Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia i socjologia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-Z1-PHum2-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia i socjologia organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kromołowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty i prawidłowości zachowań indywidualnych i zbiorowych ludzi jako uczestników różnego typu organizacji, w wymiarze formalnym i nieformalnym, analizując ich cele i postawy.

C2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania problemów związanych z komunikacją, współpracą, władzą, zmianami i konfliktem zachodzących w różnych formach organizacji oraz ich psychospołecznych uwarunkowań.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość ogólnych zagadnień socjologii, psychologii i zarządzania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

PODSTAWOWA:

1. Bylok F., Czarnecka A., Słocińska A. (red.), Człowiek – praca – organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze, WPCz, Częstochowa 2010.

2. Gitling M., Człowiek w organizacji: ludzie-struktury-organizacje, Difin, Warszawa 2013.

3. Kowalczyk E., Człowiek, organizacja, kariera: siła psychologii stosowanej, Difin, Warszawa 2014.

4. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

5. Zagórna-Goplańska M., Kapitał ludzki w organizacji: człowiek ekonomiczny czy socjologiczny?, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015.

6. Zawadzka A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2010.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bielawska-Batorowicz E. (red.), Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

2. Bylok F., Kołodziejski J. (red.), Humanizacja w procesach zarządzania, WPCz, Częstochowa 2010.

3. Kukowska K., Social Networks in the Aspect of Entrepreneurial Unit, [w:] New Trends in Management in the 21st Century. Cross Atlantic Perspective, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

4. Kukowska K., Skolik S., A Critical Analysis of the Term "Social Capital" in the Context of the Functioning of Organization, [w:] Illes C. B., Bylok F., Dunay A., Cichobłaziński L. (red.), People, Knowledge and Modern Technologies in the Management of Contemporary Organizations. Theoretical and Practical Approaches, Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Gödöllő 2013.

5. Kukowska K., Skolik S., Ludzie – przedsiębiorstwa – instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, WWZPCz, Częstochowa 2017.

6. Kukowska K., Skolik S., Sharing the Common Good in the Social Networks, [w:] Daroczi M., Robak E., Vinogradov S. (red.), Management, Organizations and Society, Agroinform Publishing House, Budapest 2017.

7. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

8. Robak E., Skolik S. (red.), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, WWZPCz, Częstochowa 2016.

CZASOPISMA

1. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia", https://journals.umcs.pl

2. "Humanizacja Pracy" http://www.humanizacja-pracy.pl

3. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", https://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty i prawidłowości zachowań indywidualnych i zbiorowych ludzi jako uczestników różnego typu organizacji, w wymiarze formalnym i nieformalnym, analizując ich cele i postawy.

C2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania problemów związanych z komunikacją, współpracą, władzą, zmianami i konfliktem zachodzących w różnych formach organizacji oraz ich psychospołecznych uwarunkowań.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość ogólnych zagadnień socjologii, psychologii i zarządzania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

PODSTAWOWA:

1. Bylok F., Czarnecka A., Słocińska A. (red.), Człowiek – praca – organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze, WPCz, Częstochowa 2010.

2. Gitling M., Człowiek w organizacji: ludzie-struktury-organizacje, Difin, Warszawa 2013.

3. Kowalczyk E., Człowiek, organizacja, kariera: siła psychologii stosowanej, Difin, Warszawa 2014.

4. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

5. Zagórna-Goplańska M., Kapitał ludzki w organizacji: człowiek ekonomiczny czy socjologiczny?, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015.

6. Zawadzka A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2010.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bielawska-Batorowicz E. (red.), Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

2. Bylok F., Kołodziejski J. (red.), Humanizacja w procesach zarządzania, WPCz, Częstochowa 2010.

3. Kukowska K., Social Networks in the Aspect of Entrepreneurial Unit, [w:] New Trends in Management in the 21st Century. Cross Atlantic Perspective, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

4. Kukowska K., Skolik S., A Critical Analysis of the Term "Social Capital" in the Context of the Functioning of Organization, [w:] Illes C. B., Bylok F., Dunay A., Cichobłaziński L. (red.), People, Knowledge and Modern Technologies in the Management of Contemporary Organizations. Theoretical and Practical Approaches, Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Gödöllő 2013.

5. Kukowska K., Skolik S., Ludzie – przedsiębiorstwa – instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, WWZPCz, Częstochowa 2017.

6. Kukowska K., Skolik S., Sharing the Common Good in the Social Networks, [w:] Daroczi M., Robak E., Vinogradov S. (red.), Management, Organizations and Society, Agroinform Publishing House, Budapest 2017.

7. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

8. Robak E., Skolik S. (red.), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, WWZPCz, Częstochowa 2016.

CZASOPISMA

1. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia", https://journals.umcs.pl

2. "Humanizacja Pracy" http://www.humanizacja-pracy.pl

3. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", https://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)