Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy sem. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-JO-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy sem. 1
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Będkowska, Henryk Juszczak, Jadwiga Juszczak, Izabela Mishchil, Zofia Sobańska
Prowadzący grup: Wioletta Będkowska, Henryk Juszczak, Jadwiga Juszczak, Judyta Kabus, Izabela Mishchil, Zofia Sobańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Juszczak, Joanna Pabjańczyk-Musialska
Prowadzący grup: Henryk Juszczak, Jadwiga Juszczak, Izabela Mishchil, Joanna Pabjańczyk-Musialska, Marlena Wilk, Przemysław Załęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dziurkowska, Jadwiga Juszczak, Izabela Mishchil, Barbara Nowak, Marlena Wilk
Prowadzący grup: Joanna Dziurkowska, Jadwiga Juszczak, Izabela Mishchil, Barbara Nowak, Marlena Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Danecka, Dorota Imiołczyk
Prowadzący grup: Bożena Danecka, Dorota Imiołczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowak, Zofia Sobańska, Marlena Wilk, Przemysław Załęcki
Prowadzący grup: Barbara Nowak, Zofia Sobańska, Marlena Wilk, Przemysław Załęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Będkowska, Henryk Juszczak, Barbara Nowak, Katarzyna Stefańczyk, Przemysław Załęcki
Prowadzący grup: Wioletta Będkowska, Henryk Juszczak, Barbara Nowak, Katarzyna Stefańczyk, Przemysław Załęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy oraz w innych środowiskach.

C2. Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego

z kierunkiem studiów.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

2. Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Harding, A. Lane ‘ International Express- Intermediate” OUP 2015

2. A. McKeown, R. Wright: “Professional English in Use, Management” CUP 2017

3. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent: Market Leader- Intrmediate, Upper-Inter. Pearson 2016

4. J. Taylor, J. Zeter: Business English; Express Publishing 2011

Literatura uzupełniająca:

1. A. Pilbeam, N. O’Driscoll; Logistics Management – Market Leader; Pearson Longman 2010

2. I. Mackenzie; Management and Marketing; Heinle 1997

3. B. Mascull: “Business Vocabulary in Use, Advanced” – CUP 2010

4. J. Godwin, L. Strutt: “Test your Business Vocabulary in Use Advanced”, CUP 2010

5. E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008

6. V. Evans, J. Dooley, K.C. Patel: Finance; Express Publishing 2012

7. J. Taylor, S. Peltier: Accounting; Express Publishing 2012

8. J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999

9. Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kot, Joanna Pabjańczyk-Musialska
Prowadzący grup: Aneta Kot, Joanna Pabjańczyk-Musialska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy oraz w innych środowiskach.

C2. Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego

z kierunkiem studiów.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

2. Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Harding, A. Lane ‘ International Express- Intermediate” OUP 2015

2. A. McKeown, R. Wright: “Professional English in Use, Management” CUP 2017

3. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent: Market Leader- Intrmediate, Upper-Inter. Pearson 2016

4. J. Taylor, J. Zeter: Business English; Express Publishing 2011

Literatura uzupełniająca:

1. A. Pilbeam, N. O’Driscoll; Logistics Management – Market Leader; Pearson Longman 2010

2. I. Mackenzie; Management and Marketing; Heinle 1997

3. B. Mascull: “Business Vocabulary in Use, Advanced” – CUP 2010

4. J. Godwin, L. Strutt: “Test your Business Vocabulary in Use Advanced”, CUP 2010

5. E. J. Williams: ‘Presentations in English’ Macmillan 2008

6. V. Evans, J. Dooley, K.C. Patel: Finance; Express Publishing 2012

7. J. Taylor, S. Peltier: Accounting; Express Publishing 2012

8. J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4 Express Publishing 1999

9. Dictionary of Contemporary English ; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kot, Ryszard Królik, Joanna Pabjańczyk-Musialska
Prowadzący grup: Aneta Kot, Joanna Pabjańczyk-Musialska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania, pisania), niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy oraz w życiu codziennym.

