Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negotiation Techniques

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-MAN-D2-NT-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negotiation Techniques
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe MANAGEMENT
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the principles of contract negation and mediation.

C2. Presentation and discussion of styles and rules of negotiation according to the Harvard model

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The student has knowledge of the basics of psychology.

2. The student has knowledge of the basics of interpersonal communication.

3. The student has a basic knowledge of group mechanisms.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Barry B., Lewicki R.J., Saunders D., Negotiation, McGraw-Hill, Boston, 2010

2. Skiba Ł. Ethical Aspekts of Negotiations, The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance Ed. By Bylok F.,Tangl A., Agroinform Publishing House, Budapest, 2016.

3. Niedbał R., E-Negotiations as a Tool for the Realization of Management Concepts Oriented at Co-Operation, IT Tools in Management and Education. Selected Problems Ed. by Kiełtyka L., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa, 2011.

Supplementary literature:

4. Krzywda J. Intercultural Negotiations in Supply Chains on the Example of Poland and Germany, Zeszyty Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Vol.2., No.27, Częstochowa, 2017

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

THE EFFECTS OF EDUCATION

EU 1- The student is able to prepare contract negotiations.

EU 2- The student is able to design the negotiation process.

EU 3- The student is able to identify and use basic negotiation tactics.

EU 4- The student is able to carry out contract negotiations in English language.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

F1. Test

F2. Activity during the classes

P1. Presentation, Negotiation sheet

EU1:

2,0 - The student did not have basic knowledge about the preparation of contract negotiations.

3,0 - The student knows the basic elements of the commercial contract and the rules for their preparation.

4,0 - The student is able to prepare a draft commercial contract.

5,0 - The student is able to prepare a multi-variant project of a commercial contract

EU2:

2,0 - The student does not know the basic stages of the negotiation process and can not design them; 3,0 - The student knows the basic stages of the negotiation process but has difficulty in designing them;

4,0 - The student is able to design the process of negotiations.

5,0 - The student is able to design a multi-variant negotiation process. He can also take into account the expected decisions of the other party.

EU3:

2,0 - The student does not know and does not understand the mechanisms of functioning of the most important negotiation tactics.

3,0 - The student has elementary knowledge about negotiation tactics.

4,0 - The student has a basic knowledge of negotiation tactics and is able to recognize them.

5,0 - The student has knowledge of negotiation tactics, understands them and can counteract them.

EU4:

2,0 - The student cannot carry out the simplest negotiations,

3,0 - The student is able to negotiate only according to the prepared scenario.

4,0 - The student is able to prepare and conduct negotiations in a way that takes into account unforeseen decisions of the other party.

5,0 - The student is able to negotiate taking into account many options to solve the problem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Leszek Cichobłaziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the principles of contract negation and mediation.

C2. Presentation and discussion of styles and rules of negotiation according to the Harvard model

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The student has knowledge of the basics of psychology.

2. The student has knowledge of the basics of interpersonal communication.

3. The student has a basic knowledge of group mechanisms.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Barry B., Lewicki R.J., Saunders D., Negotiation, McGraw-Hill, Boston, 2010

2. Skiba Ł. Ethical Aspekts of Negotiations, The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance Ed. By Bylok F.,Tangl A., Agroinform Publishing House, Budapest, 2016.

3. Niedbał R., E-Negotiations as a Tool for the Realization of Management Concepts Oriented at Co-Operation, IT Tools in Management and Education. Selected Problems Ed. by Kiełtyka L., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa, 2011.

Supplementary literature:

4. Krzywda J. Intercultural Negotiations in Supply Chains on the Example of Poland and Germany, Zeszyty Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Vol.2., No.27, Częstochowa, 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the principles of contract negation and mediation.

C2. Presentation and discussion of styles and rules of negotiation according to the Harvard model

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The student has knowledge of the basics of psychology.

2. The student has knowledge of the basics of interpersonal communication.

3. The student has a basic knowledge of group mechanisms.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Barry B., Lewicki R.J., Saunders D., Negotiation, McGraw-Hill, Boston, 2010

2. Skiba Ł. Ethical Aspekts of Negotiations, The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance Ed. By Bylok F.,Tangl A., Agroinform Publishing House, Budapest, 2016.

3. Niedbał R., E-Negotiations as a Tool for the Realization of Management Concepts Oriented at Co-Operation, IT Tools in Management and Education. Selected Problems Ed. by Kiełtyka L., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa, 2011.

Supplementary literature:

4. Krzywda J. Intercultural Negotiations in Supply Chains on the Example of Poland and Germany, Zeszyty Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Vol.2., No.27, Częstochowa, 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the principles of contract negation and mediation.

C2. Presentation and discussion of styles and rules of negotiation according to the Harvard model

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The student has knowledge of the basics of psychology.

2. The student has knowledge of the basics of interpersonal communication.

3. The student has a basic knowledge of group mechanisms.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Barry B., Lewicki R.J., Saunders D., Negotiation, McGraw-Hill, Boston, 2010

2. Skiba Ł. Ethical Aspekts of Negotiations, The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance Ed. By Bylok F.,Tangl A., Agroinform Publishing House, Budapest, 2016.

3. Niedbał R., E-Negotiations as a Tool for the Realization of Management Concepts Oriented at Co-Operation, IT Tools in Management and Education. Selected Problems Ed. by Kiełtyka L., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa, 2011.

Supplementary literature:

4. Krzywda J. Intercultural Negotiations in Supply Chains on the Example of Poland and Germany, Zeszyty Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Vol.2., No.27, Częstochowa, 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the principles of contract negation and mediation.

C2. Presentation and discussion of styles and rules of negotiation according to the Harvard model

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The student has knowledge of the basics of psychology.

2. The student has knowledge of the basics of interpersonal communication.

3. The student has a basic knowledge of group mechanisms.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Barry B., Lewicki R.J., Saunders D., Negotiation, McGraw-Hill, Boston, 2010

2. Skiba Ł. Ethical Aspekts of Negotiations, The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance Ed. By Bylok F.,Tangl A., Agroinform Publishing House, Budapest, 2016.

3. Niedbał R., E-Negotiations as a Tool for the Realization of Management Concepts Oriented at Co-Operation, IT Tools in Management and Education. Selected Problems Ed. by Kiełtyka L., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa, 2011.

Supplementary literature:

4. Krzywda J. Intercultural Negotiations in Supply Chains on the Example of Poland and Germany, Zeszyty Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Vol.2., No.27, Częstochowa, 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)