Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne sem. 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-WF-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne sem. 4
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2011-02-21 - 2011-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Stępniak
Prowadzący grup: Michał Dziadkiewicz, Michał Nowak, Ryszard Poznański, Juliusz Sętowski, Janusz Szopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Sętowski
Prowadzący grup: Michał Dziadkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Auguściak, Agnieszka Krzyszkowska-Zalejska, Dariusz Parkitny, Jolanta Różycka, Waldemar Różycki, Maciej Żyła
Prowadzący grup: Andrzej Auguściak, Agnieszka Krzyszkowska-Zalejska, Dariusz Parkitny, Jolanta Różycka, Waldemar Różycki, Maciej Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krzyszkowska-Zalejska, Wiesław Papaj, Dariusz Parkitny, Piotr Pawłowski, Waldemar Różycki, Maciej Żyła
Prowadzący grup: Agnieszka Krzyszkowska-Zalejska, Wiesław Papaj, Dariusz Parkitny, Piotr Pawłowski, Waldemar Różycki, Maciej Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształtowanie ładnej sylwetki ciała przez wzmocnienie mięśni brzucha, dolnej części mięśni grzbietu i pośladków.

C2. Poprawa ruchomości stawów i jednocześnie zwiększenie giętkości pleców.

C3. Korekta wad postawy.

C4. Redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej i wysmuklenie sylwetki.

C5. Wyczucie własnego ciała, lepsza kontrola i ekonomika własnych ruchów.

C6. Poprawa samopoczucia i samoakceptacji.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

2. Zachowanie bezpieczeństwa i higieny. Umiejętność korzystania z urządzeń i przyborów

Pełny opis:

1. (2) Zapoznanie z podstawowymi zasadami Pilatesa. Prawidłowa postawa ciała. Samoocena kręgosłupa.

2. (2) Podstawowe ćwiczenia wzmacniające „obręcz siły” czyli mięśnie brzucha, pośladków i najszersze mięśnie grzbietu. Wprowadzenie do ćwiczeń w technice Pilatesa.

3. (2) Ćwiczenia mięśni najszerszych grzbietu i tułowia – technika wykonywania tych ćwiczeń i nauka prawidłowego oddychania. Ćwiczenia rozciągająco rozluźniające.

4. (2)Ramiona i górna część ciała – wzmacnianie i rozciąganie oraz umiejętność rozluźniania górnej części ciała.

5. (2)Ćwiczenia Pilatesa – wejście w poziom pierwszy – ćwiczenia wzmacniające mięśnie pleców i brzucha.

6. (2)Wzmacnianie „obręczy środkowej” poprzez precyzyjny dobór ćwiczeń – kontynuacja poziomu pierwszego.

7. (2)Wzmacnianie i rozciąganie nóg – od pośladków do stóp. Kontrola nad dbałością utrzymywania właściwego układu ciała – poziom pierwszy.

8. (2)Wzmacniające ćwiczenia ramion. Rozluźnienie wszystkich mięśni „obręczy środkowej” – poziom pierwszy.

9. (2)Wprowadzenie w poziom drugi ćwiczeń Pilatesa poprzez rozbudowanie ćwiczeń pochodzących z poziomu pierwszego.

10. (2)Rozluźnianie górnej części ciała i jednocześnie rozciąganie przy użyciu piłki fit ball. Uruchamianie okolicy krzyżowej – poziom drugi.

11. (2)Wzmacnianie „obręczy środkowej” i nóg przy użyciu ciężarków – poziom drugi.

12. (2)Wzmacnianie ramion i pleców przy użyciu przyborów – kije, ciężarki.

13. (2)Poziom trzeci Pilatesa – kontynuowanie wzmacniania mięśni zwłaszcza „obręczy środkowej”. Skoordynowanie ruchów w bardziej skomplikowanych ćwiczeniach.

14. (2)Zastosowanie zaawansowanych ćwiczeń na mięśnie brzucha i nóg pochodzące z poziomu trzeciego.

15. (2)Obwód ćwiczebny na mięśnie brzucha, uch i pośladków oraz mięśni grzbietu w oparciu o zastosowanie utrudnionych kombinacji ćwiczeń zaczerpniętych z wszystkich trzech poziomów technik Pilatesa (zastosowanie różnych przyborów i przyrządów).

Literatura:

1. Zadarko-Domaradzka, M., Zadarko, E: „Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej i modelowania zachowań współczesnego społeczeństwa” - Edukacja-Technika-Informatyka nr 1(19)2017 (wersja elektorniczna, dostęp: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2974).

