Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-MAK-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Mateusz Bajor, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii makroekonomicznych.

C2. Przekazanie studentom wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk makroekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie według programów nauczania szkół średnich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nasiłowski M. (2018), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa.

2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Vernasca G. (2014), Makroekonomia, PWE, Warszawa.

3. Czarny B. (2018), Podstawy Ekonomii. Makroekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

4. Lemańska-Majdzik A., Sipa M. (2010), Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ostoj I., Pietrucha J., Tusińska M. (2013), Makroekonomia: studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.

2. Poznańska K., Kraj K. (2015), Ekonomia, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

3. Ivanová E., Lemańska-Majdzik A. (2016), The Business Environment of the Small and Medium-Sized Sector in Poland and Slovak Republic, Wien/Berlin: Mercur Verlag.

4. Sipa M. (2015), Diversification of Indexes Determining Innovation of Economies - the Visegrad Group Countries, Hradec Economic Days 2015, Vol. 5, (ed.) Jedlicka P., Gaudeamus, Hradec Kralove, s. 174-181.

5. Lemańska-Majdzik A., Okręglicka M. (2021), Uwarunkowania inwestowania w nieruchomości – perspektywa makro- i mikroekonomiczna, [w:] Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji, Korombel A. (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021, s. 9-19.

6. Skibiński A., Sipa M. (2016), The Labour Market in the Face of Demographic Ageing in the Selected Countries of Central and Eastern Europe, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, s. 10-20.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lemańska-Majdzik
Prowadzący grup: Mateusz Bajor, Anna Lemańska-Majdzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii makroekonomicznych.

C2. Przekazanie studentom wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk makroekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie według programów nauczania szkół średnich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nasiłowski M. (2018), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa.

2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Vernasca G. (2014), Makroekonomia, PWE, Warszawa.

3. Czarny B. (2018), Podstawy Ekonomii. Makroekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

4. Lemańska-Majdzik A., Sipa M. (2010), Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ostoj I., Pietrucha J., Tusińska M. (2013), Makroekonomia: studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.

2. Poznańska K., Kraj K. (2015), Ekonomia, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

3. Ivanová E., Lemańska-Majdzik A. (2016), The Business Environment of the Small and Medium-Sized Sector in Poland and Slovak Republic, Wien/Berlin: Mercur Verlag.

4. Sipa M. (2015), Diversification of Indexes Determining Innovation of Economies - the Visegrad Group Countries, Hradec Economic Days 2015, Vol. 5, (ed.) Jedlicka P., Gaudeamus, Hradec Kralove, s. 174-181.

5. Lemańska-Majdzik A., Okręglicka M. (2021), Uwarunkowania inwestowania w nieruchomości – perspektywa makro- i mikroekonomiczna, [w:] Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji, Korombel A. (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021, s. 9-19.

6. Skibiński A., Sipa M. (2016), The Labour Market in the Face of Demographic Ageing in the Selected Countries of Central and Eastern Europe, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, s. 10-20.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)