Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to automation of production processes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-QPM-D1-IAP-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to automation of production processes
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe QPM sem 5
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

Cl. Acquainting with the theoretical basics in the field of automation as well as with issues

of design, selection, commissioning and automation systems operation in the field of production engineering.

C2. Presentation of elementary mathematical models used in automation and control theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.Student is able to explain the essence of basic physical phenomena.

2.Student is able to describe electrical and electronic systems as well as explain the rules of their operation.

3.Student is able to present the internal and external environment of production companies and describe the cycle of production processes.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Trevathan V.L. (ed.) Research Triangle Park. NC, USA, International Society of Automation.A Guide to the Automation Body of Knowledge, 2006.

2.Frohm J. Levels of Automation in Production Systems. Chalmers University of Technology, 2008.

3.Kandray D. Programmable Automation Technologies. Industrial Press, 2010.

Supplementary resources

1.Świć A., Lipski J. (eds.) Automation and Control in Industry. Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2008.

2.Methods and Models in Automation and Robotics: 15th International Conference, 23-26 August 2010, Międzyzdroje, Poland.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

Cl. Acquainting with the theoretical basics in the field of automation as well as with issues

of design, selection, commissioning and automation systems operation in the field of production engineering.

C2. Presentation of elementary mathematical models used in automation and control theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.Student is able to explain the essence of basic physical phenomena.

2.Student is able to describe electrical and electronic systems as well as explain the rules of their operation.

3.Student is able to present the internal and external environment of production companies and describe the cycle of production processes.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Trevathan V.L. (ed.) Research Triangle Park. NC, USA, International Society of Automation.A Guide to the Automation Body of Knowledge, 2006.

2.Frohm J. Levels of Automation in Production Systems. Chalmers University of Technology, 2008.

3.Kandray D. Programmable Automation Technologies. Industrial Press, 2010.

Supplementary resources

1.Świć A., Lipski J. (eds.) Automation and Control in Industry. Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2008.

2.Methods and Models in Automation and Robotics: 15th International Conference, 23-26 August 2010, Międzyzdroje, Poland.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

Cl. Acquainting with the theoretical basics in the field of automation as well as with issues

of design, selection, commissioning and automation systems operation in the field of production engineering.

C2. Presentation of elementary mathematical models used in automation and control theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.Student is able to explain the essence of basic physical phenomena.

2.Student is able to describe electrical and electronic systems as well as explain the rules of their operation.

3.Student is able to present the internal and external environment of production companies and describe the cycle of production processes.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Trevathan V.L. (ed.) Research Triangle Park. NC, USA, International Society of Automation.A Guide to the Automation Body of Knowledge, 2006.

2.Frohm J. Levels of Automation in Production Systems. Chalmers University of Technology, 2008.

3.Kandray D. Programmable Automation Technologies. Industrial Press, 2010.

Supplementary resources

1.Świć A., Lipski J. (eds.) Automation and Control in Industry. Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2008.

2.Methods and Models in Automation and Robotics: 15th International Conference, 23-26 August 2010, Międzyzdroje, Poland.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk, Leszek Ziora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

Cl. Acquainting with the theoretical basics in the field of automation as well as with issues

of design, selection, commissioning and automation systems operation in the field of production engineering.

C2. Presentation of elementary mathematical models used in automation and control theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.Student is able to explain the essence of basic physical phenomena.

2.Student is able to describe electrical and electronic systems as well as explain the rules of their operation.

3.Student is able to present the internal and external environment of production companies and describe the cycle of production processes.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Trevathan V.L. (ed.) Research Triangle Park. NC, USA, International Society of Automation.A Guide to the Automation Body of Knowledge, 2006.

2.Frohm J. Levels of Automation in Production Systems. Chalmers University of Technology, 2008.

3.Kandray D. Programmable Automation Technologies. Industrial Press, 2010.

Supplementary resources

1.Świć A., Lipski J. (eds.) Automation and Control in Industry. Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2008.

2.Methods and Models in Automation and Robotics: 15th International Conference, 23-26 August 2010, Międzyzdroje, Poland.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk, Leszek Ziora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

Cl. Acquainting with the theoretical basics in the field of automation as well as with issues

of design, selection, commissioning and automation systems operation in the field of production engineering.

C2. Presentation of elementary mathematical models used in automation and control theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1.Student is able to explain the essence of basic physical phenomena.

2.Student is able to describe electrical and electronic systems as well as explain the rules of their operation.

3.Student is able to present the internal and external environment of production companies and describe the cycle of production processes.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Trevathan V.L. (ed.) Research Triangle Park. NC, USA, International Society of Automation.A Guide to the Automation Body of Knowledge, 2006.

2.Frohm J. Levels of Automation in Production Systems. Chalmers University of Technology, 2008.

3.Kandray D. Programmable Automation Technologies. Industrial Press, 2010.

Supplementary resources

1.Świć A., Lipski J. (eds.) Automation and Control in Industry. Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2008.

2.Methods and Models in Automation and Robotics: 15th International Conference, 23-26 August 2010, Międzyzdroje, Poland.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)