2. Kozłowska, D., Sokołowska, D., Ryszkowski, W. (2017). „Motywacje do aktywności ruchowej studentów i nauczycieli” - Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2(20)/2017 (wersja elektroniczna, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-cf28e0e0-af7a-425e-be6c-cee2a6a37f83).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krzyszkowska-Zalejska, Wiesław Papaj, Dariusz Parkitny, Piotr Pawłowski, Jolanta Różycka, Waldemar Różycki, Maciej Żyła
Prowadzący grup: Agnieszka Krzyszkowska-Zalejska, Wiesław Papaj, Dariusz Parkitny, Piotr Pawłowski, Jolanta Różycka, Waldemar Różycki, Maciej Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształtowanie ładnej sylwetki ciała przez wzmocnienie mięśni brzucha, dolnej części mięśni grzbietu i pośladków.

C2. Poprawa ruchomości stawów i jednocześnie zwiększenie giętkości pleców.

C3. Korekta wad postawy.

C4. Redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej i wysmuklenie sylwetki.

C5. Wyczucie własnego ciała, lepsza kontrola i ekonomika własnych ruchów.

C6. Poprawa samopoczucia i samoakceptacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

2. Zachowanie bezpieczeństwa i higieny. Umiejętność korzystania z urządzeń i przyborów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Zadarko-Domaradzka, M., Zadarko, E: „Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej i modelowania zachowań współczesnego społeczeństwa” - Edukacja-Technika-Informatyka nr 1(19)2017 (wersja elektorniczna, dostęp: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2974).

2. Kozłowska, D., Sokołowska, D., Ryszkowski, W. (2017). „Motywacje do aktywności ruchowej studentów i nauczycieli” - Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2(20)/2017 (wersja elektroniczna, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-cf28e0e0-af7a-425e-be6c-cee2a6a37f83).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Papaj, Dariusz Parkitny, Piotr Pawłowski, Jolanta Różycka, Waldemar Różycki, Maciej Żyła
Prowadzący grup: Wiesław Papaj, Dariusz Parkitny, Piotr Pawłowski, Jolanta Różycka, Waldemar Różycki, Maciej Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształtowanie ładnej sylwetki ciała przez wzmocnienie mięśni brzucha, dolnej części mięśni grzbietu i pośladków.

C2. Poprawa ruchomości stawów i jednocześnie zwiększenie giętkości pleców.

C3. Korekta wad postawy.

C4. Redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej i wysmuklenie sylwetki.

C5. Wyczucie własnego ciała, lepsza kontrola i ekonomika własnych ruchów.

C6. Poprawa samopoczucia i samoakceptacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

2. Zachowanie bezpieczeństwa i higieny. Umiejętność korzystania z urządzeń i przyborów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Zadarko-Domaradzka, M., Zadarko, E: „Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej i modelowania zachowań współczesnego społeczeństwa” - Edukacja-Technika-Informatyka nr 1(19)2017 (wersja elektorniczna, dostęp: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2974).

2. Kozłowska, D., Sokołowska, D., Ryszkowski, W. (2017). „Motywacje do aktywności ruchowej studentów i nauczycieli” - Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2(20)/2017 (wersja elektroniczna, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-cf28e0e0-af7a-425e-be6c-cee2a6a37f83).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształtowanie ładnej sylwetki ciała przez wzmocnienie mięśni brzucha, dolnej części mięśni grzbietu i pośladków.

C2. Poprawa ruchomości stawów i jednocześnie zwiększenie giętkości pleców.

C3. Korekta wad postawy.

C4. Redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej i wysmuklenie sylwetki.

C5. Wyczucie własnego ciała, lepsza kontrola i ekonomika własnych ruchów.

C6. Poprawa samopoczucia i samoakceptacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

2. Zachowanie bezpieczeństwa i higieny. Umiejętność korzystania z urządzeń i przyborów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Zadarko-Domaradzka, M., Zadarko, E: „Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej i modelowania zachowań współczesnego społeczeństwa” - Edukacja-Technika-Informatyka nr 1(19)2017 (wersja elektorniczna, dostęp: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2974).

2. Kozłowska, D., Sokołowska, D., Ryszkowski, W. (2017). „Motywacje do aktywności ruchowej studentów i nauczycieli” - Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2(20)/2017 (wersja elektroniczna, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-cf28e0e0-af7a-425e-be6c-cee2a6a37f83).

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)