Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH2 Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-E-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PH2 Etyka
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska, Małgorzata Randak-Jezierska, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Ukazanie złożoności problematyki etycznej.

C2. Wskazanie i poddanie analizie najważniejszych dylematów moralnych współczesnego świata.

C3. Uwrażliwienie studentów na złożoność problematyki etycznej w kontekście ich przyszłego zawodu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej.

2. Student śledzi w mediach aktualnie rozważane problemy natury etycznej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2018

2. Ślipko T., Historia etyki, Petrus, Kraków 2010

3. Środa M., Etyka dla myślących, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008

2. Kuziak M., Rzepczyński S., Sikorski D., Sucharski T., Tomasik T., Słownik myśli filozoficznej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2011

3. Ślipko T., Spacerkiem po etyce, Petrus, Kraków 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Ukazanie złożoności problematyki etycznej.

C2. Wskazanie i poddanie analizie najważniejszych dylematów moralnych współczesnego świata.

C3. Uwrażliwienie studentów na złożoność problematyki etycznej w kontekście ich przyszłego zawodu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej.

2. Student śledzi w mediach aktualnie rozważane problemy natury etycznej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2018

2. Ślipko T., Historia etyki, Petrus, Kraków 2010

3. Środa M., Etyka dla myślących, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008

2. Kuziak M., Rzepczyński S., Sikorski D., Sucharski T., Tomasik T., Słownik myśli filozoficznej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2011

3. Ślipko T., Spacerkiem po etyce, Petrus, Kraków 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Ukazanie złożoności problematyki etycznej.

C2. Wskazanie i poddanie analizie najważniejszych dylematów moralnych współczesnego świata.

C3. Uwrażliwienie studentów na złożoność problematyki etycznej w kontekście ich przyszłego zawodu.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej.

2. Student śledzi w mediach aktualnie rozważane problemy natury etycznej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2018

2. Ślipko T., Historia etyki, Petrus, Kraków 2010

3. Środa M., Etyka dla myślących, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008

2. Kuziak M., Rzepczyński S., Sikorski D., Sucharski T., Tomasik T., Słownik myśli filozoficznej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2011

3. Ślipko T., Spacerkiem po etyce, Petrus, Kraków 2010

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)