C2. Poznanie niezbędnego słownictwa ogólnotechnicznego i specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.

C3. Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Znajomość języka na poziomie biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

2.Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.

3.Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, również w języku obcym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Harding, A. Lane: International Express- Intermediate; OUP 2015

2. K. Harding, L. Taylor: International Express- Intermediate; OUP 2009

3. D. Bonamy: Technical English 1,2,3; Pearson Longman 2008

4. M. Bednarska-Wnęk; Transport & Logistics; SPNJOPK, Kraków 2004

5. M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals; CUP 2009

6. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent: Market Leader intermediate; Pearson Longman 2016

7. M. Grussendorf: English for Logistics; Oxford University Press 2009

8. J. Hughes, J. Naunton: Business Result- Intermediate; OUP 2018

9. M. Duckworth, J. Hughes: Business Result- Upper-Intermediate; OUP 2018

10. I. Dubicka, M. O’Keeffe i inni: Business Partner B1+; Pearson 2018

11. M. Dubicka, M. Rosenberg i inni: Business Partner B2; Pearson 2018

Literatura uzupełniająca:

1. H. Sanchez, A. Frias I inni: English for Professional Success; Thomson LTD 2006

2. I. Williams: English for Science and Engineering; Thomson LTD 2001

3. A. Pilbeam, N. O’Driscoll: Logistics Management – Market Leader; Pearson Longman 2010

4. I. Mackenzie: Management and Marketing; Heinle 1997

5. Bodo Hanf: Angielski w technice; Wydawnictwo LektorKlett Poznań 2001

6. E. J. Williams: Presentations in English; Macmillan 2008

7. J.M. Milne: Business Language Practice; Heinle 1994

8. N. Wood: Business and Commerce; Oxford University Press 2003

9. J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4; Express Publishing 1999

10. Dictionary of Contemporary English; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki

11. Aplikacje specjalistyczne, czasopisma specjalistyczne; zasoby Internetu

12 The Usborne Science Encyclopedia with QR links, Usborne Publishing 2015

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

1. K. Harding, A. Lane: International Express- Intermediate; OUP 2015

2. K. Harding, L. Taylor: International Express- Intermediate; OUP 2009

3. D. Bonamy: Technical English 1,2,3; Pearson Longman 2008

4. M. Bednarska-Wnęk; Transport & Logistics; SPNJOPK, Kraków 2004

5. M. Ibbotson: Engineering, Technical English for Professionals; CUP 2009

6. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent: Market Leader intermediate; Pearson Longman 2016

7. M. Grussendorf: English for Logistics; Oxford University Press 2009

8. J. Hughes, J. Naunton: Business Result- Intermediate; OUP 2018

9. M. Duckworth, J. Hughes: Business Result- Upper-Intermediate; OUP 2018

10. I. Dubicka, M. O’Keeffe i inni: Business Partner B1+; Pearson 2018

11. M. Dubicka, M. Rosenberg i inni: Business Partner B2; Pearson 2018

Literatura uzupełniająca:

1. H. Sanchez, A. Frias I inni: English for Professional Success; Thomson LTD 2006

2. I. Williams: English for Science and Engineering; Thomson LTD 2001

3. A. Pilbeam, N. O’Driscoll: Logistics Management – Market Leader; Pearson Longman 2010

4. I. Mackenzie: Management and Marketing; Heinle 1997

5. Bodo Hanf: Angielski w technice; Wydawnictwo LektorKlett Poznań 2001

6. E. J. Williams: Presentations in English; Macmillan 2008

7. J.M. Milne: Business Language Practice; Heinle 1994

8. N. Wood: Business and Commerce; Oxford University Press 2003

9. J. Dooley, V. Evans: Grammarway 2,3,4; Express Publishing 1999

10. Dictionary of Contemporary English; Pearson Longman 2009 oraz inne słowniki

11. Aplikacje specjalistyczne, czasopisma specjalistyczne; zasoby Internetu

12 The Usborne Science Encyclopedia with QR links, Usborne Publishing 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)