascie-lat-innowacji-spolecznych-w-obszarze-wolnego-dostepu-do-wiedzy.pdf#page=76).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z problematyką marketingu usług.

C2. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej działań promocyjnych przedsiębiorstw oraz roli reklamy w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw oraz wykształcenie u studentów umiejętności wykorzystania działań z zakresu promocji w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat podstawowych założeń dotyczących marketingu.

2. Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania przedsiębiorstwem..

3. Student posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1) Antonowicz, M., „O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo-logistycznych”. Logistyka, 2/2015.

2) Gaschi, A., „Istota ryzyka w usługach logistycznych”. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, nr kol. 1888, 2013 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2ede9516-b162-4f23-9375-f53996469633/c/Gaschi_ZNOiZ_63_2013.pdf).

3) Mindur, L., Rosa, G., „Innowacje w marketingu usług transportowych”. Logistyka, 6/2014.

4) Artykuły – czasopismo „Marketing w praktyce”

Uzupełniająca:

1) Artykuły w czasopiśmie „Marketing i Rynek”

2) Kozłowska, A. (2015). „Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej”. W: A. Kołodziej-Durnaś (red.), Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, 75-96 (wersja online, dostęp: https://www.researchgate.net/profile/Marcin _Karlik/publication/323759475_Wikipedia_2001-2015_-_czternascie_lat_innowacji_ spolecznych_w_obszarze_wolnego_dostepu_do_wiedzy/links/5aa962920f7e9b88266ea324/Wikipedia-2001-2015-czternascie-lat-innowacji-spolecznych-w-obszarze-wolnego-dostepu-do-wiedzy.pdf#page=76).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z problematyką marketingu usług.

C2. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej działań promocyjnych przedsiębiorstw oraz roli reklamy w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw oraz wykształcenie u studentów umiejętności wykorzystania działań z zakresu promocji w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat podstawowych założeń dotyczących marketingu.

2. Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania przedsiębiorstwem..

3. Student posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1) Antonowicz, M., „O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo-logistycznych”. Logistyka, 2/2015.

2) Gaschi, A., „Istota ryzyka w usługach logistycznych”. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, nr kol. 1888, 2013 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2ede9516-b162-4f23-9375-f53996469633/c/Gaschi_ZNOiZ_63_2013.pdf).

3) Mindur, L., Rosa, G., „Innowacje w marketingu usług transportowych”. Logistyka, 6/2014.

4) Artykuły – czasopismo „Marketing w praktyce”

Uzupełniająca:

1) Artykuły w czasopiśmie „Marketing i Rynek”

2) Kozłowska, A. (2015). „Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej”. W: A. Kołodziej-Durnaś (red.), Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, 75-96 (wersja online, dostęp: https://www.researchgate.net/profile/Marcin _Karlik/publication/323759475_Wikipedia_2001-2015_-_czternascie_lat_innowacji_ spolecznych_w_obszarze_wolnego_dostepu_do_wiedzy/links/5aa962920f7e9b88266ea324/Wikipedia-2001-2015-czternascie-lat-innowacji-spolecznych-w-obszarze-wolnego-dostepu-do-wiedzy.pdf#page=76).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z problematyką marketingu usług.

C2. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej działań promocyjnych przedsiębiorstw oraz roli reklamy w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw oraz wykształcenie u studentów umiejętności wykorzystania działań z zakresu promocji w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat podstawowych założeń dotyczących marketingu.

2. Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania przedsiębiorstwem..

3. Student posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1) Antonowicz, M., „O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo-logistycznych”. Logistyka, 2/2015.

2) Gaschi, A., „Istota ryzyka w usługach logistycznych”. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, nr kol. 1888, 2013 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2ede9516-b162-4f23-9375-f53996469633/c/Gaschi_ZNOiZ_63_2013.pdf).

3) Mindur, L., Rosa, G., „Innowacje w marketingu usług transportowych”. Logistyka, 6/2014.

4) Artykuły – czasopismo „Marketing w praktyce”

Uzupełniająca:

1) Artykuły w czasopiśmie „Marketing i Rynek”

2) Kozłowska, A. (2015). „Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej”. W: A. Kołodziej-Durnaś (red.), Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, 75-96 (wersja online, dostęp: https://www.researchgate.net/profile/Marcin _Karlik/publication/323759475_Wikipedia_2001-2015_-_czternascie_lat_innowacji_ spolecznych_w_obszarze_wolnego_dostepu_do_wiedzy/links/5aa962920f7e9b88266ea324/Wikipedia-2001-2015-czternascie-lat-innowacji-spolecznych-w-obszarze-wolnego-dostepu-do-wiedzy.pdf#page=76).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z problematyką marketingu usług.

C2. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej działań promocyjnych przedsiębiorstw oraz roli reklamy w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw oraz wykształcenie u studentów umiejętności wykorzystania działań z zakresu promocji w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat podstawowych założeń dotyczących marketingu.

2. Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania przedsiębiorstwem..

3. Student posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1) Antonowicz, M., „O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo-logistycznych”. Logistyka, 2/2015.

2) Gaschi, A., „Istota ryzyka w usługach logistycznych”. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, nr kol. 1888, 2013 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2ede9516-b162-4f23-9375-f53996469633/c/Gaschi_ZNOiZ_63_2013.pdf).

3) Mindur, L., Rosa, G., „Innowacje w marketingu usług transportowych”. Logistyka, 6/2014.

4) Artykuły – czasopismo „Marketing w praktyce”

Uzupełniająca:

1) Artykuły w czasopiśmie „Marketing i Rynek”

2) Kozłowska, A. (2015). „Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej”. W: A. Kołodziej-Durnaś (red.), Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, 75-96 (wersja online, dostęp: https://www.researchgate.net/profile/Marcin _Karlik/publication/323759475_Wikipedia_2001-2015_-_czternascie_lat_innowacji_ spolecznych_w_obszarze_wolnego_dostepu_do_wiedzy/links/5aa962920f7e9b88266ea324/Wikipedia-2001-2015-czternascie-lat-innowacji-spolecznych-w-obszarze-wolnego-dostepu-do-wiedzy.pdf#page=76).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z problematyką marketingu usług.

C2. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej działań promocyjnych przedsiębiorstw oraz roli reklamy w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw oraz wykształcenie u studentów umiejętności wykorzystania działań z zakresu promocji w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat podstawowych założeń dotyczących marketingu.

2. Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania przedsiębiorstwem..

3. Student posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1) Antonowicz, M., „O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo-logistycznych”. Logistyka, 2/2015.

2) Gaschi, A., „Istota ryzyka w usługach logistycznych”. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, nr kol. 1888, 2013 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2ede9516-b162-4f23-9375-f53996469633/c/Gaschi_ZNOiZ_63_2013.pdf).

3) Mindur, L., Rosa, G., „Innowacje w marketingu usług transportowych”. Logistyka, 6/2014.

4) Artykuły – czasopismo „Marketing w praktyce”

Uzupełniająca:

1) Artykuły w czasopiśmie „Marketing i Rynek”

2) Kozłowska, A. (2015). „Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej”. W: A. Kołodziej-Durnaś (red.), Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, 75-96 (wersja online, dostęp: https://www.researchgate.net/profile/Marcin _Karlik/publication/323759475_Wikipedia_2001-2015_-_czternascie_lat_innowacji_ spolecznych_w_obszarze_wolnego_dostepu_do_wiedzy/links/5aa962920f7e9b88266ea324/Wikipedia-2001-2015-czternascie-lat-innowacji-spolecznych-w-obszarze-wolnego-dostepu-do-wiedzy.pdf#page=76).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)