Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i inżynieria systemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-TiIS-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Dariusz Dudek, Waldemar Jędrzejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z ideą podejścia systemowego i procesowego.

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizowania i projektowania systemów gospodarczych i technicznych

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu zarządzania oraz podstaw funkcjonowania organizacji.

2. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu wyrobów technicznych.

3. Student posiada elementarne umiejętności myślenia analitycznego.

Pełny opis:

W 1 (1)– Wprowadzenie do przedmiotu

W 2 (1)– Zdefiniowanie przydatnych pojęć

W 3 (1)– Ogólna charakterystyka systemów

W 4 (1)– Systemowe ujęcie obiektu gospodarczego

W 5 (1)– Klasyfikacja i typy systemów

W6 (1)– Hierarchia w strukturze systemów

W 7 (1)– Podejście procesowe w teorii systemów - ogólna charakterystyka procesów

W 8 (1)– Podejście procesowe w teorii systemów - sterowanie procesami

W 9 (1)– Podejście procesowe w teorii systemów - Norma ISO 9001

W 10 (1)– Podejście procesowe - problemy marnotrawstwa i doskonalenie procesów

W 11 (1)– Modelowanie systemów i procesów – wprowadzenie do zagadnienia, metody modelowania

W 12 (1)– Modelowanie systemów i procesów – modele graficzne, schematy blokowe

W13 (1)– Analiza systemowa - istota, cele i zadania analizy systemowej

W14 (1)– Analiza systemowa - procedury postępowania w analizie systemowej

W15 (1)– Analiza systemowa - wybrane metody i narzędzia stosowane

w analizie systemowej

C1 (1)– Zajęcia wprowadzające. Zasady korzystania z platformy

e-learninowej. Zasady wykonywania ćwiczeń oraz uzyskania zaliczenia

z przedmiotu

C2 (1)– Definiowanie przydatnych pojęć - analiza

C 3 (1)– Ogólna charakterystyka systemów - studia przypadków

C 4 (1)– Systemowe ujęcie obiektu gospodarczego - analiza przepływów informacyjnych i zasileniowych w organizacjach

C 5 (1)– Analiza przepływów informacyjnych i zasileniowych w organizacjach - perspektywa sytuacyjna

C 6 (1)– Hierarchia w strukturze systemów - analiza wybranych produktów

C 7 (1)– Projektowanie wewnętrznej struktury systemów technicznych

C 8 (1)– Projektowanie wewnętrznej struktury systemów technicznych - analiza przypadku

C 9 (1)– Projektowanie wewnętrznej struktury systemów technicznych - realizacja projektu w grupach zadaniowych

C 10 (1)– Projektowanie wewnętrznej struktury procesu technologicznego - projekt wstępny

C 11 (1)– Projektowanie wewnętrznej struktury procesu technologicznego – analiza przypadku

C 12 (1)– Projektowanie wewnętrznej struktury procesu technologicznego – realizacja projektu w grupach zadaniowych

C 13 (1)– Modelowanie systemów i procesów przy użyciu schematów blokowych – projekt wstępny

C 14 (1)– Modelowanie systemów i procesów przy użyciu schematów blokowych – realizacja projektu w grupach zadaniowych

C 15 (1)– Podsumowanie zadań projektowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemów, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 2010.

2. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji: od systemu do sieci, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. Piekarczyk A, Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Jędrzejczyk W., System zarządzania intuicją menedżerską w przedsiębiorstwie - ocena i weryfikacja, Przegląd Organizacji, 2015, nr 1(900), s. 40-45.

2. Jędrzejczyk W., Współczesne technologie informacyjne v. systemy informacyjne przedsiębiorstw, [w:] Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach, pod red. L. Kiełtyki, R. Niedbała, Wyd. P.Czest., Częstochowa 2015, s. 83-92.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z ideą podejścia systemowego i procesowego.

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizowania i projektowania systemów gospodarczych i technicznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu zarządzania oraz podstaw funkcjonowania organizacji.

2. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu wyrobów technicznych.

3. Student posiada elementarne umiejętności myślenia analitycznego.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemów, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 2010.

2. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji: od systemu do sieci, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. Piekarczyk A, Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Jędrzejczyk W., System zarządzania intuicją menedżerską w przedsiębiorstwie - ocena i weryfikacja, Przegląd Organizacji, 2015, nr 1(900), s. 40-45.

