Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-IwZ-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ptak
Prowadzący grup: Tomasz Lis, Aleksandra Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z informatyką w zarządzaniu. Przekazanie studentom wiedzy na temat informacji, systemów informacyjnych i informatycznych oraz zagadnień z nimi związanymi.

C2. Poznanie podstaw budowy i działania współczesnych komputerów oraz podstawowych systemów operacyjnych wraz z pakietem oprogramowania Microsoft Office

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki i technologii informacyjnej.

3. Student posiada podstawowe umiejętności obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

4. Student posiada podstawowe umiejętności obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. Student potrafi pracować w zespole, dokonywać właściwej analizy czytanych tekstów.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017

2. Gawin B., Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami Workflow, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

3. Kisielnicki J., Zarządzanie informatyką, Agencja wydawnicza Placet, 2014

4. Biniek Z., Informatyka w zarządzaniu, Vizja Press & IT, Warszawa 2009

5. Ptak A., Supporting Development of Business Activities in Polish Enterprises, International Business Information Management Association (IBIMA), Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations Through Sustainable Economic Competitive Advantage (red.) SOLIMAN Khalid S, 2019, pp. 13168-13175

6. Lis T.; Ptak A.; Lis, M. Trust as an Element of the Functioning of the Information System in Management in Conditions of Forced Remote Work. Energies 2021, 14, 7425.

Literatura uzupełniająca:

1. Zdonek I. (red.), Informatyka w zarządzaniu w przykładach i zadaniach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL., Wyd. Politechniki Śląskiej, 2011

2. Chmielarz W., Kisielnicki J., Parys T. (redakcja naukowa), Informatyka w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015

3. Żarowska A., Węglarz W., ECDL na skróty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

4. Groszek M., ABC Access 2007 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007

5. Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ptak
Prowadzący grup: Tomasz Lis, Aleksandra Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z informatyką w zarządzaniu. Przekazanie studentom wiedzy na temat informacji, systemów informacyjnych i informatycznych oraz zagadnień z nimi związanymi.

C2. Poznanie podstaw budowy i działania współczesnych komputerów oraz podstawowych systemów operacyjnych wraz z pakietem oprogramowania Microsoft Office

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki i technologii informacyjnej.

3. Student posiada podstawowe umiejętności obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

4. Student posiada podstawowe umiejętności obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. Student potrafi pracować w zespole, dokonywać właściwej analizy czytanych tekstów.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017

2. Gawin B., Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami Workflow, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

3. Kisielnicki J., Zarządzanie informatyką, Agencja wydawnicza Placet, 2014

4. Biniek Z., Informatyka w zarządzaniu, Vizja Press & IT, Warszawa 2009

5. Ptak A., Supporting Development of Business Activities in Polish Enterprises, International Business Information Management Association (IBIMA), Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations Through Sustainable Economic Competitive Advantage (red.) SOLIMAN Khalid S, 2019, pp. 13168-13175

6. Lis T.; Ptak A.; Lis, M. Trust as an Element of the Functioning of the Information System in Management in Conditions of Forced Remote Work. Energies 2021, 14, 7425.

Literatura uzupełniająca:

1. Zdonek I. (red.), Informatyka w zarządzaniu w przykładach i zadaniach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL., Wyd. Politechniki Śląskiej, 2011

2. Chmielarz W., Kisielnicki J., Parys T. (redakcja naukowa), Informatyka w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015

3. Żarowska A., Węglarz W., ECDL na skróty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

4. Groszek M., ABC Access 2007 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007

5. Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)