2. Jędrzejczyk W., Współczesne technologie informacyjne v. systemy informacyjne przedsiębiorstw, [w:] Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach, pod red. L. Kiełtyki, R. Niedbała, Wyd. P.Czest., Częstochowa 2015, s. 83-92.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z ideą podejścia systemowego i procesowego.

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizowania i projektowania systemów gospodarczych i technicznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu zarządzania oraz podstaw funkcjonowania organizacji.

2. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu wyrobów technicznych.

3. Student posiada elementarne umiejętności myślenia analitycznego.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemów, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 2010.

2. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji: od systemu do sieci, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. Piekarczyk A, Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Jędrzejczyk W., System zarządzania intuicją menedżerską w przedsiębiorstwie - ocena i weryfikacja, Przegląd Organizacji, 2015, nr 1(900), s. 40-45.

2. Jędrzejczyk W., Współczesne technologie informacyjne v. systemy informacyjne przedsiębiorstw, [w:] Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach, pod red. L. Kiełtyki, R. Niedbała, Wyd. P.Czest., Częstochowa 2015, s. 83-92.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z ideą podejścia systemowego i procesowego.

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizowania i projektowania systemów gospodarczych i technicznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu zarządzania oraz podstaw funkcjonowania organizacji.

2. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu wyrobów technicznych.

3. Student posiada elementarne umiejętności myślenia analitycznego.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemów, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 2010.

2. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji: od systemu do sieci, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. Piekarczyk A, Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Jędrzejczyk W., System zarządzania intuicją menedżerską w przedsiębiorstwie - ocena i weryfikacja, Przegląd Organizacji, 2015, nr 1(900), s. 40-45.

2. Jędrzejczyk W., Współczesne technologie informacyjne v. systemy informacyjne przedsiębiorstw, [w:] Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach, pod red. L. Kiełtyki, R. Niedbała, Wyd. P.Czest., Częstochowa 2015, s. 83-92.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z ideą podejścia systemowego i procesowego.

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizowania i projektowania systemów gospodarczych i technicznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu zarządzania oraz podstaw funkcjonowania organizacji.

2. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu wyrobów technicznych.

3. Student posiada elementarne umiejętności myślenia analitycznego.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemów, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 2010.

2. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji: od systemu do sieci, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. Piekarczyk A, Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Jędrzejczyk W., System zarządzania intuicją menedżerską w przedsiębiorstwie - ocena i weryfikacja, Przegląd Organizacji, 2015, nr 1(900), s. 40-45.

2. Jędrzejczyk W., Współczesne technologie informacyjne v. systemy informacyjne przedsiębiorstw, [w:] Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach, pod red. L. Kiełtyki, R. Niedbała, Wyd. P.Czest., Częstochowa 2015, s. 83-92.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z ideą podejścia systemowego i procesowego.

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizowania i projektowania systemów gospodarczych i technicznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu zarządzania oraz podstaw funkcjonowania organizacji.

2. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu wyrobów technicznych.

3. Student posiada elementarne umiejętności myślenia analitycznego.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemów, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 2010.

2. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji: od systemu do sieci, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. Piekarczyk A, Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Jędrzejczyk W., System zarządzania intuicją menedżerską w przedsiębiorstwie - ocena i weryfikacja, Przegląd Organizacji, 2015, nr 1(900), s. 40-45.

2. Jędrzejczyk W., Współczesne technologie informacyjne v. systemy informacyjne przedsiębiorstw, [w:] Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach, pod red. L. Kiełtyki, R. Niedbała, Wyd. P.Czest., Częstochowa 2015, s. 83-92.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z ideą podejścia systemowego i procesowego.

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizowania i projektowania systemów gospodarczych i technicznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu zarządzania oraz podstaw funkcjonowania organizacji.

2. Student posiada wiedzę ogólną z zakresu wyrobów technicznych.

3. Student posiada elementarne umiejętności myślenia analitycznego.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemów, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 2010.

2. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji: od systemu do sieci, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. Piekarczyk A, Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Jędrzejczyk W., System zarządzania intuicją menedżerską w przedsiębiorstwie - ocena i weryfikacja, Przegląd Organizacji, 2015, nr 1(900), s. 40-45.

2. Jędrzejczyk W., Współczesne technologie informacyjne v. systemy informacyjne przedsiębiorstw, [w:] Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach, pod red. L. Kiełtyki, R. Niedbała, Wyd. P.Czest., Częstochowa 2015, s. 83-92.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)